Utopia? Tak, poproszę!

Main Article Content

Joanna Bednarek

Abstrakt

Recenzja: Weeks Kathi. 2011. The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries. Duke Univeristy Press.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bednarek, J. (2011). Utopia? Tak, poproszę!. Praktyka Teoretyczna, 4, 201-207. https://doi.org/10.14746/prt.2011.4.21
Dział
RECENZJE I OMÓWIENIA
Biogram autora

Joanna Bednarek, Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM

JOANNA BEDNAREK – filozofka z zawodu i powołania, pisarka z powołania. Pracę doktorską Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki obroniła w 2011 roku. Publikowała w „Nowej Krytyce”, „Czasie Kultury” i „Krytyce Politycznej”. Współpracuje z Pracownią Pytań Granicznych i z Interdyscyplinarnym Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM. W latach 2006-2009 współpracowała z „Krytyką Polityczną”. Obszar kompetencji i zainteresowań: na przecięciu poststrukturalizmu, feminizmu, marksizmu autonomistycznego i literatury.