Poststrukturalistyczna teoria dyskursu i empiryczne badania społeczne

Main Article Content

Wiktor Marzec

Abstrakt

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marzec, W. (2011). Poststrukturalistyczna teoria dyskursu i empiryczne badania społeczne. Praktyka Teoretyczna, 4, 185-198. https://doi.org/10.14746/prt.2011.4.20
Dział
VARIA
Biogram autora

Wiktor Marzec, Doktorant w Katedrze Socjologii Kultury UŁ

WIKTOR MARZEC (1985) – łodzianin z urodzenia i z wyboru, socjolog i filozof, doktorant w Katedrze Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, stypendysta Uniwersytetu w Tartu, Estonia (studia z zakresu semiotyki i gender studies). Interesuje się kulturowymi aspektami metropolitalnej nowoczesności, kulturą nieponowoczesnej Łodzi, teorią społeczną, filozofią polityki oraz socjologią seksualności. Obecnie pracuje w przestrzeni pomiędzy socjologią historyczną, filozofią tego, co polityczne, i teorią dyskursu. Bada procesy mobilizacji politycznej w okresie rewolucji 1905 roku z pomocą teorii dyskursu Ernesto Laclaua. Publikuje w różnych dziwnych pismach i czasem prowadzi dyskusje w świetlicy „Krytyki Politycznej” w Łodzi. Pomiędzy jeździ rowerem w różnym terenie i wyprawia się na wschodnioeuropejskie peryferia kapitalizmu.

Bibliografia

 1. Charmaz K. 2009. Teoria ugruntowana: praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Fairclough N. 2001. Critical Discourse Analysis as a Method in Social Scientific Research. W Methods of Critical Discourse Analysis. London-New Delhi: Sage.
 3. Fairclough N., A. Duszak. 2008. Wstęp: krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy. W Krytyczna analiza dyskursu: interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków: Universitas.
 4. Fairclough N., R. Wodak 2004. Critical Discourse Analysis. W Social Research Methods: A Reader. London-New York: Routledge.
 5. Foucault M. 2002. Porządek dyskursu. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
 6. Foucault M. 1977. Archeologia wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Frank T. 2008. Co z tym Kansas: czyli opowieść o tym. jak konserwatyści zdobyli serce Ameryki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 8. Glasche G. 2007. „Vorschläge zur Operationalisierung der Diskurstheorie von Laclau und Mouffe in einer Triangulation von lexikometrischen und interpretativen Methoden”. Forum: Qualitative Sozialforschung 8(2). http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0702143
 9. Glynos J., Howarth D. 2007. Logics of Critical Explanation in Social and Political Theory. New York: Routledge.
 10. Griggs S., D. Howarth. 2006. „Metaphor. Catachresis and Equivalence: the Rhetoric of Freedom to Fly in the Struggle over Aviation Policy in the UK”. Policy and Society 25 (2) : 23-46.
 11. Griggs S., D. Howarth. 2008. “Populism. Localism and Environmental Politics: the Logic and Rhetoric of the Stop Stansted Expansion Campaign”. Planning Theory 7 (2) : 123-144.
 12. Hardt-Mautner G. 2011. “Only Connect.”: Critical Discourse Analysis and Corpus Linguistics. http://ucrel.lancs.ac.uk/papers/techpaper/vol6.pdf.
 13. Howarth D. 2008. Dyskurs. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 14. Howarth D. 2004. Applying Discourse Theory: the Method of Articulation. W Discourse Theory in European Politics. London: Palgrave Macmillan.
 15. Jørgensen M., L. Phillips. 2002. Discourse Analysis as Theory and Method. London-New Delhi: Sage.
 16. Konecki K. 2009. Wstęp. W Odkrywanie teorii ugruntowanej. Warszawa: Nomos.
 17. Laclau E. 2009. Rozum populistyczny. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 18. Laclau E., Ch. Mouffe. 2007. Hegemonia i socjalistyczna strategia: przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 19. Lasch Ch. 2007. Bunt elit. Kraków: PLATAN.
 20. Leeuwen T. 2008. Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis. Oxford: Oxford University Press.
 21. Marchart O. 2007. Post-Foundational Political Thought: Political Difference in Nancy. Lefort. Badiou and Laclau. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 22. Rapley T. 2010. Analiza konwersacji. dyskursu i dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Saussure F. 1991. Kurs językoznawstwa ogólnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Sørensen E., J. Torfing. 2008. Theories of Democratic Network Governance. New York: Palgrave Macmillan.
 25. Torfing J. 2005. Discourse Theory: Achievements. Arguments. and Challenges. W Discourse Theory in European Politics Identity. Policy and Governance. New York: Palgrave Macmillan.