Wokół dobra wspólnego Wywiad z Tonim Negrim przeprowadzony przez Filippa Del Lucchese i Jasona E. Smitha

Main Article Content

Antonio Negri
Filippo Del Lucchese
Jason E. Smith

Abstrakt

W wywiadzie przeprowadzonym świeżo po publikacji włoskiego tłumaczenia Rzeczy-pospolitej Antonio Negri, oprócz opisywania sposobu, w jaki przebiegała jego współpraca z Michaelem Hardtem, omawia również najważniejsze dla książki węzły problemowe, które mogły pozostawać niejasne dla czytelnika. Odpowiada na pytania o znaczenie rewizji i ożywienia siedemnastowiecznych kategorii pojęciowych, o znaczenie bycia komunistą, o przepracowanie tezy o realnej subsumcji. Negri podkreśla również istotność walki o dobro wspólne oraz jego instytucjonalizację, jak również zmaga się z krytykami koncepcji pracy niematerialnej i biopolitycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Negri, A., Del Lucchese, F., & Smith, J. E. (2011). Wokół dobra wspólnego Wywiad z Tonim Negrim przeprowadzony przez Filippa Del Lucchese i Jasona E. Smitha. Praktyka Teoretyczna, 4, 47-68. https://doi.org/10.14746/prt.2011.4.4
Dział
DOBRO WSPÓLNE I RÓŻNICA
Biogramy autorów

Antonio Negri, Université Paris-VIII Vincennes-Saint Denis

ANTONIO NEGRI (ur. 1933) – włoski filozof i działacz polityczny, wykładał m.in. na Uniwersytecie w Padwie, École Normale Supérieure w Paryżu oraz Université deParis VIII. W latach 60. i 70. brał czynny udziałw działaniach na rzecz włoskiego ruchu robotniczego (jako współzałożyciel Potere Operaio i Autonomia Operaia Organizzata). W roku 1979 roku został osadzony w więzieniu jako podejrzany o współudział w porwaniu i zamordowaniu przez Czerwone Brygady premiera Włoch, Aldo Moro. W roku 1983 opuścił więzienie dzięki mandatowi poselskiemu i wkrótce zbiegł do Francji. Po powrocie do Włoch, w latach 1997-2003 dokończył odbywanie skróconej kary. Autor m.in. Marx oltre Marx : quaderno di lavoro sui Grundrisse (1979), Les Nouveaux espaces de liberté(1985, wspólnie z Félixem Guattarim), Il lavoro di Giobbe : il famoso testo biblico come parabola dellavoro umano (1990), Powrót. Alfabet biopolityczny(2002, polskie wydanie 2006, rozmowa z Anne Dufourmentelle), Goodbye Mr Socialism (2006, polskie wydanie 2008, rozmowa z Rafą „Vavolim” Scelsim), In Praise of the Common (2009, razem z Cesarem Casarino) oraz czterech książek napisanych wspólnie z Michaelem Hardtem: Labor of Dionysus: a Critique of the State-form (1994), Imperium (2000, polskie wydanie 2005), Multitude: War and Democracy in the Age of Empire (2004), ommonwealth (2009,polskie wydanie w przygotowaniu 2012)

Filippo Del Lucchese

FILIPPO DEL LUCCHESE – doktor nauk humanistycznych,autor książki Conflict, Power, and Multitude in Machiavelli and Spinoza: Tumult and Indignation, Continuum, London 2009

Jason E. Smith

Jason E. Smith – jest profesorem w GraduateStudies in Art, w Art Center College of Designw Passadenie, USA. Zajmuje się współczesnąfilozofią francuską i włoską.