Pięć tez o dobru wspólnym

Main Article Content

Gigi Roggero

Abstrakt

Przedstawiam pięć tez o dobru wspólnym w kontekście transformacji kapitalistycznych stosunków społecznych, jak również ich współczesnego globalnego kryzysu. Rama teoretyczna, w której osadzam swój tekst, odnosi się do „kapitalizmu kognitywnego”, nowych procesów składu klasowego oraz produkcji żywej wiedzy i podmiotowości. Mnogie dobra wspólne [the commons] omawiane są zwykle w odniesieniu do prywatyzacji i utowarowienia „wspólnych bogactw” [common goods]. Sugeruje to naturalistyczny i konserwatywny obraz tego, co wspólne, oderwany od stosunków produkcji. Odróżniam zatem dobra wspólne od dobra wspólnego: pierwszy model odnosząc do Karla Polanyiego, drugi do Karola Marksa. Zgodnie z rozstrzygnięciami debaty toczonej w kręgu postoperaismo, dobro wspólne wiąże się z antagonistycznym podwójnym statusem: jest zarazem planem autonomii żywej pracy i elementem podległym kapitalistycznemu „przechwytywaniu”. W konsekwencji, tym, o co toczy się gra, nie jest zachowywanie „dóbr wspólnych” [commons], ile raczej produkcja dobra wspólnego i jego organizacja w ramach nowych instytucji, która wyprowadziłaby nas poza wyczerpaną dialektykę tego, co publiczne, i tego, co prywatne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Roggero, G. (2011). Pięć tez o dobru wspólnym. Praktyka Teoretyczna, 4, 69-83. https://doi.org/10.14746/prt.2011.4.5
Dział
DOBRO WSPÓLNE I RÓŻNICA
Biogram autora

Gigi Roggero

GIGI ROGGERO – badacz na Wydziale Polityki,
Instytucji i Historii Uniwersytetu Bolońskiego.
Współautor książek Futuro anteriora (Rzym 2002), Precariopoli. Parole e pratiche delle nuove lotte sul lavoro, (manifestolibri 2005), oraz Gli operaisti (Rzym 2005), autor Intelligenze fugitiv (Rzym 2005), L’archivio postcoloniale, 2008 oraz The Production of Living Knowledge (Temple University Press 2011).