Mit dziewiętnastowiecznego Paryża

Main Article Content

Stanisław Knapowski

Abstrakt

Esej recenzyjny książki Pierre’a Pinona, Le mythe Haussmann, która zajmuje się zdekonstruowaniem mitu, powstałego wokół Georgesa-Eugène’a Haussmanna jako wykonawcy wielkiej przebudowy Paryża. Analiza argumentów autora odkrywa złożony charakter prowadzonych w XIX-wiecznym Paryżu prac budowlanych, których planowanie i wcielanie w życie było efektem negocjacji i współpracy, a nie arbitralnych decyzji. Ponadto pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących przepracowywanego we francuskiej humanistyce przeformułowania historii II Cesarstwa, które jednocześnie rehabilituje reżim polityczny Napoleona III i jego urzędników oraz rozbija ich jednostkową ich sprawczość na rozproszone i trudniejsze do jednoznacznego zdefiniowania podmioty zbiorowe i luźniej powiązane sieci aktorów. Książka staje się więc otwarciem do przepisania historii wielkiej przebudowy, która zamiast skupiać się wyłącznie na postaci prefekta Haussmanna i jego Wspomnieniach, uwzględni szereg postaci i oddolnych działań, dzięki czemu przebudowętę będzie można wpisać w szersze nurty dziewiętnastowiecznych procesów modernizacyjnych, których tytułowa postać była tylko epifenomenem i eponimem, nie zaś sprawcą.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ARTYKUŁY RECENZYJNE
Biogram autora

Stanisław Knapowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

STANISŁAW KNAPOWSKI – jest studentem studiów magisterskich na wydziale historycznym oraz filozoficznym UAM, obecnie przebywa na stypendium programu Erasmus+ na uniwersytecie Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Pracę magisterską piszę na temat wpływu myśli socjalistów utopijnych na dziewiętnastowieczną przebudowę Paryża.

Bibliografia

 1. Benjamin, Walter. 2010. Pasaże. Tłum. Ireneusz Kania. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 2. Des Cars, Jean. 2008. Haussmann: La gloire du Second Empire. Paris: Perrin.
 3. Dobek, Rafał. 2013. Paryż 1871. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 4. Harvey, David. 2003. Paris, Capital of Modernity. New York: Routledge.
 5. Haussmann, Georges-Eugène. 1890. Mémoires du Baron Haussmann. Paris: Victor-Havard Éditeur.
 6. Lefebvre, Henri. 1968. Le droit à la ville. Paris: Anthropos.
 7. Milza, Pierre. 2004. Napoleon III. Paris: Perrin.
 8. Papayanis, Nicholas. 2004. Planing Paris before Haussmann. Baltimore: The John Hopkins Univerity Press.
 9. Pinon, Pierre. 1999. Paris, biographie d’une capitale. Paris: Hazan.
 10. Pinon, Pierre. 2002. Atlas du Paris haussmannien. Paris: Parigramme.
 11. Pinon, Pierre. 2004. Les Plans de Paris. Paris: La Passage.
 12. Valance, Georges. 2000. Haussmann le grand. Paris: Flammarion.
 13. Wiśniewska, Weronika, i Mirosław Wiśniewski. 2018. Urbanistyka „a la française”: tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji – dopełnienie obrazu. T. 3. Od Wielkiej Rewolucji po nowe tysiąclecie: wiek XIX, epoka pragmatyzmu: wiek XX, laboratorium urbanistyki nowoczesnej. Kraków: Universitas.