Noologia radykalnej bezbożności (o Logice sensu Deleuze’a)

Main Article Content

Jacek Dobrowolski

Abstrakt

Nietzscheańska krytyka myślenia teistycznego wydaje się jedną z najistotniejszych inspiracji filozofii Gillesa Deleuze, a perspektywa stawania się bezbożnym może rozjaśniać intencje, jakie stoją za jego noologiczną krytyką „tradycyjnego obrazu myśli”, czyli takiego paradygmatu refleksji,który nieuchronnie każdą myśl czyni „zbożną”, „kryptoteologiczną”, a każdą prawdę – „absolutną”. Przeciw takiej kapłańskiej filozofii „poszukującej prawdy”, Deleuze proponuje swą własną nieortodoksyjną wizję „wymyślania prawd”, twórczo wykraczającego poza różnicę fikcja/prawda. Prowadzi to również do zakwestionowania dotychczasowego sensu sensu jako struktury teomorficznej: sens miałby być niejako „duszą” rzeczy, a postulat „odwrócenia platonizmu” można zrealizować dopiero wtedy, gdy sens miast duszą stanie się „ciałem”. Choć zabiegi Deleuze’a i jego reinterpretacja sensu sensu mogą zdawać się aż nazbyt eksperymentalne, to jednak gdy przestaniemy traktować je jako „przekonania”, a zrozumiemy, że są raczej figurami czy ruchami w grze, odkryjemy ich subwersywny potencjał inspiracji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dobrowolski, J. (2012). Noologia radykalnej bezbożności (o Logice sensu Deleuze’a). Praktyka Teoretyczna, 5, 97-105. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.8
Dział
LOGIKA DELEUZE’A
Biogram autora

Jacek Dobrowolski, Instytut Filozofii UW

Jacek Dobrowolski (ur. 1976) jest pisarzem, z wykształcenia filozofem, adiunktem w Instytucie Filozofii UW, nauczycielem filozofii, redaktoreminternetowego magazynu „Orgia myśli”; debiutował w „Twórczości” w roku 1998 opowiadaniem „Wściekły” wraz z towarzyszącym mu autokomentarzem. Od tego czasu opublikował w tym czasopiśmie szereg kolejnych opowiadań i esejów (m.in. 1999, minipowieść Ani, ani, esej Postać, otoczenie, materia.) W roku 2006 wydał powieść 120 godzin (Wydawnictwo Czytelnik), nagrodzoną w konkursie Fundacji Kultury. W roku 2007 opublikował traktat filozoficzny Filozofia głupoty (Wydawnictwo PWN). Inspiruje się filozofią i literaturą europejską dwudziestego wieku. Do jego zainteresowań filozoficznych należą: nowoczesna filozofia polityki (zwłaszcza w jej aspekcie emancypacyjnym i wolnościowym), ateologia i ateizm, liberalizm, poststrukturalizm francuski. Obecnie prowadzi seminarium filozoficzne „Filozofia bez Boga. Oblicza i konstelacje nowoczesnego ateizmu”.

Bibliografia

  1. Deleuze G. 1997. Różnica i powtórzenie. Warszawa: Wydawnictwo KR.
  2. Deleuze G. 2011. Logika sensu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Deleuze G., Guattari F. 1996. A Thousand Plateaus. London: University of Minnesota Press.
  4. Descartes R. 2001. Medytacje o pierwszej filozofii. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
  5. Nietzsche F. 1997. Z genealogii moralności. Kraków: Znak.
  6. Nietzsche F. 2008. Radosna wiedza. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.