Komentarz na temat tekstu Martina Müllera „W poszukiwaniu globalnego wschodu: myślenie między północą a południem”

Main Article Content

Tomasz Zarycki

Abstrakt

W pierwszej części tekstu przedstawiono wspierającą opinię o koncepcji „Globalnego wschodu” Martina Müllera jako przekonującej propozycji użytecznego narzędzia rozwoju studiów krytycznych nad tzw. światem post-komunistycznym czy też dawnym drugim światem w perspektywie globalnej. W pozostałej części komentarza wymieniono jednak szereg powodów dla których wdrożenie danej koncepcji napotkać może poważne bariery. Należą do nich po pierwsze możliwy opór w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz szersze przyczyny strukturalne ze względu na które wprowadzenie do międzynarodowego obiegu koncepcji równoległej do „Globalnego południa” może być problematyczne. Wśród omówionych krótko podobnych problemów z prowadzeniem nowych koncepcji teoretycznych przedyskutowano doświadczenia złożonej i nie zawsze entuzjastycznej recepcji teorii post-kolonialnej w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zarycki, T. (2021). Komentarz na temat tekstu Martina Müllera „W poszukiwaniu globalnego wschodu: myślenie między północą a południem”. Praktyka Teoretyczna, 38(4), 191-201. https://doi.org/10.14746/prt2020.4.14
Dział
THE GLOBAL EAST: DISSCUSION
Biogram autora

Tomasz Zarycki, University of Warsaw; Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)

TOMASZ ZARYCKI – is Professor and Deputy Director of the Robert Zajonc Institute for Social Studies at the University of Warsaw, Poland. He holds “habilitation” degree in sociology from the Institute for Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. His research focuses on sociology of politics, sociology of culture, sociology of knowledge, critical sociology and discourse analysis with particular focus on Polish and Eastern European societies. His latest book in English is Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe (Routledge, 2014). His earlier books include among others: Gra peryferyjna: Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych (A Peripheral Game: Polish Political Sciences in the Global Field of Social Sciences, co-authored with Tomasz Warczok, Warszawa 2016), Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej (An Intelligentsia’s Totem: Aristocracy, Nobility and Landowners in the Polish Social Space, co-authored with Rafała Smoczyński, Warszawa 2017), Peryferie: Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych (Peripheries: New Approaches to Centre-periphery relations, Warszawa 2009).

Bibliografia

 1. Böröcz, József. 2006. “Goodness Is Elsewhere: The Rule of European Difference”. Comparative Studies in Society and History 48(1): 110–138.
 2. de Sousa Santos, Boaventura and Maria Paula Meneses. 2020. “Introduction: Epistemologies of the South—Giving Voice to the Diversity of the South”. In Knowledges born in the struggle: Constructing the Epistemologies of the Global South, ed. Boaventura de Sousa Santos and Maria Paula Meneses. London: Routledge.
 3. Ginelli, Zoltán. 2018. “Hungarian Experts in Nkrumah’s Ghana: Decolonization and Semiperipheral Postcoloniality in Socialist Hungary”. Mezosfera.org, May http://mezosfera.org/hungarian-experts-in-nkrumahs-ghana.
 4. Haszczyński, Jerzy. 2020. “Polski pomnik, niemieckie wątpliwości”. Rzeczpospolita, 11 June.
 5. Luxemburg, Rosa. 1898. Die Industrielle Entwicklung Polens. Leipzig: Duncker & Humblot.
 6. Mark, James, Artemy M. Kalinovsky, and Steffi Marung (eds.). 2020. Alternative Globalizations: Eastern Europe and the Postcolonial World. Bloomington: Indiana University Press.
 7. Melegh, Attila. 2006. On the East-West Slope: Globalization, Narration, Racism and Discourses on Central and Eastern Europe. Budapest–New York: CEU Press.
 8. Myant, Martin. 2018. “Dependent capitalism and the middle-income trap in Europe and East Central Europe”. International Journal of Management and Economics 54(4): 291–303.
 9. Snochowska-Gonzalez, Claudia. 2012. “Post-colonial Poland – On an Unavoidable Misuse”. East European Politics & Societies 26(4): 708–723.
 10. Waldstein, Maxim. 2010. “Theorizing the Second World: Challenges and Prospects”. Ab Imperio 1: 98–117.
 11. Wolff, Larry. 1994. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford, CA: Stanford University Press.
 12. Zarycki, Tomasz. 2014. Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe. London: Routledge.