„Alternatywna taśma montażowa” czy nieszkodliwy performans? O artystycznym aktywizmie i porowatym polu sztuki

Main Article Content

Agnieszka Rejniak-Majewska

Abstrakt

brak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rejniak-Majewska, A. (2014). „Alternatywna taśma montażowa” czy nieszkodliwy performans? O artystycznym aktywizmie i porowatym polu sztuki. Praktyka Teoretyczna, 14(4), 271-287. https://doi.org/10.14746/prt.2014.4.14
Dział
RECENZJE I OMÓWIENIA
Biogram autora

Agnieszka Rejniak-Majewska

Agnieszka Rejniak-Majewska – historyk sztuki i estetyk, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Visiting Professor na University of Chicago w 2013 roku. Zajmuje się problematyką europejskiego i amerykańskiego modernizmu, nowoczesnymi koncepcjami wizualności i doświadczenia, estetyką formalizmu i zagadnieniami historiografii sztuki. Autorka przekładów książek Anne Friedberg Wirtualneokno oraz Pieśni doświadczenia Martina Jaya. Ostatnio opublikowała Migracje modernizmu: Nowoczesność i uchodźcy – redagowane wspólnie z Tomaszem Majewskim i Wiktorem Marcem (2014) oraz książkę Puste miejsce po krytyce?: Modernizm i materialistyczna rewizja autonomii sztuki (2014).

Bibliografia

 1. Bendyk, Edwin. 2014. „Sztuka i nauka: Konflikt czy symbioza.” W Skuteczność sztuki, red. Tomasz Załuski. Łódź: Muzeum Sztuki.
 2. Bishop, Claire. 2013. „Partycypacja i spektakl.” Tłum. Piotr Juskowiak. Kultura Współczesna 2: 26–36.
 3. Biskupski, Łukasz. 2011. „Minister Duży Ster i Europejski Festiwal Kultury.” Kultura Współczesna 5: 129–144.
 4. Bourdieu, Pierre. 2001. Reguły sztuki: Geneza i struktura pola literackiego. Tłum. Andrzej Zawadzki. Kraków: Universitas.
 5. Bourriaud, Nicolas. 2010. Estetyka relacyjna. Tłum. Łukasz Białkowski. Kraków: Muzeum Sztuki Współczesnej.
 6. Clifford, James. 2000. Kłopoty z kulturą: Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka. Tłum. Ewa Dżurak, Joanna Iracka, Ewa Klekot i in. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 7. Buchloh, Benjamin. 2000. Neo-Avantgarde and Culture Industry: Essays on European and American Art form 1955 to 1975. Cambridge, Mass.–London: MIT Press.
 8. Dietrichsen, Dietrich. 2010. „Wartość (dodatkowa) sztuki.” Tłum. Mikołaj Ratajczak. W Robotnicy opuszczają miejsca pracy, red. Joanna Sokołowska. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi.
 9. Dziadkiewicz, Roman. 2014. „Miłość – Wolność – Równość.” W Skuteczność sztuki, red. Tomasz Załuski. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi.
 10. Erbel, Joanna. 2014. „Sztuka w przestrzeni publicznej a prawo do miasta.” W Skuteczność sztuki, red. Tomasz Załuski. Łódź: Muzeum Sztuki.
 11. Foster, Hal. 2010. Powrót realnego: Awangarda u schyłku XX wieku. Tłum. Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera. Kraków: Universitas.
 12. Grlja, Dušan. 2011. „Praktyka teoretyczna: O materialnych efektach pracy »niematerialnej«.” Tłum. Anna Wojczyńska. W Wieczna radość: Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, red. zbiorowa. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 13. Groys, Boris. 2010. „The Weak Universalism.” W Going Public. Berlin–New York: Sternberg Press.
 14. Kester, Grant H. 2013. „»Do autonomii przez współpracę?« Z Grantem H. Kesterem na temat jego koncepcji sztuki dialogicznej i kolaboratywnej rozmawiają Agata Skórzyńska i Piotr Juskowiak.” Kultura Współczesna 2: 15–25.
 15. Kurant, Agnieszka, Oskar Dawicki, Łukasz Ronduda, Jan Simon i Edwin Bendyk. 2009. „Manifest nooawangardy.” Obieg, 7 września. http://www.obieg.pl/wydarzenie/13677#1.
 16. Jakubowicz, Rafał. 2014. „»Szkoła aktywizmu.« Z Rafałem Jakubowiczem rozmawia Tomasz Załuski.” W Skuteczność sztuki, red. Tomasz Załuski. Łódź: Muzeum Sztuki.
 17. Juskowiak, Piotr. 2010. „Sztuka wspólnoty Krzysztofa Wodiczki: Wokół Projekcji Poznańskiej.” Praktyka Teoretyczna 1. http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr1_2010_Wspolnota/05.Juskowiak.pdf.
 18. Majewska, Ewa. 2014. „Czy istnieje sztuka apolityczna?: Uwagi o politycznym skutku sztuki, kolektywności i partycypacji.” W Skuteczność sztuki, red. Tomasz Załuski. Łódź: Muzeum Sztuki.
 19. Markowski, Michał Paweł. 2007. „Sztuka, krytyka, kryzys.” Obieg, 1 marca. http://www.obieg.pl/teksty/1863.
 20. Moćko, Wojciech. 2014. „Co z tą krytycznością?: Oddziaływanie i skuteczność dizajnu jako języka krytyki.” W Skuteczność sztuki, red. Tomasz Załuski. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi.
 21. Nahirny, Rafał. 2011. „Sztuka narzędziem zmiany społecznej… Wrocławia(n).” Kultura Współczesna 5: 70–82
 22. Ostolski, Adam. 2014. „Sztuka jako polityka prowadzona innymi środkami.” W Skuteczność sztuki, red. Tomasz Załuski. Łódź: Muzeum Sztuki.
 23. Pustoła, Magdalena. 2007 „Nie zakochuj się we władzy.” W Jacques Rancière, Dzielenie postrzegalnego. Tłum. Maciej Kropiwnicki i Jan Sowa. Kraków: Korporacja Ha!art.
 24. Ratajczak, Mikołaj. 2014. „Sztuka i praca: Od ekonomii politycznej produkcji artystycznej do krytycznej filozofii współczesnych form pracy.” W Skuteczność sztuki, red. Tomasz Załuski. Łódź: Muzeum Sztuki.
 25. Rejniak-Majewska, Agnieszka. 2014. Puste miejsce po krytyce?: Modernizm i materialistyczna rewizja autonomii sztuki. Łódź: Wydawnictwo Officyna.
 26. Rosińska, Monika. 2014. „Dizajn, partycypacja, zmiana społeczna: O skuteczności w projektowaniu relacji międzyludzkich.” W Skuteczność sztuki, red. Tomasz Załuski. Łódź: Muzeum Sztuki.
 27. Sowa, Jan. 2007. „Stosowane sztuki społeczne: Od symulakrum do aktywizmu (i z powrotem?)” Obieg, 23 lutego. http://www.obieg.pl/teksty/1861.
 28. Sowa, Jan. 2014. „Poza zasadą skuteczności.” W Skuteczność sztuki, red. Tomasz Załuski. Łódź: Muzeum Sztuki.
 29. Załuski, Tomasz. 2007. „Jaką wiedzę mogą przynieść sztuki wizualne?” Kresy. Kwartalnik Literacki 3: 202–210.
 30. Załuski, Tomasz. 2014. „Napięcia, negocjacje, przechwyty i odzyski: Sztuka jako polityka redystrybucji.” W Skuteczność sztuki, red. Tomasz Załuski. Łódź: Muzeum Sztuki.
 31. Zaród, Marcin. 2014. „Kruche zależności, niepewne sojusze: Między sztuką, nauką a techniką.” W Skuteczność sztuki, red. Tomasz Załuski. Łódź: Muzeum Sztuki.
 32. Żmijewski, Artur. 2007. „Stosowane sztuki społeczne.” Krytyka Polityczna 11/12: 14–24.