Chłopskie przysięgi, wściekłe ikony i zagadka sprawczości. Na tropach polityki podporządkowanych w carskiej Gruzji w przededniu Rewolucji 1905 roku Part I: The Prose of the Intelligentsia and Its Peasant Symptoms

Main Article Content

Luka Nakhutsrishvili

Abstrakt

Ten dwuczęściowy, interdyscyplinarny artykuł przygląda się autobiograficznej relacji gruzińskiego socjaldemokraty Grigola Uratadze, opisującej przysięgę chłopów Gurii w 1902 roku. Przysięga ta rozpoczęła rebelię w carskiej Gruzji, kulminującą w 1905 w samorządnej chłopskiej „republice Gurii”. Studium to ma na celu historyczno-antropologiczne badanie asymetrii w aliansie zawiązanym przez chłopów i rewolucyjną inteligencję oraz napięć jakie wywołała owa przysięga między chłopami a przedstawicielami carskiej władzy. Próbując odsłonić ślady chłopskiej polityki w relacji do różnych hegemonicznych sił na modernizującym się imperialnym pograniczu, artykuł zachęca czytelnika do ponownego rozważenia założeń na temat historycznej sprawczości, językowych uwarunkowań podmiotowości i relacji pomiędzy polityką a materialnym i zwyczajowym wymiarem religijności. Ostatecznym celem jest wypracowanie lektury praktyk typowych dla chłopskiej polityki w Republice Gurii z perspektywy podporządkowanych. Pierwsza część artykułu rozpoczyna się analizą pod włos narracji pozostawionej przez Uratadze na temat przysięgi z 1902 roku. Druga część artykułu poświęcona jest relacji Uratadze na temat następstw przysięgi oraz konfliktów i rozbieżnych interpretacji, jakie wywołała pomiędzy chłopami, inteligencją i carską administracją.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nakhutsrishvili, L. (2021). Chłopskie przysięgi, wściekłe ikony i zagadka sprawczości. Na tropach polityki podporządkowanych w carskiej Gruzji w przededniu Rewolucji 1905 roku: Part I: The Prose of the Intelligentsia and Its Peasant Symptoms. Praktyka Teoretyczna, 39(1). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/28315
Dział
SUBVERSIVE CONCEPTS: EMPIRES AND BEYOND
Biogram autora

Luka Nakhutsrishvili, Ilia State University

LUKA NAKHUTSRISHVILI–teaches critical theory at the Ilia State University Tbilisi and researches at the Institute for Social and Cultural Research. He holds a PhD in Comparative Literature (Eberhard-Karls-Universität Tübingen/Université Via Domitia Perpignan). Between 2015 and 2017, Luka was a postdoctoral fellow of the Alexander-von-Humboldt Foundation at the Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin. He is presently engaged in transdisciplinary research on forms of subalternity in relation to different projects of modernization in Georgian social and cultural history. Currently, he is editing a collection of articles on the Georgian Democratic Republic (1918‒1921).