Tom 39 Nr 1 (2021): WYWROTOWE POJĘCIA W IMPERIACH I POZA NIMI
WYWROTOWE POJĘCIA W IMPERIACH I POZA NIMI

cover

Pełny numer
PDF (English)

SUBVERSIVE CONCEPTS: EMPIRES AND BEYOND

Luka Nakhutsrishvili
Chłopskie przysięgi, wściekłe ikony i zagadka sprawczości. Na tropach polityki podporządkowanych w carskiej Gruzji w przededniu Rewolucji 1905 roku. Część I
https://doi.org/10.14746/prt2021.1.2
PDF (English)
Luka Nakhutsrishvili
43-72
Chłopskie przysięgi, wściekłe ikony i zagadka sprawczości. Na tropach polityki podporządkowanych w carskiej Gruzji w przededniu Rewolucji 1905 roku. Część II
https://doi.org/10.14746/prt2021.1.3
PDF (English)
Risto Turunen
73-94
Wytwarzanie nowoczesności w języku potocznym. O oddolnych odłamach fińskiego socjalizmu w początkach XX wieku
https://doi.org/10.14746/prt2021.1.4
PDF (English)
Kamil Śmiechowski
95-118
Wyobrażając sobie miejską Polskę. Rewolucja i rekonceptualizacja społeczeństwa miejskiego w Królestwie Polskim (1905‒1914)
https://doi.org/10.14746/prt2021.1.5
PDF (English)
Nadhezda Tikhonova
119-136
Gazeta Perevodchik-Terjiman. Przykład dwujęzycznej prasy muzułmańskiej w późno imperialnej Rosji
https://doi.org/10.14746/prt2021.1.6
PDF (English)
Hugo Bonin
137-159
“Prawa wyborcze kobiet osłabiłyby stabilną podstawę, na której opiera się rząd demokratyczny” ‒ brytyjscy demokratyczni antysufrażyści (1904‒1914)
https://doi.org/10.14746/prt2021.1.7
PDF (English)
Jakub Kowalewski
161-186
Transfiguracje czasoprzestrzeni. Pojęcie Tabor w rewolucji husyckiej i jego implikacje dla filozofii historii
https://doi.org/10.14746/prt2021.1.8
PDF (English)