Gazeta Perevodchik-Terjiman. Przykład dwujęzycznej prasy muzułmańskiej w późno imperialnej Rosji

Main Article Content

Nadhezda Tikhonova

Abstrakt

Prezentowane studium przypadku bada dwujęzyczność kluczowej gazety rosyjskich muzułmanów z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku za pomocą analizy dyskursu. Gazetę Perevodchik-Terjiman (w przekładzie „Tłumacz”) publikowano od 1883 do 1918 na Krymie, a jej redaktorem naczelnym był Ismail Gasprinskii (1851‒1914), ważny działacz edukacyjny wśród rosyjskich muzułmanów. Do grudnia 1905 roku gazeta była dwujęzyczna, publikowano ją po rosyjsku i w języku ogólno-tureckim. Ten drugi miał się stać językiem literackim dla zamieszkujących imperium rosyjskie muzułmanów. Pomimo deklaracji, artykuły nie były dosłownymi tłumaczeniami i różniły się między sobą w kluczowych punktach. Nie chodziło jednak o zwykłe zatajenie czegoś przed niektórymi czytelnikami. Artykuł ten dowodzi, że jest to przykład bilingualizmu kulturowego, odzwierciedlającego wielokulturowość odbiorców gazety.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tikhonova, N. (2021). Gazeta Perevodchik-Terjiman. Przykład dwujęzycznej prasy muzułmańskiej w późno imperialnej Rosji. Praktyka Teoretyczna, 39(1). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/28319
Dział
SUBVERSIVE CONCEPTS: EMPIRES AND BEYOND
Biogram autora

Nadhezda Tikhonova, Higher School of Economics (HSE), Saint-Petersburg

NADEZHDA TIKHONOVA–is a postdoctoral research fellow at the Centre for Historical Research, Higher School of Economics (HSE), Saint-Petersburg; PhD in History (Candidate of Historical Sciences), defense of a thesis in Kuban State University, Krasnodar; Graduate degree, Asian and African History, Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg. Her research interests include turcology and history of late-imperial Russia, with a special focus on the intellectual history of Russian Muslims.