“Prawa wyborcze kobiet osłabiłyby stabilną podstawę, na której opiera się rząd demokratyczny” ‒ brytyjscy demokratyczni antysufrażyści (1904‒1914)
PDF (English)

Słowa kluczowe

demokracja
historia pojęć
prawo wyborcze
sufrażyzm
Wielka Brytania

Jak cytować

Bonin, H. (2021). “Prawa wyborcze kobiet osłabiłyby stabilną podstawę, na której opiera się rząd demokratyczny” ‒ brytyjscy demokratyczni antysufrażyści (1904‒1914). Praktyka Teoretyczna, 39(1), 137–159. https://doi.org/10.14746/prt2021.1.7

Abstrakt

Między 1904 a 1914 rokiem brytyjska debata na temat prawa wyborczego kobiet osiągnęła szczyt intensywności. Tymczasem, choć sufrażyzm był jak dotąd przedmiotem licznych badań, niewiele uwagi poświęcono przeciwnikom praw wyborczych kobiet ‒ antysufrażystom. Artykuł koncentruje się na przemówieniach, broszurach i książkach, publikowanych przez antysufrażystów, i ma na celu prześledzenie ich intelektualnych zmagań z pojęciem demokracji. Jak się okazuje, większość z nich przedstawiała nadanie kobietom praw wyborczych jako krok w kierunku degeneracji społeczeństwa demokratycznego. Jednak, co bardziej zaskakujące, niektórzy antysufrażyści używali również demokratycznego języka w sposób pozytywny, wskazując za jego pomocą powody, dla których kobiety nie powinny głosować. Kilku z analizowanych w tekście autorów uważało, że „demokracja” opiera się na zdolności do narzucania woli większości siłą, co czyniłoby bezsilnymi rządy, wybrane przez kobiety. Sprzeciwiano się również sufrażyzmowi dlatego, że był on postrzegany jako nurt, rozwijający się wbrew “demokratycznemu duchowi” tamtych czasów. Poszczególne przykłady, zgromadzone w tekście, wskazują na rosnące znaczenie pojęcia demokracji w Wielkiej Brytanii w początkach XX wieku, oraz odkrywają próby zdefiniowania go jako kategorii konserwatywnej.

https://doi.org/10.14746/prt2021.1.7
PDF (English)

Bibliografia

Barnes, Joel. 2018. “The British Women’s Suffrage Movement and the Ancient Constitution, 1867–1909.” Historical Research 91(253): 505–27. https://doi.org/10.1111/1468-2281.12234.

Bax, Ernest Belfort. 1889. The Ethics of Socialism: Being Further Essays in Modern Socialist Criticism, &c. London: Swan Sonnenschein.

Bax, Ernest Belfort. (1896) 1908. The Legal Subjection of Men. London: New Age Press.

Bax, Ernest Belfort. 1907. Essays in Socialism: New & Old. London: Grant Richards.

Bax, Ernest Belfort. 1912. Problems of Man, Mind, and Morals. London: Grant Richards.

Bax, Ernest Belfort. 1913. The Fraud of Feminism. London: Grant Richards.

Bax, Ernest Belfort, and Harry Quelch. 1903. A New Catechism of Socialism. London: The Twentieth Century Press.

Béliard, Yann. 2014. “Introduction: Revisiting the Great Labour Unrest, 1911–1914.” Labour History Review 79(1): 1–17. https://doi.org/10.3828/lhr.2014.1.

Binard, Florence. 2014. “‘The Injustice of the Woman’s Vote’: Opposition to Female Suffrage after World War I.” Women’s History Review 23(3): 381–400. https://doi.org/10.1080/09612025.2013.820601.

Blease, Walter Lyon. 1910. The Emancipation of English Women. London: Constable & Company.

Bonin, Hugo. 2020. “From Antagonist to Protagonist: ‘Democracy’ and ‘People’ in British Parliamentary Debates, 1775–1885.” Digital Scholarship in the Humanities 35(4): 759–75. https://doi.org/10.1093/llc/fqz082.

Bush, Julia. 2002. “British Women’s Anti-Suffragism and the Forward Policy, 1908‒14.” Women’s History Review 11(3): 431–54. https://doi.org/10.1080/09612020200200330.

Bush, Julia. 2007. Women Against the Vote: Female Anti-Suffragism in Britain. Oxford: Oxford University Press.

Colquhoun, Ethel Maud Cookson. 1913. The Vocation of Woman. London: Macmillan.

Crozier-De Rosa, Sharon. 2013. “The National and the Transnational in British Anti-Suffragists’ Views of Australian Women Voters.”

History Australia 10(3): 51–64. https://doi.org/10.1080/14490854.2013.11668479.

Delap, Lucy. 2005. “Feminist and Anti-Feminist Encounters in Edwardian Britain.” Historical Research 78(201): 377–99. https://doi.org/10.1111/j.1468-2281.2005.00235.x.

Dicey, Albert Venn. 1909. Letters to a Friend on Votes for Women. London: John Murray.

Faraut, Martine. 2003. “Women Resisting the Vote: A Case of Anti Feminism?” Women’s History Review 12(4): 605–21. https://doi.org/10.1080/09612020300200376.

Fawcett, Millicent Garrett. 1911. Women’s Suffrage: A Short History of a Great Movement. London: T.C. & E.C. Jack.

Fletcher, Ian Christopher, Laura E. Nym Mayhall, and Philippa Levine, eds. 2000. Women’s Suffrage in the British Empire: Citizenship, Nation and Race. London: Routledge.

Griffin, Ben. 2012. The Politics of Gender in Victorian Britain: Masculinity, Political Culture and the Struggle for Women’s Rights. Cambridge: Cambridge University Press.

Gurney, Peter J. 2014. “The Democratic Idiom: Languages of Democracy in the Chartist Movement.” The Journal of Modern History 86(3): 566–602. https://doi.org/10.1086/676730.

Harrison, Brian. (1978) 2013. Separate Spheres: The Opposition to Women’s Suffrage in Britain. London: Routledge.

Harrison, Frederic. 1908. Realities and Ideals: Social, Political, Literary and Artistic. London: Macmillan and Co.

Hart, Heber L. 1889. Women’s Suffrage and National Danger: A Plea for the Ascendency of Men. London: Alexander & Shepheard.

Hart, Heber L. 1908. Nature’s Reason Against Woman Suffrage. London: Women’s National Anti-Suffrage League.

Hart, Heber L. 1912. Women’s Suffrage: A National Danger. London: P. S. King and Son.

Holton, Sandra Stanley. (1986) 2002. Feminism and Democracy: Women’s Suffrage and Reform Politics in Britain, 1900–1918. Cambridge: Cambridge University Press.

Ihalainen, Pasi. 2017. The Springs of Democracy: National and Transnational Debates on Constitutional Reform in the British, German, Swedish and Finnish Parliaments, 1917–1919. Helsinki: Finnish Literature Society.

Innes, Joanna, and Mark Philp, eds. 2013. Re-Imagining Democracy in the Age of Revolutions: America, France, Britain, Ireland 1750–1850. Oxford: Oxford University Press.

Joannou, Maroula. 2005. “Mary Augusta Ward (Mrs. Humphry) and the Opposition to Women’s Suffrage.” Women’s History Review 14(3‒4): 561–80. https://doi.org/10.1080/09612020500200439.

Jorgensen-Earp, Cheryl R., and Darwin D. Jorgensen. 2016. “Physiology and Physical Force: The Effect of Edwardian Science on Women’s Suffrage.” Southern Communication Journal 81(3): 136–55. https://doi.org/10.1080/1041794X.2015.1124914.

Kaplan-Tuckel, Barbara. 1983. “A Rhetorical Analysis of Four Parliamentary Debates on Women’s Suffrage in Great Britain, 1870–1897.” PhD diss., Pennsylvania State University.

Kent, Susan Kingsley. (1987) 2005. Sex and Suffrage in Britain, 1860–1914. London: Routledge.

Kurunmäki, Jussi, Jeppe Nevers, and Henk te Velde, eds. 2018. Democracy in Modern Europe: A Conceptual History. New York: Berghahn Books.

Laity, Paul. 2002. The British Peace Movement, 1870–1914. Oxford: Oxford University Press.

Markham, Violet Rosa. 1912. Woman’s Sphere: Miss Violet Markham’s Great Speech at the Albert Hall, February 28th, 1912. London: National League for Opposing Woman Suffrage.

Markoff, John. 2003. “Margins, Centers, and Democracy: The Paradigmatic History of Women’s Suffrage.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 29(1): 85–116. https://doi.org/10.1086/375678.

Marshall, Susan E. 1997. Splintered Sisterhood: Gender and Class in the Campaign against Woman Suffrage. Madison: University of Wisconsin Press.

Mayhall, Laura E. Nym. 2003. The Militant Suffrage Movement: Citizenship and Resistance in Britain, 1860–1930. Oxford: Oxford University Press.

National League for Opposing Woman Suffrage. 1912. The Anti-Suffrage Handbook of Facts, Statistics and Quotations for the Use of Speakers. London: National Press Agency.

National Union of Women’s Suffrage Societies (NUWSS). 1911a. All or Some or Some or None? London: National Union of Women’s Suffrage Societies.

National Union of Women’s Suffrage Societies (NUWSS). 1911b. The Conciliation Bill of Women’s Suffrage. London: National Union of Women’s Suffrage Societies. Accessed March 29, 2021. https://digital.library.lse.ac.uk/objects/lse:soy666pik.

Owen, Harold. 1912. Woman Adrift: The Menace of Suffragism. London: Stanley Paul.

Pankhurst, E. Sylvia. 1911. The Suffragette: The History of the Women’s Militant Suffrage Movement, 1905–1910. New York: Sturgis & Walton Company.

Parkman, Francis. 1880. “The Woman Question Again.” The North American Review 130(278): 16–30. Accessed March 29, 2021. www.jstor.org/stable/25100823.

Parkman, Francis. 1890. Some of the Reasons Against Woman Suffrage. [Great Britain]: Printed at the request of an Association of Women.

Pateman, Carole. 1988. The Sexual Contract. Stanford: Stanford University Press.

Pugh, Martin. 2002. The March of the Women: A Revisionist Analysis of the Campaign for Women’s Suffrage, 1866–1914. Oxford: Oxford University Press.

Purvis, June, and Sandra Stanley Holton, eds. 2000. Votes for Women. London: Routledge.

Quelch, Harry. 1910. “Social-Democracy and Ladies’ Suffrage.” The Social Democrat 14(7): 291‒294. Accessed March 29, 2021. https://www.marxists.org/archive/quelch/1910/07/15.htm.

Riedi, Eliza. 2000. “Options for an Imperialist Woman: The Case of Violet Markham, 1899–1914.” Albion 32(1): 59–84. https://doi.org/10.1017/S0095139000064218.

Rosanvallon, Pierre. 1992. Le Sacre Du Citoyen: Histoire Du Suffrage Universel En France. Paris: Gallimard.

Royden, Agnes Maude. 1912. Physical Force and Democracy. London: National Union of Women’s Suffrage Societies.

Rupp, Leila J. 2011. “Transnational Women’s Movements.” European History Online. Accessed March 29, 2021. http://ieg-ego.eu/en/threads/transnational-movements-and-organisations/international-social-movements/leila-j-rupp-transnational-womens-movements.

Ruthchild, Rochelle Goldberg. 2010. Equality and Revolution: Women’s Rights in the Russian Empire, 1905–1917. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Sanders, Valerie, and Lucy Delap. 2010. “Introduction.” In Victorian and Edwardian Anti-Feminism, edited by Valerie Sanders and Lucy Delap, 1: XXXIII–LII. London: Routledge.

Saunders, Robert. 2013a. “Democracy.” In Languages of Politics in Nineteenth- Century Britain, edited by David Craig and James Thompson, 142–67. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Saunders, Robert. 2013b. “Tory Rebels and Tory Democracy: The Ulster Crisis, 1900‒1914.” In The Foundations of the British Conservative Party: Essays on Conservatism from Lord Salisbury to David Cameron, edited by Bradley W. Hart and Richard Carr, 65–83. New York: Bloomsbury Academic.

Scott, Alexander MacCallum. 1912. The Physical Force Argument Against Woman Suffrage. London: National League for Opposing Woman Suffrage.

Simon, Emily Maud. 1908. The Latest Phase of the Women’s Suffrage Movement: A Reply to Mrs. Henry Fawcett Lld. London: Women’s National Anti-Suffrage League.

Thompson, James. 2014. “The Great Labour Unrest and Political Thought in Britain, 1911–1914.” Labour History Review 79(1): 37–54. https://doi.org/10.3828/lhr.2014.3.

Ward, Mary Augusta. 1889. “An Appeal Against Female Suffrage.” The Nineteenth Century, June 1889.

Wingerden, Sophia A. van. 1999. The Women’s Suffrage Movement in Britain, 1866–1928. London: Palgrave Macmillan.

Wright, Almroth Edward. 1913. The Unexpurgated Case Against Woman Suffrage. London: Constable.

Autorzy:
„Praktyka Teoretyczna” jest pismem, które chce realizować idee wolnego dostępu do wiedzy i poszerzania domeny dobra wspólnego. Ma służyć rozwojowi nauki i krytycznej refleksji w Polsce i na świecie w imię idei wolnego dostępu do wiedzy (Open Access). Całe pismo jest udostępniane za darmo w Internecie na warunkach licencji CC-BY-NC-SA (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe) w wersji 4.0 (szczegółowe warunki: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Artykuły w nim zamieszczone mogą być dowolnie przechowywane, kopiowane, drukowane, rozpowszechniane i wykorzystywane do celów naukowo-dydaktycznych przy zachowaniu warunków licencji. Apelujemy tylko o uznanie autorstwa i podanie źródła w myśl przyjętych w środowisku naukowym standardów.

Nie ma natomiast możliwości komercyjnego wykorzystania zgromadzonych zasobów bez pisemnej zgody wydawcy. Dostęp do czasopisma nie może być dystrybuowany za opłatą czy w jakikolwiek inny sposób limitowany przez inne podmioty.

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC [PL.pdf, PL.docEN.pdf, EN.doc].
Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna” udzielają wydawcy czasopisma niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC-BY-NC-SA 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.
Autorzy nadsyłanych artykułów powinni upewnić się, czy wykorzystywane przez nich materiały nie są chronione prawami autorskimi na rzecz innych osób i ponoszą odpowiedzialność za ewentualne uchybienia w tym względzie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.