The school as an arena of political contestation: education policy from a post-Marxist perspective

Main Article Content

Adam Wright

Abstrakt

Marksizm był i wciąż zdaje się być dominującą perspektywą teoretycznąw obrębie krytycznej analizy polityki edukacyjnej. Autor opisuje zróżnicowane„obrazy” szkoły obecne w teorii marksistowskiej, a krytykowane za determinizmekonomiczny i redukcjonizm klasowy. Odwołując się do prac Ernesto Laclaua,prezentuje alternatywne dla marksizmu ramy teoretyczne, które można wykorzystaćw krytycznych badaniach produkcji i implementacji polityki edukacyjnej. Z tejperspektywy, szkoła oraz polityka edukacyjna postrzegane są jako przestrzenie politycznejkontestacji i walki o hegemonię.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wright, A. (2013). The school as an arena of political contestation: education policy from a post-Marxist perspective. Praktyka Teoretyczna, 7(1), 241-264. https://doi.org/10.14746/prt.2013.1.14
Dział
VARIA
Biogram autora

Adam Wright

Adam Wright - doktorant w ramach programu Ideologia i AnalizaDyskursu na Uniwersytecie w Essex, gdzie prowadził zajęcia z zakresuteorii polityki. Obecnie pracuje jako doradca ds. polityki edukacyjnejw brytyjskim Narodowym Związku Studentów [National Union ofStudents]. Publikował między innymi na temat finansowania szkolnictwawyższego. Jego zainteresowania badawcze obejmują też myśl marksistowskąi post-marksistowską, tożsamość i fantazję w ruchach antyfaszystowskich,teorię radykalnej demokracji, radykalną ekonomiępolityczną i ekonomię wspólnotową.

Bibliografia

 1. Althusser, L. 1971. 'Ideology and Ideological State Apparatuses', L. Althusser, Lenin and Philosophy and Other Essays. London: New Left Books.
 2. Apple, M.W. 1979. Ideology and Curriculum. London: Routledge.
 3. Apple, M.W. 1982. Education and Power. Boston: Ark.
 4. Apple M.W. 1999. Official Knowledge: Democratic Education in a Conservative Age. London: Routledge.
 5. Ball, S.J. 2006. Education Policy and Social Class: The selected works of Stephen J. Ball. London: Routledge.
 6. Ball, S.J. 2008. The Education Debate: Policy and Politics in the Twenty-First Century. Bristol: The Policy Press.
 7. Ball, S.J. 2010. ,,New class inequalities in education: Why education policy may be looking in the worng place! Education policy, civil society and social class”. International Journal of Sociology and Social Policy 30 (3/4).
 8. Becker, H.S. 1971. Social-class variations in the teacher-pupil Relationship. In School and society, ed. B.R. Cosin, I.R. Dale, G.M. Esland and D.F. Swift. London: Routledge and Kegan Paul.
 9. Bernstein, B. 1973. Class, Codes and Control: Vol. II: Applied studies towards a sociology of language. London: Routledge and Kegan Paul.
 10. Bourdieu, P. 1971. Systems of education and systems of thought. In Knowledge and Control, ed. M. Young. London: Collier-Macmillan.
 11. Bourdieu, P. 1974.The school as a conservative force: scholastic and cultural inequalities. In Contemporary research in the sociology of education. London: Methuen.
 12. Bowles, S., H. Gintis. 1976. Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life. New York: Basic Books.
 13. Cole, M., D. Hill. 1995. ,,Games of Despair and Rhetorics of Resistance: Postmodernism, Education and Reaction.” British Journal of Sociology of Education 16 (2).
 14. Dale, R. 1989. The State and Education Policy. Milton Keynes: Open University Press.
 15. Daly, G. 1991. ,,The discursive construction of economic space: logics of organization and disorganization.” Economy and Society 20: 1.
 16. Foucault, M. 1974. The Archaeology of Knowledge. London: Tavistock.
 17. Geras, N. 1987. ,,Post Marxism?” New Left Review 163.
 18. Giroux, H.A. 1981. Ideology, Culture&the Process of Schooling. London: The Falmer Press.
 19. Glynos, J., and D. Howarth 2007. Logics of Critical Explanation in Social and Political Theory. London: Routledge.
 20. Glynos, J., R.P Klimecki, and H. Willmott 2012. ,,Cooling out the marks.” Journal of cultural economy 5.
 21. Gramsci, A. 1971. Selections from the Prison Notebooks. London: Lawrence&Wishart.
 22. Hall, S. 1998. ,,The great moving nowhere show.” Marxism Today, November/December 9-14.
 23. Hill, D. 2001. ,,State Theory and the Neo-Liberal Reconstruction of Schooling and Teacher Education: a structuralist neo-Marxist critique of postmodernist, quasi-postmodernist, and culturalist neo-Marxist theory”. British Journal of Sociology of Education 22: 1.
 24. Hill, D. 2004. ,,Books, Banks and Bullets: controlling our minds – the global project of imperialistic and militaristic neo-liberalism and its effect on education policy”. Policy Futures in Education 2: ¾
 25. Howarth, D. 2005. Discourse. New Delhi: Viva Books.
 26. Jessop, B. 1990. State Theory: Putting Capitalist States in their Place. Cambridge: Polity Press.
 27. Laclau, E. 1996. ,,The death and resurrection of the theory of ideology.” Journal of Political Ideologies 1.
 28. Laclau, E., C. Mouffe 1987. ,,Post-Marxism without Apologies.” New Left Review 166.
 29. Laclau, E., C. Mouffe 2001 [1985]. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.
 30. Liston, D. P. 1988. Capitalist schools: Explanation and ethics in radical studies of Schooling. New York: Routledge.
 31. Mouzelis, N. 1990. Post-Marxist Alternatives: The Construction of Social Orders. Basingstoke: MacMillan.
 32. Olssen, M., J. Codd, A. O’Neill 2004. Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy. London: Sage.
 33. Parsons, T. 1951. The social system. London: Routledge and Kegan Paul.
 34. Poulantzas, N. 1969. ,,The Problem of the Capitalist State.” New Left Review 78.
 35. Rikowski, G. 1997. ,,Scorched Earth: prelude to rebuilding Marxist educational Theory”. British Journal of Sociology of Education 18: 4.
 36. Rikowski, G. 2007. Marxist Educational Theory Unplugged. Presented at the Fourth Historical Materialism Annual Conference 9-11 Nov 2007. SOAS. University of London.
 37. Sarup, M. 1978. Marxism and Education. London: Routledge & Kegan Paul.
 38. Torfing, J. 1999. New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Žižek. Oxford: Blackwell.
 39. Willis, P. 1977. Learning to Labour. Westmead: Saxon House.
 40. Wright, A.J. 2012. ,,Fantasies of Empowerment: mapping neoliberal discourse in the coalition government’s schools policy.” Journal of Education Policy 26 (6).
 41. Wright, A.J., T. Leśniak 2011. ,,Consuming in British Education: Adam Wright in conversation with Tomek Leśniak.” Krytyka Polityczna. http://www.krytykapolityczna.pl/English/ConsuminginBritisheducation/menuid-34.html/.
 42. Žižek, S. 1989. The Sublime Object of Ideology. London: Verso.