Tak, jest alternatywa i można ją znaleźć u Marksa

Main Article Content

Peter Hudis

Abstrakt

Choć istnieje kilka istotniejszych pytań niż to, czy możliwa jest realnaalternatywa dla kapitalizmu, radykalna teoria społeczna unikała podjęcia tej kwestiiwprost – mimo tego, że teoretyczne i praktyczne koszty stwierdzenia „nie ma alternatywydla kapitalizmu” są powszechnie znane. Esej ten dowodzi, że przeszkodaw zakreśleniu realnej alternatywy musi mieć początek w rewizji marksowskiej krytykikapitalizmu, jak również jego oceny ówczesnych komunistycznych i socjalistycznychtendencji. Z marksowską krytyką logiki kapitału i niemożnością uchwyceniajej przez radykalnych myślicieli jego czasów związana jest określona wizjaspołeczeństwa postkapitalistycznego, którą współczesne ruchy społeczne lekceważąna własne ryzyko. Spoglądając ponownie na dzieła Marksa przez pryzmat tego, jak mogą one nam pomóc w wyobrażeniu sobie życia po kapitalizmie, będziemy być może w stanie dostrzec gruntowne znaczenie, jakie mają współcześnie jego prace.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hudis, P. (2013). Tak, jest alternatywa i można ją znaleźć u Marksa. Praktyka Teoretyczna, 9(3), 19-44. https://doi.org/10.14746/prt.2013.3.2
Dział
PO KAPITALIZMIE
Biogram autora

Peter Hudis

Peter Hudis – Profesor filozofii na Oakton Community Collegew Illinois. Pisał przede wszystkim o filozofii heglowskiej, marksizmiei polityce współczesnej. Wydał ostatnio w prestiżowej serii HistoricalMaterialism wydawnictwa Brill książkę pt. Marx’s Concept of theAlternative to Capitalism. Redaguje angielskie wydanie 14 tomów dziełwszystkich Róży Luksemburg. Jest członkiem International Marxist-Humanist Organization.

Bibliografia

 1. Dunayevskaya, R. 1944. ,,A New Revision of Marxian Economics.” American Economic Review 34.
 2. Dunayevskaya, R. 2000. Marxism and Freedom, from 1776 Until Today. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Books.
 3. Dunayevskaya, R. 2002. The Power of Abstraction. in The Power of Negativity: Selected Writings on the Dialectic in Hegel and Marx, Lanham: Lexington Books.
 4. Hegel, W.H. Phenomenology of Spirit. Oxford: Oxford University Press, 1977.
 5. Hudis, P. 2012. Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism. London: Brill.
 6. Hudis, P. 2013. Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism, Chicago: Haymarket.
 7. Kornai, J. 1992. The Socialist System: The Political Economy of Communism. Princeton: Princeton University Press.
 8. Lukács, G. 1978. History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics. London: Merlin Press.
 9. Lukács, G. 1991. The Process of Democratization. Trans. S. Bernhardt. Albany: SUNY Press.
 10. Marx, K. 1975. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. in Marx-Engels Collected Works, vol. 3. New York: International Publishers.
 11. Marx, K. 1976. The Poverty of Philosophy. in Marx-Engels Collected Works, vol. 6. New York: International Publishers.
 12. Marx, K. 1977. Capital, vol. 1. New York: Vintage.
 13. Marx, K. 1986. Critique of the Gotha Program. in Marx-Engels Collected Works, vol. 24. New York: International Publishers.
 14. Marx, K. 1986. Drafts of The Civil War in France. in Marx-Engels Collected Works, vol. 24. New York: International Publishers.
 15. Marx, K. 1986. Grundrisse, in Marx-Engels Collected Works, vol. 28. New York: International Publishers.
 16. Marx, K. 1991. Economic Manuscript of 1861-63. in Marx-Engels Collected Works, vol. 33. New York: International Publishers.
 17. Postone, M. 1993. Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory, Cambridge: Cambridge University Press.
 18. Sartre, J.P. 1968. Search for a Method. New York: Vintage Books.
 19. Žižek, S. 2012. The Year of Dreaming Dangerously. London: Verso.