Tak, jest alternatywa i można ją znaleźć u Marksa
PDF (English)

Słowa kluczowe

Marks
ekonomia polityczna
czas pracy
wartość produkcyjna
post-kapitalizm

Jak cytować

Hudis, P. (2013). Tak, jest alternatywa i można ją znaleźć u Marksa. Praktyka Teoretyczna, 9(3), 19–44. https://doi.org/10.14746/prt.2013.3.2

Abstrakt

Choć istnieje kilka istotniejszych pytań niż to, czy możliwa jest realna
alternatywa dla kapitalizmu, radykalna teoria społeczna unikała podjęcia tej kwestii
wprost – mimo tego, że teoretyczne i praktyczne koszty stwierdzenia „nie ma alternatywy
dla kapitalizmu” są powszechnie znane. Esej ten dowodzi, że przeszkoda
w zakreśleniu realnej alternatywy musi mieć początek w rewizji marksowskiej krytyki
kapitalizmu, jak również jego oceny ówczesnych komunistycznych i socjalistycznych
tendencji. Z marksowską krytyką logiki kapitału i niemożnością uchwycenia
jej przez radykalnych myślicieli jego czasów związana jest określona wizja
społeczeństwa postkapitalistycznego, którą współczesne ruchy społeczne lekceważą
na własne ryzyko. Spoglądając ponownie na dzieła Marksa przez pryzmat tego, jak mogą one nam pomóc w wyobrażeniu sobie życia po kapitalizmie, będziemy być może w stanie dostrzec gruntowne znaczenie, jakie mają współcześnie jego prace.

https://doi.org/10.14746/prt.2013.3.2
PDF (English)

Bibliografia

Dunayevskaya, R. 1944. ,,A New Revision of Marxian Economics.” American Economic Review 34.

Dunayevskaya, R. 2000. Marxism and Freedom, from 1776 Until Today. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Books.

Dunayevskaya, R. 2002. The Power of Abstraction. in The Power of Negativity: Selected Writings on the Dialectic in Hegel and Marx, Lanham: Lexington Books.

Hegel, W.H. Phenomenology of Spirit. Oxford: Oxford University Press, 1977.

Hudis, P. 2012. Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism. London: Brill.

Hudis, P. 2013. Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism, Chicago: Haymarket.

Kornai, J. 1992. The Socialist System: The Political Economy of Communism. Princeton: Princeton University Press.

Lukács, G. 1978. History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics. London: Merlin Press.

Lukács, G. 1991. The Process of Democratization. Trans. S. Bernhardt. Albany: SUNY Press.

Marx, K. 1975. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. in Marx-Engels Collected Works, vol. 3. New York: International Publishers.

Marx, K. 1976. The Poverty of Philosophy. in Marx-Engels Collected Works, vol. 6. New York: International Publishers.

Marx, K. 1977. Capital, vol. 1. New York: Vintage.

Marx, K. 1986. Critique of the Gotha Program. in Marx-Engels Collected Works, vol. 24. New York: International Publishers.

Marx, K. 1986. Drafts of The Civil War in France. in Marx-Engels Collected Works, vol. 24. New York: International Publishers.

Marx, K. 1986. Grundrisse, in Marx-Engels Collected Works, vol. 28. New York: International Publishers.

Marx, K. 1991. Economic Manuscript of 1861-63. in Marx-Engels Collected Works, vol. 33. New York: International Publishers.

Postone, M. 1993. Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory, Cambridge: Cambridge University Press.

Sartre, J.P. 1968. Search for a Method. New York: Vintage Books.

Žižek, S. 2012. The Year of Dreaming Dangerously. London: Verso.