Jean-Luc Nancy i polityka. Komunizm a Rozdzielona wspólnota
PDF

Słowa kluczowe

Jean-Luc Nancy
wspólnota
komunizm
filozofia polityki
poststrukturalizm

Jak cytować

Sadzik, P. (2013). Jean-Luc Nancy i polityka. Komunizm a Rozdzielona wspólnota. Praktyka Teoretyczna, 9(3), 111–131. https://doi.org/10.14746/prt.2013.3.5

Abstrakt

Artykuł stara się pokazać, w jaki sposób w pracach francuskiego filozofa Jean-Luca Nancy’ego przebiegają połączenia pomiędzy pojęciem „wspólnoty” a pojęciem „komunizmu”. To drugie posiada dla niego znaczenie przekraczające sferę polityki i powinno być rozumiane jako swego rodzaju kategoria pre-egzystencjalna i quasi-ontologiczna. Bycie-wewspólnocie oznacza dla filozofa bycie-z, które podkreślone zostaje przez łaciński prefiks „com” charakteryzujący tak „communitas”, jak i „komunizm”. „Com” wskazuje na to, że bycie jest przede wszystkim byciem z innym (nie tylko z innymi ludźmi, lecz z wszelkim innym istnieniem, wliczając w to zwierzęta, rośliny itd.). Ponadto, jak powiedział Nancy, „komunizm jest byciem-razem –Mitsein, byciem-z rozumianym jako coś przynależnego do istnienia jednostek, co znaczy, w egzystencjalnym sensie, do ich istoty”. Dlatego też wspólnota Nancy’ego nie przynależy do „logiki mitu” jako
że jest, w pierwszej kolejności, tym, co nazwał on „wspólnotą rozdzieloną”.

https://doi.org/10.14746/prt.2013.3.5
PDF

Bibliografia

Agamben, G. 2002. L'ouvert. De l'homme et de l'animal. Tłum. J. Gayraud. Paris.

Beardsworth, R. 1996. Derrida and the Political. New York.

Critchley, S. 1993. ,,Re-tracing the Political: Politics and Community in the Work of Philippe Lacoue-Labarthe and Jean-Luc Nancy.” W Campbell, D., and M. Dillon, eds. The Political Subject of Violence. Manchester–New York.

Critchley, S. 1999. ,,With Being-With?: Notes on Jean-Luc Nancy’s Rewriting of Being and Time.” W Ethics, Politics, Subjectivity. London–New York.

Derrida, J. 1997. Cosmopolites de tous les pays, encore un effort. Paris.

Derrida, J. 2004. ,,Je suis en guerre contre moi-même.” Le Monde, 19 Août.

Hemming, L.P. 2013. Heidegger and Marx: A Productive Dialogue over the Language of Humanism. Chicago.

Lacoue-Labarthe, P., J.L. Nancy 1996. Le mythe nazi. Paris.

Lacoue-Labarthe, P., J.L. Nancy 1997. Retreating the Political, ed. S. Sparks. London.

Linde, S.B. 1994. Słownik języka polskiego. Warszawa.

Nancy, J.L. 1982. Le partage des voix. Paris.

Nancy, J.L. 2000. Being Singular Plural. Trans. R.D. Richardson, A.E. O’Byrne. Stanford.

Nancy, J.L. 2003. Noli me tangere. Paris.

Nancy, J.L. 2003. ,,The Confronted Community.” Trans. A. Macdonald. Postcolonial Studies 1.

Nancy, J.L. 2005. La déclosion Déconstruction du Christianisme 1. Paris.

Nancy, J.L. 2008. La vérité de la démocratie. Paris.

Nancy, J.L. 2008. ,,The Being-With or Being-There.” Continental Philosophy Review 1.

Nancy, J.L. 2009. ,,Démocratie finie et infinite.” in Agamben, G. et al., Démocratie, dans quel état? Paris.

Nancy, J.L. 2010. ,,Communism, the word notes for the Conference.” in The Idea of Communism, ed. C. Douzinas, S. Žižek. London.

Nancy, J.L. 2010. Rozdzielona wspólnota. Tłum. M. Gusin, T. Załuski. Wrocław.

Nancy, J.L. 2011. Maurice Blanchot: Passion politique. Paris.

Nancy, J.L. 2011. Politique et au-delà. Entretiens avec Philip Armstrong et Jason E. Smith. Paris.

Sorial, S. 2005. Heidegger and the Problem of Individuation: Mitsein Being-with, Ethics and Responsibility. Praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii.

Sowa, J. 2011. Fantomowe ciało króla: Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków.

Załuski, T. 2010. ,,Od dzieła do rozdzielania: Filozofia i to, co polityczne.” W Rozdzielona wspólnota. Tłum. M. Gusin, T. Załuski. Wrocław.