Jean-Luc Nancy i polityka. Komunizm a Rozdzielona wspólnota

Main Article Content

Piotr Sadzik

Abstrakt

Artykuł stara się pokazać, w jaki sposób w pracach francuskiego filozofa Jean-Luca Nancy’ego przebiegają połączenia pomiędzy pojęciem „wspólnoty” a pojęciem „komunizmu”. To drugie posiada dla niego znaczenie przekraczające sferę polityki i powinno być rozumiane jako swego rodzaju kategoria pre-egzystencjalna i quasi-ontologiczna. Bycie-wewspólnocie oznacza dla filozofa bycie-z, które podkreślone zostaje przez łaciński prefiks „com” charakteryzujący tak „communitas”, jak i „komunizm”. „Com” wskazuje na to, że bycie jest przede wszystkim byciem z innym (nie tylko z innymi ludźmi, lecz z wszelkim innym istnieniem, wliczając w to zwierzęta, rośliny itd.). Ponadto, jak powiedział Nancy, „komunizm jest byciem-razem –Mitsein, byciem-z rozumianym jako coś przynależnego do istnienia jednostek, co znaczy, w egzystencjalnym sensie, do ich istoty”. Dlatego też wspólnota Nancy’ego nie przynależy do „logiki mitu” jakoże jest, w pierwszej kolejności, tym, co nazwał on „wspólnotą rozdzieloną”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sadzik, P. (2013). Jean-Luc Nancy i polityka. Komunizm a Rozdzielona wspólnota. Praktyka Teoretyczna, 9(3), 111-131. https://doi.org/10.14746/prt.2013.3.5
Dział
PO KAPITALIZMIE
Biogram autora

Piotr Sadzik, Instytut Literatury Polskiej UW

Piotr Sadzik (ur. 1989) – absolwent kulturoznawstwa i historii sztuki w ramach MISH UW. Doktorant w Instytucie Literatury Polskiej UW. Tłumaczy(ł) prace Giorgio Agambena, Jacques’a Derridy i Jean-LucaNancy’ego. Zainteresowania: literatura polska XX wieku (twórczość Witolda Gombrowicza i Brunona Schulza), teoria literatury (poststrukturalizm w badaniach literackich), filozofia współczesna (etyczneimplikacje dekonstrukcji Jacques’a Derridy), teoria obrazu, animal studies i studia postkolonialne.

Bibliografia

 1. Agamben, G. 2002. L'ouvert. De l'homme et de l'animal. Tłum. J. Gayraud. Paris.
 2. Beardsworth, R. 1996. Derrida and the Political. New York.
 3. Critchley, S. 1993. ,,Re-tracing the Political: Politics and Community in the Work of Philippe Lacoue-Labarthe and Jean-Luc Nancy.” W Campbell, D., and M. Dillon, eds. The Political Subject of Violence. Manchester–New York.
 4. Critchley, S. 1999. ,,With Being-With?: Notes on Jean-Luc Nancy’s Rewriting of Being and Time.” W Ethics, Politics, Subjectivity. London–New York.
 5. Derrida, J. 1997. Cosmopolites de tous les pays, encore un effort. Paris.
 6. Derrida, J. 2004. ,,Je suis en guerre contre moi-même.” Le Monde, 19 Août.
 7. Hemming, L.P. 2013. Heidegger and Marx: A Productive Dialogue over the Language of Humanism. Chicago.
 8. Lacoue-Labarthe, P., J.L. Nancy 1996. Le mythe nazi. Paris.
 9. Lacoue-Labarthe, P., J.L. Nancy 1997. Retreating the Political, ed. S. Sparks. London.
 10. Linde, S.B. 1994. Słownik języka polskiego. Warszawa.
 11. Nancy, J.L. 1982. Le partage des voix. Paris.
 12. Nancy, J.L. 2000. Being Singular Plural. Trans. R.D. Richardson, A.E. O’Byrne. Stanford.
 13. Nancy, J.L. 2003. Noli me tangere. Paris.
 14. Nancy, J.L. 2003. ,,The Confronted Community.” Trans. A. Macdonald. Postcolonial Studies 1.
 15. Nancy, J.L. 2005. La déclosion Déconstruction du Christianisme 1. Paris.
 16. Nancy, J.L. 2008. La vérité de la démocratie. Paris.
 17. Nancy, J.L. 2008. ,,The Being-With or Being-There.” Continental Philosophy Review 1.
 18. Nancy, J.L. 2009. ,,Démocratie finie et infinite.” in Agamben, G. et al., Démocratie, dans quel état? Paris.
 19. Nancy, J.L. 2010. ,,Communism, the word notes for the Conference.” in The Idea of Communism, ed. C. Douzinas, S. Žižek. London.
 20. Nancy, J.L. 2010. Rozdzielona wspólnota. Tłum. M. Gusin, T. Załuski. Wrocław.
 21. Nancy, J.L. 2011. Maurice Blanchot: Passion politique. Paris.
 22. Nancy, J.L. 2011. Politique et au-delà. Entretiens avec Philip Armstrong et Jason E. Smith. Paris.
 23. Sorial, S. 2005. Heidegger and the Problem of Individuation: Mitsein Being-with, Ethics and Responsibility. Praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii.
 24. Sowa, J. 2011. Fantomowe ciało króla: Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków.
 25. Załuski, T. 2010. ,,Od dzieła do rozdzielania: Filozofia i to, co polityczne.” W Rozdzielona wspólnota. Tłum. M. Gusin, T. Załuski. Wrocław.