Spotkanie na grzbiecie rosnącej fali

Main Article Content

Michał Herer

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę spotkania, do jakiego doszło w połowie lat sześćdziesiątych w Kalifornii między grupą Merry Pranksters a członkami Hell’s Angels. Chodziło zrozumienie złożonej i niejednoznacznej logiki i dynamiki tego spotkania – począwszy od nawiązania kontaktu, przez tymczasowy alians, w którym dużą rolę odegrały wspólne imprezy i zażywanie LSD, aż do konfliktu, który znalazł także swój wyraz polityczny. Opisywane wydarzenia zostały wpisane w szerszy kontekst rozkwitu i zmierzchu amerykańskiej kontrkultury, zasadniczo jednak ukazano je w ich jednostkowości. Głównymi punktami odniesienia były teksty Huntera S. Thompsona i Toma Wolfe’a.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Herer, M. (2021). Spotkanie na grzbiecie rosnącej fali. Praktyka Teoretyczna, 40(2), 17-35. https://doi.org/10.14746/prt.2021.2.2
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Michał Herer, Uniwersytet Warszawski

Michał Herer – związany z Wydziałem Filozofii UW. Publikował teksty poświęcone myśli i kulturze współczesnej, w tym książki: Gilles Deleuze. Struktury – Maszyny – Kreacje (Universitas, Kraków 2006), Filozofia aktualności. Za Nietzschem i Marksem (WN PWN, Warszawa 2012) oraz Pochwała przyjaźni (WN PWN, Warszawa 2017). Przekładał m. in. Althussera, Deleuze’a, Foucaulta i Theweleita.

Bibliografia

 1. Adorno, Theodor W. 2010. Osobowość autorytarna. Tłum. Marcin Pańków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Barger, Ralph, Keith Zimmerman, i Kent Zimmerman. 2016. Hell’s Angel: Życie i czasy Sonny’ego Bargera i klubu motocyklowego Hell’s Angels. Tłum. Bogusław Lubański. Poznań: Karga.
 3. Deleuze, Gilles, i Félix Guattari. 2017. Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia, t. 1. Tłum. Tomasz Kaszubski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 4. Ginsberg, Allen. 2015. “Poetry, Violence, and the Trembling Lambs.” W The Essential Ginsberg, red. Michael Schumacher. New York: Harper Perennial.
 5. Kesey, Ken. 2014. “The Fresh Air Interview.” W Conversations with Ken Kesey, red. Scott F. Parker. Jackson: University Press of Mississippi.
 6. Leary, Timothy, Ralph Metzner, i Richard Alpert. 2011. Doświadczenie psychodeliczne. Tłum. Dariusz Misuina. Warszawa: Okultura.
 7. Theweleit, Klaus. 2015. Męskie fantazje. Tłum. Michał Herer i Mateusz Falkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Thompson, Hunter S. 2003. “Freak Power in the Rockies.” W Thompson Hunter S. The Great Shark Hunt. Gonzo Papers. Vol. 1. New York: Simon & Schuster.
 9. Thompson, Hunter S. 2008. Lęk i odraza w Las Vegas. Szaleńcza podróż do serca „Amerykańskiego snu”. Tłum. Marcin Wróbel i Maciej Potulny. Warszawa: Niebieska Studnia.
 10. Thompson, Hunter S. 2016. Hell’s Angels. Anioły Piekieł. Tłum. Jarosław Pypno i Radosław Pisula. Warszawa: Niebieska Studnia.
 11. Wolfe, Tom. 1995. Próba kwasu w Elektrycznej Oranżadzie. Tłum. Richard Bialy i Tomasz Tłuczkiewicz. Warszawa: Iskry.