Acid Rider. Idea „komunizmu kwasowego” Marka Fishera a doświadczenie zewnętrzności

Main Article Content

Andrzej Karalus

Abstrakt

Acid communism pozostaje intrygującym wstępem Marka Fishera do planowanej przezeń historycznej rekonstrukcji radykalnych projektów politycznych wyrosłych na gruncie kultury psychodelicznej. Idea ta nie narodziła się w próżni, lecz stanowi konsekwencję jego poszukiwań teoretycznych. Artykuł próbuje osadzić koncepcję „komunizmu kwasowego” w szerszym kontekście, skupiając się na refleksji poświęconej doświadczeniu psychodelicznemu jako kontakcie z Zewnętrzem. Twierdzę, że istnieje zbieżność między koncepcją komunizmu kwasowego a zagadnieniami poruszanym przez Fishera w książce The Weird And The Eerie, gdzie analizuje potencjalnie transformujący szok zetknięcia z tym, co radykalnie Inne. Omówię przy tym krótko dwa fenomeny muzyczno-kulturowe, które zaistniały już po epoce psychodelii lat sześćdziesiątych. Posłużą one za egzemplifikacje trybów weird oraz eerie, obietnic przyszłości pokapitalistycznej, które nie znalazły politycznej reprezentacji i osunęły się na poziom widma niezrealizowanej przyszłości modernizmu. W końcowej części artykułu spróbuje pokazać jak zagadnienie komunizmu kwasowego wiąże się z kwestią pragnienia postkapitalistycznego oraz z Fisherowską wersją futuro-akceleracjonizmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karalus, A. (2021). Acid Rider. Idea „komunizmu kwasowego” Marka Fishera a doświadczenie zewnętrzności. Praktyka Teoretyczna, 40(2), 37-57. https://doi.org/10.14746/prt.2021.2.3
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Andrzej Karalus, Politechnika Gdańska

Andrzej Paweł Karalus – absolwent MISH w Toruniu (socjologia i filozofia), doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Adiunkt na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Obszary zainteresowania: ekonomia polityczna, filozofia społeczna i polityczna, teorie zmiany społecznej, epistemologia społeczna, teorie wyzysku i sprawiedliwości dystrybutywnej, etnologia i filozofia kultury.

Bibliografia

 1. Brown, Wendy. 1999. „Resisting Left Melancholy.” boundary 2 3(26): 19–27.
 2. Brown, Wendy. 2005. Edgework: Critical Essays on Knowledge and Politics. Princeton: Princeton University Press.
 3. Butt, Gavin, Kodwo Eshun, i Mark Fisher. 2016. Post-Punk Then and Now. London: Repeater Books.
 4. Colquhoun, Matt. 2020. Egress: On Mourning, Melancholy and Mark Fisher. London: Repeater Books.
 5. Diski, Jenny. 2013. Lata sześćdziesiąte. Tłum. Maciej Płaza. Łódź: Officyna.
 6. Fisher, Mark. 2012. „Post-Capitalist Desire.” W What We Are Fighting for: A Radical Collective Manifesto, red. Federico Campagna i Emanuele Campiglio. London: Pluto Press.
 7. Fisher, Mark. 2013a. “»A Social and Psychic Revolution of Almost Inconceivable Magnitude«: Popular Culture’s Interrupted Accelerationist Dreams.” E-flux Journal 46, https://www.e-flux.com/journal/46/60084/a-social-and-psychic-revolution-of-almost-inconceivable-magnitude-popular-culture-s-interrupted-accelerationist-dreams/.
 8. Fisher, Mark. 2013b. Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures. Winchester: Zero Books.
 9. Fisher, Mark. 2014a. „Terminator vs. Avatar.” W #Accelerate#. The Accelerationist Reader, red. Robin Mackay i Armen Avanessian. Falmouth: Urbanomic.
 10. Fisher, Mark. 2014b. „Practical Eliminativism.” W Speculative Aesthetics, red. Robin Mackay, Luke Pendrell i James Trafford. Falmouth: Urbanomic.
 11. Fisher, Mark. 2016. The Weird and the Eerie. London: Repeater Books.
 12. Fisher, Mark. 2018a. “Baroque Sunbursts.” W Rave: Rave And Its Influence on Culture, red. Nav Haq. London: Black Dog Press.
 13. Fisher, Mark. 2018b. K-Punk: The Collected and Unpublished Writings of Mark Fisher (2004-2016), red. Darren Ambrose. Wstęp Simon Reynolds. London: Repeater Books.
 14. Fisher, Mark. 2020a. Postcapitalist Desire: The Final Lectures, red. Matt Colquhoun. London: Repeater Books.
 15. Fisher, Mark. 2020b. Realizm kapitalistyczny. Czy nie ma alternatywy? Tłum. Andrzej Karalus. Warszawa: Książka i Prasa.
 16. Frank, Thomas C. 1998. Conquest of the Cool: Business Culture, Counterculture, and the Rise of Hip Consumerism. Chicago: University of Chicago Press.
 17. Jawłowska, Aldona. 1975. Drogi kontrkultury. Warszawa: PIW.
 18. Land, Nick. 2011. Fanged Noumena: Collected Writings 1987–2003, red. Robin Mackay i Ray Brassier. Falmouth: Urbanomic.
 19. Marcus, Greil. 1990. Lipstick Traces: A Secret History of the Twentieth Century. Cambridge: Belknap Press.
 20. Marcuse, Herbert. 1998. Eros i cywilizacja. Tłum. Hanna Jankowska i Arnold Pawelski. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza SA.
 21. Miéville, China. 2009. “M.R. James and the Quantum Vampire.” W Collapse: Philosophical Research and Development, t. IV, red. Robin Mackay. Falmouth: Urbanomic.
 22. Miller, Jonathan, reżyser. 1966. Alice in Wonderland. BBC.
 23. Reynolds, Simon. 2005. Rip it Up and Start Again: Postpunk 1978–1984. London: Faber and Faber.
 24. Reynolds, Simon. 2008. Energy Flash: A Journey Through Rave Music and Rave Culture. Berkeley: Soft Skull Press.
 25. Sowa, Jan, i Krzysztof Wolański. 2017. Sport nie istnieje. Igrzyska w społeczeństwie spektaklu. Warszawa: WAB.
 26. Willis, Ellen. 2012. “The Family: Love It or Leave It.” W Beginning to See the Light: Sex, Hope, and Rock-and-Roll. Minneapolis: University of Minnesota Press.