Otwarty świat. Addenda

Main Article Content

Arkadiusz Żychliński

Abstrakt

Odpowiedź autora na eseje recenzyjne poświęcone książce Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne (2014).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Żychliński, A. (2015). Otwarty świat. Addenda. Praktyka Teoretyczna, 16(2), 278-295. https://doi.org/10.14746/prt.2015.2.15
Dział
SEMINARIUM LEKTUROWE O KSIĄŻCE „LABORATORIUM ANTROPOFIKCJI” ARKADIUSZA ŻYCHLIŃSKIEGO
Biogram autora

Arkadiusz Żychliński, Instytut Filologii Germańskiej UAM al. Niepodległości 4 61-874 Poznań

filolog, tłumacz i eseista. Doktor habilitowany, zatrudniony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się teorią fikcji, komparatystyką literacką, literaturoznawstwem kognitywnym oraz antropologią filologiczną. Autor książek Unterwegs zu einen Denker (2006), Wielkie nadzieje i dalsze rozważania (2013) oraz Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne (2014).

Bibliografia

 1. Brandom, Robert B. 2009. Reason in Philosophy. Animating Ideas, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 2. Chomsky, Noam. 2016. What Kind of Creatures Are We? New York: Columbia University Press.
 3. Coetzee, John Maxwell i Arabella Kurtz. 2015. The Good Story. Exchanges on Truth, Fiction and Psychoanalytic Psychotherapy, London: Harvill Secker.
 4. Czapliński, Przemysław. 2015. „Zamykanie laboratorium.” Praktyka Teoretyczna 2(16): 242-254.
 5. Davidson, Donald. 1992. „Zwierzęta racjonalne”. Tłum. Cezary Cieśliński. W Donald Davidson. Eseje o prawdzie, języku i umyśle. red. Barbara Stanosz. Warszawa: PWN.
 6. Dennett, Daniel C. 1997. Natura umysłów, Tłum. Witold Turopolski, Warszawa: CIS.
 7. Derrida, Jacques. 2001. L’Université sans condition, Paris: Galilée.
 8. Derrida, Jacques. 2011. L’Animal que donc je suis. Paris: Galilée.
 9. Diamond, Cora. 1995. The Realistic Spirit, Cambridge, Mass.: The MIT Press.
 10. Dick, Philip K. 2011. Człowiek z Wysokiego Zamku. Tłum. Lech Jęczmyk. Poznań: Rebis.
 11. Dickinson, Emily. 2000. Wiersze wybrane. Tłum. Stanisław Barańczak. Kraków: Znak.
 12. Gombrowicz, Witold. 2001. Dziennik 1957-1961, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 13. Gospodinow, Georgi 2009. Powieść naturalna. Tłum. Marta Hożewska-Todorow. Sejny: Pogranicze.
 14. Hamacher, Werner. 2009. „Für – die Philologie“. W Was ist eine philologische Frage? Beiträge zur Erkundung einer theoretischen Einstellung, red. Jürgen Paul Schwindt. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
 15. Kaczmarski, Paweł. 2015. „Tak powinna wyglądać filologia“, Praktyka Teoretyczna 2(16): 255-277.
 16. Hillis Miller, Joseph. 2014. O literaturze, Tłum. Krzysztof Hoffmann, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 17. Moretti, Franco. 2014. Przypuszczenia na temat literatury światowej. Tłum. Przemysław Czapliński. „Teksty Drugie” 4: 131-147.
 18. Nabokov, Vladimir. 2016. Własnym zdaniem, Tłum. Michał Szczubiałka, Warszawa: Aletheia.
 19. Nycz, Ryszard. 2014. Afektywne manifesty, „Teksty Drugie” 1: 9-13.
 20. Pound, Ezra. 1999. Duch romański, Tłum. Leszek Engelking, Warszawa: Czytelnik.
 21. Seel, Martin. 2009. Theorien, Frankfurt/M.: Fischer.
 22. Sloterdijk, Peter. 2001. Die Sonne und der Tod. Dialogische Untersuchungen. Gespräche mit Hans-Jürgen Heinrichs, Frankfurt/M: Suhrkamp.
 23. Шкловский, Виктор Б. 1983. О теории прозы, Москва: Советский писатель.
 24. Tabucchi, Antonio. 2003. Autobiografie altrui. Poetiche a posteriori, Milano: Feltrinelli.
 25. Ugrešić, Dubravka. 2013. Kultura karaoke, Tłum. Dorota Jovanka Ćirlić, Kraków: Ha!art.
 26. Valéry, Paul 1973. Cahiers, éd. Judith Robinson-Valéry. T. 1. Paris: Gallimard.
 27. Wittgenstein, Ludwig. 1995. Uwagi o religii i etyce. Tłum. Małgorzata Kawecka, Wojciech Sady, Wiesław Walentukiewicz. Kraków: Znak, 1995.
 28. Żychliński, Arkadiusz. 2014a. Laboratorium antropofikcji: Dociekania filologiczne, Warszawa, Poznań: IBL, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 29. Żychliński, Arkadiusz. 2014b. „Rzecz myślenia. O powrocie (figury) człowieka w filologii”. W: Myślenie dziś. [2], red. Mateusz Falkowski. Warszawa: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.