Walter Benjamin i rozstrajanie nawyków historyka

Main Article Content

Arlette Farge

Abstrakt

Esej stanowi próbę naszkicowania metody historycznej budowanej w oparciu o późne pisma Waltera Benjamina. Arlette Farge przekonuje, że w Pasażach, pracy o Leskowie i w O pojęciu historii niemieckiemu filozofowi udało się przedstawić nowy sposób myślenia o historii, dający szanse na dotarcie nie tylko do suchych faktów, ale do konkretnych doświadczeń, przeżywanych emocji, pragnień, snutych marzeń. Jak przekonuje Farge, przy użyciu podobnej metody swoje badania mieli prowadzić między innymi Michel Foucault oraz Michel de Certeau.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Farge, A. (2017). Walter Benjamin i rozstrajanie nawyków historyka. Praktyka Teoretyczna, 23(1), 16-23. https://doi.org/10.14746/prt.2017.1.1
Dział
METODA I REWOLUCJA
Biogram autora

Arlette Farge, EHESSCRH-Groupe Histoire du Genre 54, boulevard Raspail 75006 Paris

Arlette Farge - francuska historyczka, interesuje się przede wszystkim życiem warstw podporządkowanych (emocjami, wrażliwością, relacje rodzinnymi i społecznymi), badając osiemnastowieczne policyjne archiwa. Wywodzi się z kolejnej generacji Szkoły Annales. Pracuje w École des hautes études en sciences sociales. Wydała kilkanaście książek, między innymi: Vivre dans la rue à Paris au XVIII siècle (1979), La Vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarité à Paris au XVIII siècle (1982) czy Essai pour une histoire des voix au dix-huitième siècle (2009).

Bibliografia

  1. Baudelaire, Charles. 1990. „Zorza poranna”. Tłum. Adam Ważyk. W Charles Baudelaire. Kwiaty zła. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
  2. Benjamin, Walter. 1996. „Narrator. Rozważania o twórczości Mikołaja Leskowa”. Tłum. Krystyna Krzemieniowa. W Walter Benjamin. Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
  3. Benjamin, Walter. 2006. Écrits français. Paris: Gallimard.
  4. Benjamin, Walter. 2011. „Berlińskie dzieciństwo około roku dziewięćsetnego”. Tłum. Andrzej Kopacki. Literatura na Świecie 8–9.
  5. Benjamin, Walter. 2012. „O pojęciu historii”. Tłum. Adam Lipszyc. W Walter Benjamin. Konstelacje. Wybór tekstów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  6. de Certeau, Michel. 1975. LʼÉcriture de lʼhistoire. Paris: Gallimard.
  7. de Certeau, Michel. 1982. La Fable mystique: XVIe et XVIIe. Paris: Gallimard.
  8. Farge, Arlette i Michel Foucault. 1982. Le Désordre des familles, lettres de cachet des Archives de la Bastille. Paris: Gallimard Julliard.