Socjalistyczne i komunistyczne broszury we Francji w latach 1840-1844

Main Article Content

François Fourn

Abstrakt

Wśród francuskich komunistów i socjalistów w dziewiętnastym wieku broszury były najważniejszym środkiem do szerzenia ich doktryn i organizowania ruchów politycznych. Poza wyjątkami te niedrogie pisma były kierowane przede wszystkim do odbiorców z niższych warstw społecznych, zapraszając ich tym samym do uczestnictwa w polemicznej przestrzeni, którą tworzyły. Broszury były sprzedawane u profesjonalnych księgarzy, ale szerzono je także podczas zgromadzeń, konferencji i strajków. Czytane na głos, mogły one służyć jako podstawa do dyskusji lub zamiennik nudnych przemówień politycznych. Dlatego ich badanie umożliwia wgląd w kontekst dotyczący komunikacji pomiędzy pismem a słowem mówionym i złożonej interakcji między autorami a robotniczymi czytelnikami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fourn, F. (2017). Socjalistyczne i komunistyczne broszury we Francji w latach 1840-1844. Praktyka Teoretyczna, 23(1), 195-212. https://doi.org/10.14746/prt.2017.1.7
Dział
AUTONOMIA PROLETARIATU
Biogram autora

François Fourn, Lycée Victor Duruy 33 boulevard des Invalides 75007 Paris

François Fourn - francuski historyk, autor książki Étienne Cabet ou Le temps de l’utopie (2014).

Bibliografia

  1. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. Sous la direction de Jean Maitron. Paris: L’Atelier.
  2. Bénichou, Paul. 1977. Le Temps des prophètes, doctrines de l’âge romantique. Paris: Gallimard, NRF.
  3. Benoit, Joseph. 1968. Confessions d’un prolétaire (Lyon 1871). Présentées par Maurice Moissonnier. Paris: Éditions sociales.
  4. Blanc, Louis. 1979. Les Révolutions du XIXe siècle. Vol. III. La propagande socialiste de 1835 à 1848. Paris: EDHIS.
  5. Chartier, Roger. 1996. Culture écrite et société, L’ordre des livres. Paris: Albin Michel.
  6. Garnier-Pagès, Louis-Antoine. 1861. Histoire de la Révolution de 1848. Vol. 1. Paris: Pagnerre.
  7. Haubtmann, Pierre. 1982. Pierre-Joseph Proudhon, Sa vie et sa pensée (1809–1849). Paris: Beauchesne.
  8. Tristan, Flora. 1980a. Le Tour de France. Journal 1843–1844. Vol. 1. Paris: François Maspéro.
  9. Tristan, Flora. 1980b. Le Tour de France. Journal 1843–1844. Vol. 2. Paris: François Maspéro.
  10. Tristan, Flora. 1995. La paria et son rêve, Correspondance. Etablie par Stéphane Michaud. Fontenay-aux-Roses: ENS Éditions.