Czym są marksistowskie badania szkolnictwa wyższego?

Main Article Content

Krystian Szadkowski
Jakub Krzeski

Abstrakt

In this short introduction to the thematic issue of Theoretical Practice we draw on the Marxist concept of critique to explain how Marxist higher education research could be understood as a constituting practice within-against-beyond the contemporary university in crisis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szadkowski, K., & Krzeski, J. (2015). Czym są marksistowskie badania szkolnictwa wyższego?. Praktyka Teoretyczna, 18(4), 8-17. https://doi.org/10.14746/prt.2015.4.0
Dział
WSTĘP
Biogramy autorów

Krystian Szadkowski, Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań

adiunkt w Instytucie Filozofii UAM, badacz Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM. Autor książki Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym (Wydawnictwo Naukowe PWN 2015). Redaktor Praktyki Teoretycznej.

Jakub Krzeski, Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW, ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa

student Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW, w ramach których studiuje filozofię i kulturoznawstwo. Interesuje się przede wszystkim marksizmem postoperaistycznym i społeczną myślą nowożytną. Redaktor Praktyki Teoretycznej.

Bibliografia

 1. Althusser, Louis. 2006. Ideologie i aparaty ideologiczne państwa. Tłum. Andrzej Staroń. Warszawa: Studenckie Koło Filozfii Marksistowskiej. http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/althusser05.pdf.
 2. Antonowicz, Dominik. 2015. Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 3. Ball, Stephen i Youdell, Deborah. 2008. Hidden Privatisation in Public Education. Brussels: Education International.
 4. Barnett, Ronald. 2015. „In Search of a Public: Higher Education in a Global Age.” W O. Filippakou i G. Williams (red.), Higher Education as a Public Good. Critical Perspectives on Theory, Policy and Practice (s. 15-28). New York: Peter Lang.
 5. Edu-factory Collective. 2009. Towards a Global Autonomous University. New York: Autonomedia.
 6. Hall, Richard. 2015. „The University and the Secular Crisis.” Open Library of Humanities 1(1).
 7. Hardt, Michael. 2012. „Komunizm jest bezwględną krytyką wszystkiego, co istnienie.” Praktyka Teoretyczna, http://www.praktykateoretyczna.pl/michael-hardt-komunizm-jest-bezwzgledna-krytyka-wszystkiego-co-istnieje/
 8. Hardt, Michael i Negri, Antonio. 1994. Labor of Dionysus. A Critique of the State-Form. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 9. Harvey, David. 2014. Seventeen Contradictions and the End of Capitalism. London: Oxford University Press.
 10. Holloway, John. 2010. Crack Capitalism. London: Pluto Press.
 11. Jongbloed, Ben. 2003. „Marketisation in Higher Education: Clark’s Triangle and the Essential Ingredients of Markets.” Higher Education Quarterly 57(2): 110-135.
 12. Leslie, Larry i Slaughter, Sheila. 1998. Academic Capitalism. Politics, Policies and Entrepreneurial University. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 13. Mandel, Ernst. 1999. Late Capitalism. London-New York: Verso.
 14. Marginson, Simon. 2006. „Putting „Public” Back into the Public University.” Thesis Eleven 84: 44–59.
 15. Marks, Karol. 1956. Kapitał, t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 16. Marks, Karol i Engels, Fryderyk. 1961. „Ideologia niemiecka”. W MED, t. 3. Warszawa: Książka i Wiedza.
 17. Schrecker, Ellen. 2010. The Lost Soul of Higher Education. Corporatization, the Assault on Academic Freedom, and the End of the American University. New York: The New Press.
 18. Szadkowski, Krystian. 2015a. Uniwersytet jako dobro wspólne. Warszawa: PWN.
 19. Szadkowski, Krystian. 2015b. „Teza o hybrydyzacji tego, co publiczne i tego, co prywatne w szkolnictwie wyższym oraz jej konsekwencje. Próba krytyki.” Nauka i szkolnictwo wyższe 46(2): 75-120.
 20. Oliveira, Marcos Barbosa. 2013. „On the Commodification of Science: The Programmatic Dimension.” Science & Education 22(10): 2463-2483.
 21. Raunig, Gerald. 2008. „What is critique? Suspension and recomposition in textual and social machines.” Transversal , http://eipcp.net/transversal/0808/raunig/en
 22. Rikowski, Glenn. 1997. „Scorched Earth. Prelude to Rebuilding Marxist Educational Theory.” British Journal of Sociology of Education 18(4): 551-574.
 23. Roggero, Gigi. 2011a. Pięć tez o dobru wspólnym. Tłum. Piotr Juskowiak, Krystian Szadkowski. Praktyka Teoretyczna 4: 69-83.
 24. Roggero, Gigi. 2011b. The Production of Living Knowledge. Philadelphia: Temple University Press.
 25. Williams, Raymond. 1988. Resources of Hope. Culture, Democracy, Socialism, London: Verso.