Pisanie o pracy akademickiej

Main Article Content

Joss Winn

Abstrakt

Niniejszy tekst wzywa do powrotu do teorii pracy rozwijanej przez Marksa, czy raczej do Marksowskiej negatywnej krytyki pracy oraz jej „decydującej” roli w rozumieniu ekonomii politycznej szkolnictwa wyższego. Autor twierdzi, że krytyka kapitalizmu i jego pozornej złożoności musi zostać podjęta w oparciu o bezpośrednią krytykę pracy, nie zaś z punktu widzenia pracy, jak miało to miejsce zarówno w marksistowskich, jak i nie-marksistowskich badaniach nad pracą. Przyglądając się egzemplarycznym artykułom poświęconym „pracy akademickiej”, niniejszy artykuł zwraca uwagę na fundamentalne znaczenie stosowania Marksowskiej metody abstrakcji w celu zrozumienia konkretnego społecznego świata kapitału. Na koniec sugeruje, że przyszłość pracy akademickiej leży raczej w jej zaprzeczeniu i przekroczeniu niż w wysiłkach mających na celu oparcie się „logice” pomnażania wartości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
KRYTYKA EKONOMII POLITYCZNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Biogram autora

Joss Winn, University of Lincoln, Lincoln LN6 7TS

Starszy wykładowca w College of Social Science oraz School of Education, University of Lincoln oraz członek założyciel kooperatywnej instytucji szkolnictwa wyższego Social Science Centre, mającego siedzibę w Lincoln w Wielkiej Brytanii. Jego badania poświęcone są szeroko rozumianej krytyce ekonomii politycznej szkolnictwa wyższego. Jego badania i dydaktyka skupiają się obecnie na historii i ekonomii politycznej nauki oraz technologii w szkolnictwie wyższym, jej znaczenia dla pracy akademickiej i wpływu tej pracy na nią, jak również na sposobach, w jakie akademicy mogą kontrolować środki produkcji wiedzy poprzez kooperatywne, a ostatecznie postkapitalistyczne formy pracy i demokracji. Publikował m.in. w Workplace, triple C czy Policy Futures in Education. Obecnie przygotowuje numer tematyczny czasopisma Workplace (wspólnie z Karen Gregory) „ Marx, Engels and the critique of academic labour” oraz książkę (wspólnie z Richardem Hallem).

Bibliografia

 1. Barcan, Ruth. 2013. Academic Life and Labour in the New University. Farnham: Ashgate Publishing.
 2. Ball, Stephen. 2003. „The teacher’s soul and the terrors of performativity.” Journal of Education Policy 18(2): 215–228.
 3. Bérubé, Michael. 2013. ‘Among the majority’. Modern Language Association. ‘From the President’, retrieved on 2nd June 2014 from http://www.mla.org/blog?topic=146
 4. Bonefeld, Werner. 2010. „Abstract Labour. Against its nature and on its time.” Capital and Class 34: 257.
 5. Braverman, Harry. 1998. Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century. New York: Monthly Review Press.
 6. Brown, Roger and Helen Carasso. 2013. Everything for Sale? The Marketisation of UK Higher Education. Abingdon: Routledge.
 7. Bryson, Colin. 2004. „What about the workers? The Expansion of higher education and the transformation of academic work.” Industrial Relations Journal 35/1: 38–57.
 8. Caffenzis, George. 2008. „From the Grundrisse to Capital and beyond: Then and now.” Workplace 15: 59–74.
 9. Clarke, Simon. 1991. Marx, Marginalism and Modern Sociology. From Adam Smith to Max Weber. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 10. Clarke, Simon. 2004. „The Neoliberal Theory of Society.” W Neoliberalism. A Critical Reader, red. Alfredo Saad-Filho i Deborah Johnston. London-Ann Arbor: Pluto Press.
 11. Cleaver, Harry. 2012. „Praca w szkole i walka przeciwko pracy w szkole.” Tłum. Iwo Czyż. Przegląd Anarchistyczny 13: 29–67.
 12. Cross, John G. iEdie N. Goldenberg. 2009. Off-Track Profs: Nontenured teachers in Higher Education. Cambridge-London: MIT Press.
 13. Dyer-Witheford, Nick. 1999. Cyber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in High-Technology Capitalism. Urbana-Chicago: University of Illinois Press.
 14. Dyer-Witheford, Nick. 2005. „Cognitive Capitalism and the Contested Campus.” European Journal of Higher Arts Education 2: 71–93.
 15. Fitzgerald, Tanya, Julie White i Helen Gunter. 2012. Hard Labour? Academic Work and the Changing Landscape of Higher Education. Binglay: Emerald Books.
 16. Fuchs, Christian. 2014. Digital Labour and Karl Marx. Abingdon: Routledge.
 17. Gill, Rosalind. 2009. „Breaking the silence: The hidden injuries of neo-liberal academia.” W Secrecy and Silence in the Research Process: Feminist Reflections, red. Róisín Flood i Rosalind Gill. Abingdon: Routledge.
 18. Gulli, Bruno. 2009. „Knowledge Production and the Superexploitation of Contingent Academic Labor.” Workplace 16: 1–30.
 19. Hall, Richard. 2013. „Educational technology and the enclosure of academic labour inside public higher education.” Journal for Critical Education Policy Studies 11/3: 52–82.
 20. Harney, Stefano i Frederick Moten. 1998. „Doing Academic Work.” W Martin, Randy, Chalk Lines. The Politics of Work in the Managed University. Durham-London: Duke University Press.
 21. Harvie, David. 2006. „Value production and struggle in the classroom: Teachers within, against and beyond capital.” Capital and Class 30/1: 1–32.
 22. Harvie, David i Massimo De Angelis. 2009 „‘Cognitive Capitalism’ and the Rat-Race: How Capital Measures Immaterial Labour in British Universities.” Historical Materialism 17: 3-30.
 23. Haug, Wolfgang Fritz. 2009. „Immaterial Labour.” Historical Materialism 17/4: 177–185.
 24. Herman, Deborah M. i Julie M. Schmid. 2003. Cogs in the Classroom Factory. The Changing Identity of Academic Labour. Westport: Praeger Publishers.
 25. Iljenkow, Evald. 1982. The Dialectics of the Abstract and the Concrete in Marx’s Capital. Tłum. Sergei Kuzyakov. Moscow: Progress Publishers.
 26. Jappe, Anselm. 2013. „Sohn-Rethel and the Origin of ‘Real Abstraction’: A Critique of Production or a Critique of Circulation?” Historical Materialism 21/1: 3–14.
 27. Johnson, Benjamin, Patrick Kavanagh i Kevin Mattson. 2003. Steal This University. The Rise of the Corporate University and the Academic Labour Movement. Abingdon: Routledge.
 28. Kinman, Gail and Siobhan Wray. 2013. Higher stress. A Survey of stress and well-being among staff in higher education. http://www.ucu.org.uk/media/pdf/4/5/HE_stress_report_July_2013.pdf
 29. Krause, Monika, Mary Nolan, Michael Palm i Andrew Ross. 2008. The University Against Itself: The NYU Strike and the Future of the Academic Workplace. Philadelphia: Temple University Press.
 30. Martin, Randy. 1998. Chalk Lines. The Politics of Work in the Managed University. Durham-London: Duke University Press.
 31. Mattson, Kevin. 2000. „The Academic Labor Movement: Understanding Its Origin and Current Challenges.” Social Policy 30/4: 4–10.
 32. Marks, Karol i Fryderyk Engels. 1961. „Ideologia niemiecka.” W Marks, Karol i Fryderyk Engels, Dzieła, t. 3. Warszawa: Książka i Wiedza.
 33. Marks, Karol. 1986. Zarys krytyki ekonomii politycznej. Tłum. Zygmunt Jerzy Wyrozembski. Warszawa: Książka i Wiedza.
 34. Marks, Karol. 1966. „Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej.” W Marks, Karol i Fryderyk Engels, Dzieła, t. 13. Warszawa: Książka i Wiedza.
 35. Marks, Karol. 1968. „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Księga I: »Proces wytwarzania kapitału«.” Tłum. Paweł Hoffman, Bronisław Minc i Edward Lipiński. W Marks, Karol i Fryderyk Engels, Dzieła, t. 23. Warszawa: Książka i Wiedza.
 36. Marks, Karol. 1975. „Marks do Engelsa, 24 sierpnia 1967 r.” W Marks, Karol i Fryderyk Engels, Dzieła, t. 31. Warszawa: Książka i Wiedza.
 37. Marks, Karol. 1978. „The Value-Form.” Capital and Class 4: 130–150.
 38. Marks, Karol. 1982. „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Księga III: »Proces produkcji kapitalistycznej jako całość«.” Tłum. Edward Lipiński, Julian Maliniak. W Marks, Karol i Fryderyk Engels, Dzieła, t. 25, cz. 2. Warszawa: Książka i Wiedza.
 39. Marks, Karol. 1984. Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Księga III: »Proces produkcji kapitalistycznej jako całość«.” Tłum. Edward Lipiński, Julian Maliniak. W Marks, Karol i Fryderyk Engels, Dzieła, t. 25, cz. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 40. Marks, Karol. 1988. „Economic Works, 1861-1863”. W Marks, Karol i Fryderyk Engels, Collected Works, t. 30. London: Lawrence and Wishart Ltd.
 41. Molesworth, Mike, Richard Scullion i Elizabeth Nixon. 2010. The Marketisation of Higher Education and the Student as Consumer. Abingdon: Routledge.
 42. Moten, Fred i Stefano Harney. 1999. „The academic speed-up.” Workplace 4: 23–28.
 43. Neary, Michael i Ana C. Dinerstein. 2002. The Labour Debate: An Investigation into the Theory and Reality of Capitalist Work. Farnham: Ashgate Publishing Company.
 44. Neary, Mike i Joss Winn. 2009. „The student as producer: reinventing the student experience in higher education.” W The future of higher education: policy, pedagogy and the student experience, red. Les Bell, Howard Stevenson i Mike Neary. London-New York: Continuum.
 45. Neary, Mike i Andy Hagyard. 2010. „Pedagogy of Excess: An Alternative Political Economy of Student Life.” W The Marketisation of Higher Education and the Student as Consumer, red. Mike Molesworth, Richard Scullion i Elizabeth Nixon. Abingdon: Routledge.
 46. Neary, Mike. 2012. „Beyond Teaching in Public: The University as Form of Social Knowing.” W Towards Teaching in Public. Reshaping the Modern University, red. Les Bell, Howard Stevenson i Mike Neary. London-New York: Continuum.
 47. Nelson, Cary. 1997. Will Teach For Food. Academic Labor in Crisis. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 48. Ogbonna, Emmanuel i Lloyd C. Harris. 2004. „Work Intensification and Emotional Labour among UK University Lecturers: An Exploratory Study.” Organization Studies 25: 1185.
 49. Pekkola, Elias. 2013. „Academic Work Revised: From Dichotomies to a Typology.” Workplace 22: 1–12.
 50. Peters, Michael, Bulut. Ergin. 2011. Cognitive Capitalism, Education, and Digital Labor. New York: Peter Lang Publishing.
 51. Postone, Moishe. 1980. „Anti-Semitism and National Socialism: Notes on the German Reaction to »Holocaust«.” New German Critique 19/1: 97–115.
 52. Postone, Moishe. 1993. Time, Labour and Social Domination. Cambridge: Cambridge University Press.
 53. Postone, Moishe. 2005. „Interview with Moishe Postone by Salih Selcuk.” Krisis. http://www.krisis.org/2005/critical-theory-of-capitalism-today
 54. Postone, Moishe. 2006. „History and Helplessness: Mass Mobilization and Contemporary Forms of Anticapitalism”. Public Culture 18/1: 93–110.
 55. Postone, Moishe. 2012. „Exigency of Time: A Conversation with Harry Harootunian and Moishe Postone.” Concentric: Literary and Cultural Studies 38/2: 7–43.
 56. Rhoades, Gary. 1998. Managed Professionals: Unionized Faculty and Restructuring Academic Labour. New York: State University of New York Press.
 57. Rikowski, Glenn. 2002. „Fuel for the Living Fire: Labour Power!” W The Labour Debate: An Investigation into the Theory and Reality of Capitalist Work, red. Mike Neary i Ana C. Dinerstein. Farnham: Ashgate Publishing Company.
 58. Rosdolsky, Roman. 1977. The Making of Marx’s Capital. London-Ann Arbor: Pluto Press.
 59. Scholz, Trebor. 2013. Digital Labour: The Internet as Playground and Factory. Abingdon: Routledge.
 60. Sennett, Richard. 2007. Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie. Tłum. Jan Dierzgowski i Łukasz Mikołajewski. Warszawa: wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 61. Shattock, Michael. 2012. Making Policy in British Higher Education: 1945–2011. Maidenhead: Open University Press.
 62. Shaw, Claire i Lucy Ward. 2014. „Dark thoughts: why mental illness is on the rise in academia.” The Guardian, 6 marca. http://www.theguardian.com/higher-education-network/2014/mar/06/mental-healthacademics-growing-problem-pressure-university
 63. Slaughter, Sheila i Larry L. Leslie. 1999. Academic Capitalism: Politics, Policies and the Entrepreneurial University. Baltimore: John Hopkins University Press.
 64. Smyth, John. 1995. Academic Work. The changing labour process in higher education. Buckingham: SRHE i Open University Press.
 65. Sohn-Rethel, Alfred. 1978. Intellectual and Manual Labour. New Jersey: Humanities Press.
 66. Tancred-Sherrif, Peta. 1985. „Craft, hierarchy and bureaucracy: modes of control of the academic labour process.” The Canadian Journal of Sociology 10/4: 369–390.
 67. Tight, Malcolm. 2000. Academic Work and Life: What it is to be an academic, and how this is changing. London: JAI Elselvier Science.
 68. UCU. 2013. „Over half of universities and colleges use lecturers on zero hours contracts”. News 5th September. Retrieved on June 2nd 2014 from http://www.ucu.org.uk/6749
 69. Wexler, Steven. 2008. „(I’m)Material labor in the digital age.” Workplace 15: 1–11.
 70. Whitchurch, Celia i George Gordon. 2010. Academic and Professional Identities in Higher Education: The Challenges of a Diversifying Workforce. Abingdon: Routledge.
 71. Willmott, Hugh. 1995. „Managing the Academics: Commodification and Control in the Development of University Education in the UK.” Human Relations 48/9: 993–1027.
 72. Wilson, Tom. 1991. „The proletarianisation of academic labour.” Industrial Relations Journal 22/4: 250–262.
 73. Winn, Joss. 2013. „Hacking in the university: Contesting the valorisation of academic labour.” Triple C: Communication, Capitalism and Critique 11/2: 486–503.