O zniesieniu pracy akademickiej. Stosunek między pracownikami intelektualnymi a intelektualnością masową

Main Article Content

Richard Hall

Abstrakt

Niniejszy artykuł analizuje sposób, w jaki praca akademicka, rozumiana jako działalność wytwórcza, zostaje podporządkowana obiegom i cyklom kapitału finansowego. Obiegi te, jak twierdzę, redefiniują uniwersytety jako transnarodowe stowarzyszenia kapitałów, w ramach których konkretne i abstrakcyjne aspekty rzeczywistości pracy akademickiej ulegają przekształceniu w celu wytwarzania wartości i akumulacji. Jeden ze sposobów na podjęcie krytyki oraz wyjście poza tego rodzaju rekompozycję wiedzie poprzez ponowne przyjrzenie się pracy akademickiej jako sfetyszyzowanej formie pracy, a następnie ujmowanie jej w kategoriach „intelektualności masowej”. Potencjał „intelektualności masowej” w kontekście możliwości wyzwolenia od dominacji kapitalistycznych stosunków społecznych został w niniejszym artykule zakwestionowany, jednak sama idea społecznie użytecznej, żywej wiedzy oferuje naszym zdaniem mechanizm umożliwiający przemyślenie wartości pracy akademickiej oraz wskazuje na możliwość jej zniesienia. Wobec tego, w artykule zadane zostało pytanie o to, czy możliwe jest rozpuszczenie pracy akademickiej, jako pracy intelektualnej, w obrębie tkanki społecznej, i odsłonienie w ten sposób innego obrazu społeczeństwa i produkcji społecznej. W tym miejscu idee otwartego kooperatyzmu i odważnej praktyki stają u podstaw polityki sojuszu przeciwko kapitałowi – polityki, która poszukuje sposobu na zniesienie istniejącego stanu rzeczy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hall, R. (2015). O zniesieniu pracy akademickiej. Stosunek między pracownikami intelektualnymi a intelektualnością masową. Praktyka Teoretyczna, 18(4), 93-120. https://doi.org/10.14746/prt.2015.4.4
Dział
KRYTYKA EKONOMII POLITYCZNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Biogram autora

Richard Hall, De Montfort University, The Gateway, Leicester, LE1 9BH, United Kingdom

profesor w dziedzinie edukacji i technologii pracujący na De Montfort University w Leicester, w Wielkiej Brytanii. Pełni tam funkcję kierownika jednostki zajmującej się rozwijaniem kształcenia w kontakcie z technologią oraz prowadzi Centre for Pedagogic Research. Jest również National Teaching Fellow oraz współpracownikiem Social Science Center z Lincoln w Wielkiej Brytanii. Pisze o życiu w szkolnictwie wyższym na swoim blogu: http://richard-hall.org.

Bibliografia

 1. Amsler, Sarah. 2013. „The Fearless University”. http://amsler.blogs.lincoln.ac.uk/2013/05/16/the-fearless-university/.
 2. Amsler, Sarah i Mike Neary. 2012. „Occupy: a new pedagogy of space and time?”. The Journal for Critical Education Policy Studies 10 (2): 106-38. http://www.jceps.com/PDFs/10-2-03.pdf.
 3. Arvidsson, Adam. 2008. „Valuing the Ethical Economy”. P2P Foundation. http://p2pfoundation.net/Valuing_the_Ethical_Economy.
 4. Ball, Stephen J. 2012. Global Education Inc. New Policy Networks and the Neo-Liberal Imaginary. London: Routledge.
 5. Bauwens, Michael i Franco Iacomella. 2012. „Peer-to-Peer Economy and New Civilization Centered Around the Sustenance of the Commons”. In The Wealth of the Commons: A World Beyond Market and State, red. The Commons Strategy Group. http://wealthofthecommons.org/essay/peer-peer-economy-and-new-civilization-centered-aroundsustenance-commons.
 6. Bologna, Sergio. 2014. „Workerism: An Inside View. From the Mass-Worker to Self-Employed Labour”. In Beyond Marx: Theorising the Global Labour Relations of the Twenty-First Century, red. Marcel van der Linden iKarl. H. Roth, 121–44. Leiden: Brill.
 7. Braverman, Harry. 1998. Labour and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century. New York: Monthly Review Press.
 8. Brook, Paul. 2009. „The Alienated Heart: Hochschild's »emotional labour« thesis and the anticapitalist politics of alienation”. Capital and Class, 33 (2): 7–31. http://www.uk.sagepub.com/edgell/6.1%20Brook%20%282009%29%20The%20alienated%20heart.pdf.
 9. CASA. 2014. „A home online for casual, adjunct, sessional staff and their allies in Australian higher education”. http://actualcasuals.wordpress.com/.
 10. Cleaver, Harry. 1993. „Theses on Secular Crisis in Capitalism”. http://libcom.org/library/theses-secular-crisis-capitalism-cleaver.
 11. Cleaver, Harry.2012. Polityczne czytanie “Kapitału”. Tłum. Iwo Czyż, Poznań: Bractwo Trojka.
 12. Constanti, Panikkos i Paul Gibbs. 2004. „Higher education teachers and emotional labour”. International Journal of Educational Management 18 (4): 243–49.
 13. Cumbers, Andrew. 2012. Reclaiming Public Ownership: Making Space for Economic Democracy. London: Zed Books.
 14. Deem, Rosemary, Sam Hillyard i Mike Reed, red. 2007. Knowledge, Education and New Managerialism. Oxford: Oxford University Press.
 15. Deem, Rosemary, Ka Ho Mok i Lisa Lucas. 2008. „Transforming Higher Education in Whose Image? Exploring the Concept of the »World Class« University in Europe and Asia”. Higher Education Policy 21: 83–97.
 16. FLOK Society. 2014a. „Open Letter to the Commoners’. http://en.wiki.floksociety.org/w/Open_Letter_to_the_Commoners.
 17. FLOK Society. 2014b. „General Framework Document”. http://en.wiki.floksociety.org/w/General_Framework_Document.
 18. Gartner. 2013. „Gartner Reveals Top Predictions for IT Organizations and Users for 2014 and Beyond”. http://gtnr.it/17RLm2v.
 19. Hall, Richard. 2013. „Educational Technology and the Enclosure of Academic Labour Inside Public Higher Education”. Journal for Critical Education Policy Studies 11 (3): 52–82. http://www.jceps.com/PDFs/11-3-03.pdf.
 20. Harvey, David. 2010. The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism. London: Profile Books.
 21. Harvey, David. 2013. A Companion to Marx’s Capital: Volume 2. London: Verso.
 22. Hooks, Bell. 1994. Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom. London: Routledge.
 23. IFS. 2014. „Estimating the Public Cost of Student Loans”. London: IFS. http://www.ifs.org.uk/comms/r94.pdf.
 24. Jappe, Anselm. 2014. „Towards a History of the Critique of Value”. Capitalism, Nature, Socialism 25 (2): 25–37.
 25. Kleiner, Dymitri. 2014. „The Telekommunist Manifesto”. Network Notebooks 03. http://www.networkcultures.org/_uploads/%233notebook_telekommunist.pdf.
 26. Lipman, Pauline. 2009. „Neoliberal Education Restructuring: Dangers and Opportunities of the Present Crisis”. Monthly Review 63 (3). http://bit.ly/qDl6sV.
 27. Manzerolle, Vincent. 2010. „The Virtual Debt Factory: Towards an Analysis of Debt and Abstraction in the American Credit Crisis”. tripleC: Cognition, Communication and Co-operation. 10 (2): 221–36.
 28. Marks, Karol. 1977. „Kapitał: Krytyka ekonomii politycznej. Księga II: »Proces cyrkulacji kapitału«. Tłum. J. Maliniak. W Marks, Karol i Fryderyk Engels, Dzieła, t. 24, Warszawa: Książka i Wiedza
 29. Marks, Karol. 1986. Zarys krytyki ekonomii politycznej. Tłum. Zygmunt Jerzy Wyrozembski. Warszawa: Książka i Wiedza.
 30. Marks, Karol. 1968. „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Księga I: »Proces wytwarzania kapitału«. Tłum. P. Hoffman, B. Minc, E. Lipiński. W Marks, Karol i Fryderyk Engels, Dzieła, t. 23. Warszawa: Książka i Wiedza.
 31. Marks, Karol. 1984. „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Księga III: »Proces produkcji kapitalistycznej jako całość«. Tłum. E. Lipiński, J. Maliniak. W Marks, Karol i Fryderyk Engels, Dzieła, t. 25, cz. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 32. McGinn, Michelle K. 2012. „Introduction to »Belonging and Non-Belonging: Costs and Consequences in Academic Lives«”. Workplace 19: 1–3. http://ojs.library.ubc.ca/index.php/workplace/article/view/182370.
 33. McGettigan, Andrew. 2013. The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education. London: Pluto Press.
 34. McGettigan, Andrew. 2014. „Financialising the University”. Arena Magazine. http://arena.org.au/financialising-the-university/.
 35. Morgan, John. 2013. „Pearson Profits from Private Expansion”. Times Higher Education, November 28. http://www.timeshighereducation.co.uk/news/pearson-profits-fromprivate-expansion/2009372.article.
 36. Neary, Mike. 2012. „Teaching Politically: Policy, Pedagogy and the New European University”. The Journal for Critical Education Policy Studies 10 (2): 233–57. http://www.jceps.com/PDFs/10-2-08.pdf.
 37. Newfield, Christopher. 2013. „Corporate Open Source: Intellectual Property and the Struggle Over Value”. Radical Philosophy 181. http://bit.ly/15sGMt1.
 38. PA Consulting. 2014. „Education”.. http://www.paconsulting.com/industries/government-and-public-services/education/.PG4FP. 2014.. http://leedspostgrad4fairpay.wordpress.com/.
 39. Postone, Moishe. 1980. “Anti-Semitism and National Socialism: Notes on the German Reaction to »Holocaust«”. New German Critique. Special Issue 1: Germans and Jews: 97–115.
 40. Postone, Moishe. 1996. Time, Labour and Social Domination: A Reinterpretation of Marx's Critical Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
 41. Ravitch, Diane. 2012. „The Pearsonizing of the American Mind”. Accessed June 18, 2014. http://bit.ly/NE1LvB.
 42. The Republic of Ecuador. 2009. „National Plan for Good Living 2009–2013: Building a Plurinational and Intercultural State”. http://bit.ly/GQJi0M.
 43. Robinson, William I. 2004. A Theory of Global Capitalism: Production, Class, and State in a Transnational World. Baltimore, MA: John Hopkins University Press.
 44. Snowdon, Chris. 2013. „President's address to 2013 Members' Annual Conference: The enduring value of universities”. Universities UK.. http://www.universitiesuk.ac.uk/highereducation/Pages/PresidentsAddress2013AnnualConference.aspx#.U57giSJnSSp.
 45. The Social Science Centre. 2014. http://socialsciencecentre.org.uk/.
 46. Thompson, Edward P. 1967. Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism. Past and Present. 38 (1): 56–97.
 47. Thorburn, Elise. 2012. „Actually Existing Autonomy and the Brave New World of Higher Education”. Occupied Studies. http://bit.ly/xzcPRO.
 48. Tomba, Massimiliano i Riccardo Bellofiore. 2014. The 'Fragment on Machines' and the Grundrisse: The Workerist Reading in Question. In Beyond Marx: Theorising the Global Labour Relations of the Twenty-First Century, red. Marcel. van der Linden i Karl H. Roth, 345–68. Leiden: Brill.
 49. The University of Utopia. 2014. Anti-Curricula: A Course of Action. http://www.universityofutopia.org/sharing.
 50. Virno, Paolo. 2001. „General Intellect”. http://www.generationonline. org/p/fpvirno10.htm.
 51. Virno, Paolo. 2004. A Grammar of the Multitude. Los Angeles, CA: Semiotext(e).
 52. Wendling, Amy E. 2009. Karl Marx on Technology and Alienation. London: Palgrave Macmillan.
 53. Willetts, David. 2013. „Robbins Revisited: Bigger and Better Higher Education”. London: Social Market Foundation. http://www.smf.co.uk/research/category-two/robbinsrevisited/.
 54. Willetts, D. 2014. „Contribution of UK universities to national and local economic growth. Department for Business, Innovation and Skills”.https://www.gov.uk/government/speeches/contribution-of-uk-universities-to-national-and-localeconomic-growth.
 55. Winn, Joss. 2014a. „Open Cooperatives (1)”. http://josswinn.org/2014/06/open-co-operatives-1/.
 56. Winn, Joss. 2014b. „Is the Worker Co-Operative Form Suitable for a University? (Part 3)”. http://josswinn.org/2014/04/is-the-worker-co-operative-form-suitable-for-auniversity-part-3/.3 cosas campaign. 2014. http://3cosascampaign.wordpress.com/.