Occupy: nowa pedagogika przestrzeni i czasu?

Main Article Content

Sarah Amsler
Mike Neary

Abstrakt

Artykuł jest pierwszą częścią projektu badawczego mającego na celu przybliżenie teoretycznego i praktycznego potencjału Occupy w oparciu o analizę ostatniej fali okupacji, która pojawiła się w odpowiedzi na politykę zaciskania pasa i prekarności na całym świecie. Podejmujemy się tego zadania jako edukatorzy, usiłujący „okupować” przestrzenie edukacji wyższej wewnątrz i na zewnątrz instytucji, w których pracujemy. Occupy wskazuje na kluczowe znaczenie czasu i przestrzeni jako pojęć, za pomocą których możliwa jest rekonfiguracja działalności rewolucyjnej. Podejmując problem (Occupy) na tym fundamentalnym poziomie przestrzeni i czasu przy pomocy krytycznego zastosowania koncepcji „nowej pedagogiki przestrzeni i czasu” Henriego Lefebvre’a, mamy nadzieję stworzyć przestrzenie dla dalszych rewolucyjnych transformacji, rozciągając krytykę polityki przestrzeni i czasu na samą edukację i jej instytucje. Według Lefebvre’a „pedagogika przestrzeni i czasu” jest podstawą dla nowej formy „przeciw-przestrzeni”. Stwierdza on, że „wypaczone i odwrócone przestrzenie, choć początkowo podporządkowane, dają wyraziste dowody na prawdziwie produktywny potencjał” (2008, 383), a tym samym ukazują miejsca pęknięć w życiu codziennym i sposoby, na które może ono zostać odzyskane jako żywiołowa przestrzeń pełna radości i nadziei. W La production de l’espace to przestrzeń czasu wolnego jest tą przestrzenią, w której zajść może namysł nad oporem i jego zapoczątkowanie. Z kolei my zastępujemy tę przestrzeń ideą Occupy. Rozważamy, jak okupacja uniwersyteckich programów kształcenia, rozumiana jako produkcja krytycznej wiedzy, może również stwarzać „nową pedagogikę przestrzeni i czasu”. Okupację szkolnictwa wyższego opiszemy w odniesieniu do dwóch projektów, w które jesteśmy zaangażowani – „Student jako wytwórca” i Social Science Center.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
STUDENT JAKO WYTWÓRCA
Biogramy autorów

Sarah Amsler, Centre for Educational Research and Development, University of Lincoln, Lincoln LN6 7TS

starsza wykładowczyni na Uniwersytecie w Lincoln. Jej badania skupiają się na polityce kultury, wiedzy i edukacji, roli krytycznej pedagogiki w podmiotowych i społecznych transformacjach, relacji pomiędzy praktyką kulturową i mobilizacją polityczną, roli filozofii krytycznej w życiu codziennym, polityce nadziei. Jest autorką książki The Politics of Knowledge in Central Asia: Science Between Marx and Market (2007) a także szeregu artykułów poświęconych socjologii i polityce edukacji, kultury oraz krytycznej pedagogiki. Obecnie pracuje nad projektem The Politics of Transformative Culture in Popular Art and Education i książką Educating Hope: The Pedagogies of Possibility.

Mike Neary, University of Lincoln, Lincoln, LN7 6TS

profesor i Dziekan do spraw Dydaktyki na Uniwersytecie w Lincoln. Przed zajęciem tego stanowiska wykładał socjologię polityczną na Uniwersytecie w Warwick w latach 1994–2007. Zanim rozpoczął karierę akademicką, zajmował się młodzieżą i rozwojem lokalnej społeczności w południowym Londynie w latach 1980–1994.

Bibliografia

 1. Alcoff, Linda. 2011. “Occupy: Stage Two.” Possible Futures: A Project of the U.S. Social Sciences Research Council. http://www.possible-futures.org/2011/12/21/occupy-stage-two/
 2. Amsler, Sarah. 2011a. “Beyond All Reason: Spaces of Hope in the Struggle for England’s Universities.” Representations 116: 90–114.
 3. Amsler, Sarah. 2011b. “From »Therapeutic« to Political Education: the Centrality of Affective Sensibility in Critical Pedagogy.” Critical Studies in Education 52(1): 47–64.
 4. Amsler, Sarah, Joyce Canaan, Stephen Cowden, Sara C. Motta i Gurnam Singh [red.]. 2010. Why Critical Pedagogy and Popular Education Matter Today. Birmingham: Centre for Sociology, Anthropology and Politics.
 5. Asher, Gordon, Leigh French, Neil Gray i John Holloway. 2010. “In-against-and-beyond labour.” Variant 41. http://www.variant.org.uk/41texts/jholloway41.html.
 6. Bella, Kyle. 2011. “Bodies in Alliance: Gender Theorist Judith Butler on the Occupy and Slut Walk Movements.” Truthout 11. http://www.truth-out.org/bodies-alliance-gender-theorist-judith-butler-occupy-and-slutwalk-movements/1323880210.
 7. Benjamin, Walter. 2011. Twórca jako wytwórca. Tłum. Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 8. Berardi, „Bifo” Franco. 2007. „From Intellectuals to Cognitarians.” W Utopian Pedagogy: Radical Experiments against Neoliberal Globalization, [red.] Coté,, Richard Day i Greig de Peuter. Toronto: University of Toronto Press.
 9. Bernhardt, Dan. 2012. “The Occupy Effect.” The Occupied Times. http://theoccupiedtimes.org/?p=2382.
 10. Bigelow, Bill. 2011. “Occupy the Curriculum.” Rethinking Schools 7. http://rethinkingschoolsblog.wordpress.com/2011/11/07/occupy-the-curriculum.
 11. Bourdieu, Pierre. 2004. Science of Science and Reflexivity. Oxford: Polity.
 12. Boyer, Ernest. 1998. The Boyer Report: Reinventing Undergraduate Education. New York: State University of New York at Stony Brook.
 13. Brew, Angela. 2006. Research and Teaching: Beyond the Divide. London: Palgrave Macmillan.
 14. Brown, Nathan. 2012. “Occupations: Oakland.” Radical Philosophy January–February: 53–54.
 15. Butler, Judith. 2011. “Bodies in Alliance and the Politics of the Street.” Transversal September.
 16. Calhoun, Craig. 2011. Evicting the Public. http://www.possible-futures.org/2011/11/19/evicting-the-public-why-has-occupying-public-spaces-brought-such-heavy-handed-repression/
 17. Cardenas, Micha. 2011. “How Many Sexual Assaults Happened at #OccupyLA?” Occupy Everything 15 December. http://occupyeverything.org/2011/how-many-sexual-assaults-happened-at-occupyla/.
 18. Colvin, Naomi i Bryn Phillips. 2011. “Occupy London is 50 Days Old – Now It’s Time to Occupy Everywhere.” The Guardian 4 December. http://www.guardian.co.uk/ commentisfree/2011/dec/04/occupy-london-50-days-everywhere.
 19. Coté, Mark, Richard Day i Greig de Peuter [red.]. 2007. Utopian Pedagogy: Radical Experiments against Neoliberal Globalization. Toronto: University of Toronto Press.
 20. Couldry, Nick i Natalie Fenton. 2012. “Occupy: Rediscovering the General Will in Hard Times.” Possible Futures: A Project of the U.S. Social Sciences Research
 21. Council. http://www.possible-futures.org/2011/12/22/rediscovering-the-general-will/.
 22. Day, Richard. 2005. Gramsci is Dead: Anarchist Currents in the New Social Movements. New York: Pluto.
 23. Debord, Guy. 2006. Społeczeństwo spektaklu. Tłum. Mateusz Kwaterko. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 24. Deseriis, Marco i Jodi Dean. 2012. “A Movement Without Demands?” Possible Futures: A Project of the U.S. Social Sciences Research Council. http://www.possible-futures.org/2012/01/03/a-movement-without-demands/.
 25. Dinerstein, Ana i Michael Neary. 2002. The Labour Debate: The Theory and Practice of Capitalist Work. London: Ashgate.
 26. Dyer-Witheford, Nick. 2007. “Teaching and Tear Gas: The University in the Era of General Intellect.” W Utopian Pedagogy: Radical Experiments Against Neoliberal Globalization. Red. Mark Coté, Richard Day i Greig de Peuter. Toronto: University of Toronto Press.
 27. Educators’ Network for Social Justice. 2011. “Occupy the Curriculum” event 5–9 December.
 28. Eve, Martin i Jennifer Jones. “Angry Young Academics Striving for More Than Consumerism.” The Guardian blogs June 2011. http://www.guardian.co.uk/higher-education-network/blog/2011/jun/15/univeristies-radical-academics-jobs-training.
 29. Federici, Silvia i Max Haiven. 2011. “Feminism, Finance and the Future of #Occupy: An Interview with Silvia Federici.” https://zcomm.org/znetarticle/feminism-finance- and-the-future-of-occupy-an-interview-with-silvia-federici-by-max-haiven/
 30. Feigenbaum, Anna. 2012. “The Campfire Chats Project.” Protest Camps. http://protestcamps.org/about/the-campfire-chats-project/.
 31. Fuller, Steve. 2011. “Lincoln to Reconnect the University with Its Roots.” Discourses of Dissent 22 February. http://discoursesofdissent.com/2011/02/22/steve-fuller-lincoln-to-re-connect-the-university-with-its-roots/#comments.
 32. Gee, Tim. 2012. “Lines of Dissent: OccupyLSX and the Camp for Climate Action.” Occupied Studies 1. http://occupiedstudies.org/articles/lines-of-dissent.html.
 33. Gillespie, Thomas i Victoria Habermehl. 2012. “On the Graduate with No Future.” W Occupy Everything! Reflections on Why It’s Kicking Off Everywhere. Red. Alessio Lunghi i Seth Wheeler. New York: Autonomedia.
 34. Graeber, David. 2011a. “Occupy Wall Street’s Anarchist Roots.” Al-Jazeera 30 November. http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/ 2011112872835904508.html.
 35. Graeber, David. 2011b. “Occupy Wall Street Rediscovers the Radical Imagination.” The Guardian 28 September. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/ 2011/sep/25/occupy-wall-street-protest.
 36. Graeber, David. 2011c. “Situating Occupy: Lessons From the Revolutionary Past.” AdBusters 2 December. http://www.adbusters.org/magazine/99/world-revolution-2011.html.
 37. Gunn, Richard. 1989. “Marxism and Philosophy: A Critique of Critical Realism.” Capital and Class 13(1): 87–116.
 38. Hall, Richard. 2011. “A Teach-in at Tent City and the Struggle for Alternatives.” DMU Learning Exchanges 10 November. http://www.learnex.dmu.ac.uk/2011/11/10/a-teach-in-at-tent-city-university-and-the-struggle-for-alternatives/.
 39. Hall, Stuart. 2007. “Universities, Intellectuals and Multitudes: an Interview with Stuart Hall.” W Utopian Pedagogy: Radical Experiments Against Neoliberal Globalization. Red. Mark Coté, Richard Day i Greig de Peuter. Toronto: University of Toronto Press.
 40. Hancox, Dan [red.]. 2011. Fightback! A Reader on the Winter of Protest. London: Open Democracy.
 41. Healey, Mick i Alan Jenkins. 2009. Developing Undergraduate Research Enquiry. York: Higher Education Academy.
 42. Holloway, John, Fernando Matamoros i Sergio Tischler. 2009. Negativity and Revolution: Adorno and Political Activism. London: Pluto.
 43. Horton, Myles i Paulo Freire. 1990. We Make the Road by Walking: Conversations on Education and Social Change. Philadelphia: Temple University Press.
 44. Illich, Ivan. 1971. Deschooling Society. London: Marion Boyers Publishing.
 45. The Invisible Committee. 2009. The Coming Insurrection. Los Angeles: Semiotext(e).
 46. Lambert, Cath. 2011. “Psycho Classrooms: Teaching as a Work of Art.” Social and Cultural Geography 12(1): 27–46.
 47. Lefebvre, Henri. 1969. The Explosion: From Nanterre to the Summit. Paris: Monthly Review Press.
 48. Lefebvre, Henri. 2008. The Production of Space. Oxford: Wiley Blackwell.
 49. Lunghi, Alessio i Seth Wheeler [red.]. 2012. Occupy Everything! Reflections on Why It’s Kicking Off Everywhere. New York: Autonomedia.
 50. Lyotard, Jean-François. 1997. Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. Tłum. Małgorzata Kowalska i Jacek Migasiński. Warszawa: Fundacja „Aletheia”.
 51. Marks, Karol. 1971. „Marks do Rugego, Kreuznach, we wrześniu 1843 r.”. W Karol Marks i Fryderyk Engels. Dzieła T. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 52. Marks, Karol. 1986. Zarys krytyki ekonomii politycznej. Tłum. Zygmunt Jan Wyrozembski. Warszawa: Książka i Wiedza.
 53. Merrifield, Andy. 1993. „Place and Space: a Lefebvrian Reconciliation.” Transactions of the British Institute of Geographers 18: 516–531.
 54. Merrifield, Andy. 2011a. Magical Marxism: Subversive Politics and the Imagination. London–New York: Pluto Press.
 55. Merrifield, Andy. 2011b. Lefebvre: A Critical Introduction. New York–London: Routledge.
 56. Neary, Mike. 2004. “Travels in Moishe Postone’s Social University: A Contribution to a Critique of Political Cosmology.” Historical Materialism 12(3): 239–269.
 57. Neary, Mike. 2010. “Student as Producer: Bringing Critical Theory to Life Through the Life of Students.” Roundhouse: a Journal of Critical Social Theory: 36–45.
 58. Neary, Mike. 2012. “Beyond Teaching in Public: The University as a Form of Social Knowing.” W Towards Teaching in Public: Making the Modern University. London–New York: Continuum: 148–164.
 59. Neary, Mike. 2013. “Teaching Politically: Pedagogy, Policy and the New European University.” Journal for Critical Education Policy Studies 10(2): 233–257.
 60. Neary, Mike i Glenn Rikowski. 2000. “The Speed of Life: The Significance of Karl Marx’s Concept of Socially Necessary Labour-Time.” Tekst przestawiony na The British Sociological Association Annual Conference Making Time–Marking Time. University of York 17–20 April.
 61. Neary, Mike i Angela Thody. 2009. “The Learning Landscapes: Constructing a Contemporary University.” W The Future of Higher Education: Policy, Pedagogy and the Student Experience. Red. Les Bell, Howard Stevenson i Mike Neary. London–New York: Continuum: 30–42.
 62. Neary, Mike i Joss Winn. 2009. “Student as Producer: Reinventing the Undergraduate Curriculum.” W The Future of Higher Education: Policy, Pedagogy and the Student Experience. Red. Les Bell, Howard Stevenson i Mike Neary. London–New York: Continuum: 126–139.
 63. Neary, Mike, Andrew Harrison, Giles Crellin, Nayan Parekh, Gary Saunders, Fiona Duggan, Sam Williams i Simon Austin. 2010. Learning Landscapes in Higher Education: Report. Lincoln: Centre for Education Research and Development, University of Lincoln.
 64. Neary, Mike i Andy Hagyard. 2011. “Pedagogy of Excess: an Alternative Political Economy of Student Life.” W The Marketisation of Higher Education and Student as Consumer. Red. Mike Molesworth, Richard Scullion and Elizabeth Nixon. London–New York: Routledge: 209–225.
 65. Neary, Mike i Gary Saunders. 2011. “Leadership and Learning Landscapes: The Struggle for the Idea of the University.” Higher Education Quarterly 65(4): 332–335.
 66. Occupy Wall Street. 2011. Post-Eviction Press Release 15 November. http://www.energybulletin.net/stories/2011-11-15/you-cant-evict-idea-whose-time-has-come-read-post-eviction-statement-ows
 67. Solomon, Clare i Palmieri, Tania [red.]. 2011. Springtime! The New Student Rebellions. London: Verso.
 68. Possible Futures: A Project of the U.S. Social Sciences Research Council. http://www.possible-futures.org/.
 69. Postone, Moishe. 1993. Time, Labor and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory. New York–Cambridge: Cambridge University Press.
 70. Postone, Moishe. 2000. Anti-Semitism and National Socialism. London: Chronos Publications.
 71. Rancière, Jacques. 2010. Dissensus: On Politics and Aesthetics. London: Verso.
 72. Read, Jason. 2011. “The Production of Subjectivity: from Transindividuality to the Commons.” New Formations 70: 113–131.
 73. Really Open University. 2010. “What do We Mean by »Strike, Occupy, Transform«?” Really Open University 24 February. http://reallyopenuniversity.wordpress.com/ 2010/02/24/what-do-we-mean-by-strike-occupy-transform/.
 74. Reynolds, Glenn. 2012. “A Syllabus for the »Occupy« Movement.” Wall Street Journal February 17. http://online.wsj.com/article/
 75. SB10001424052970204883304577223020110788672. html?mod=googlenews_wsj.
 76. Richardson, Hannah. 2012 “Occupy Protest Movement to Go Into Schools.” BBC News 20 January. http://www.bbc.co.uk/news/education-16650613.
 77. Roggoro, Gigi. 2011. The Production of Living Knowledge: The Crisis of the University and the Transformation of Labour in Europe and North America. Philadelphia: Temple University Press.
 78. Sandlin, Jennifer, Michael O’Malley i Jake Burdick. 2011. “Mapping the Complexity of Public Pedagogy Scholarship: 1894–2010.” Review of Educational Research 81(3): 338–375.
 79. Shukaitis, Stevphen, David Graeber i Erika Biddle [red.]. 2007. Constituent Imagination: Militant Investigations, Collective Theorizations. Oakland: AK Press.
 80. Shulman, George. 2011. “Interpreting Occupy.” Possible Futures: A Project of the U.S. Social Sciences Research Council. http://www.possible-futures.org/2011/12/20/interpreting-occupy/
 81. Smith, K. Mark. 2000. “Curriculum Theory and Practice.” http://www.infed.org/biblio/b-curric.htm.
 82. Smith, Matthew Noah. 2012. “Living Politically.” Possible Futures: A Project of the U.S. Social Sciences Research Council. http://www.possible-futures.org/2012/01/23/living-politically/.
 83. Sitrin, Marina. 2012. “Horizontalism and Territory.” Possible Futures: A Project of the U.S. Social Sciences Research Council. http://www.possiblefutures.org/2012/01/09/ horizontalism-and-territory/.
 84. Uleman, Jennifer. 2012. “Occupy Philosophy!” Possible Futures: A Project of the U.S. Social Sciences Research Council. http://www.possible-futures.org/2012/01/25/occupy-philosophy/.
 85. University of Utopia. Anti-Curricula. http://www.universityofutopia.org/sharin.
 86. Wacquant, Loïc. 2007. “Towards a Social Praxeology: The Structure and Logic of Bourdieu’s Sociology.” W An Invitation To Reflexive Sociology. Red. Loïc Wacquant i Pierre Bourdieu. Cambridge–Massachusetts: Polity: 1–60.
 87. Žižek, Slavoj, Haseeb Ahmed i Chris Cutrone. 2012. „The Occupy Movement, a Renascent Left, and Marxism Today: An Interview with Slavoj Zizek.” The Platypus Review 42 December–January: 1–6.