Occupy: nowa pedagogika przestrzeni i czasu?

Main Article Content

Sarah Amsler
Mike Neary

Abstrakt

Artykuł jest pierwszą częścią projektu badawczego mającego na celu przybliżenie teoretycznego i praktycznego potencjału Occupy w oparciu o analizę ostatniej fali okupacji, która pojawiła się w odpowiedzi na politykę zaciskania pasa i prekarności na całym świecie. Podejmujemy się tego zadania jako edukatorzy, usiłujący „okupować” przestrzenie edukacji wyższej wewnątrz i na zewnątrz instytucji, w których pracujemy. Occupy wskazuje na kluczowe znaczenie czasu i przestrzeni jako pojęć, za pomocą których możliwa jest rekonfiguracja działalności rewolucyjnej. Podejmując problem (Occupy) na tym fundamentalnym poziomie przestrzeni i czasu przy pomocy krytycznego zastosowania koncepcji „nowej pedagogiki przestrzeni i czasu” Henriego Lefebvre’a, mamy nadzieję stworzyć przestrzenie dla dalszych rewolucyjnych transformacji, rozciągając krytykę polityki przestrzeni i czasu na samą edukację i jej instytucje. Według Lefebvre’a „pedagogika przestrzeni i czasu” jest podstawą dla nowej formy „przeciw-przestrzeni”. Stwierdza on, że „wypaczone i odwrócone przestrzenie, choć początkowo podporządkowane, dają wyraziste dowody na prawdziwie produktywny potencjał” (2008, 383), a tym samym ukazują miejsca pęknięć w życiu codziennym i sposoby, na które może ono zostać odzyskane jako żywiołowa przestrzeń pełna radości i nadziei. W La production de l’espace to przestrzeń czasu wolnego jest tą przestrzenią, w której zajść może namysł nad oporem i jego zapoczątkowanie. Z kolei my zastępujemy tę przestrzeń ideą Occupy. Rozważamy, jak okupacja uniwersyteckich programów kształcenia, rozumiana jako produkcja krytycznej wiedzy, może również stwarzać „nową pedagogikę przestrzeni i czasu”. Okupację szkolnictwa wyższego opiszemy w odniesieniu do dwóch projektów, w które jesteśmy zaangażowani – „Student jako wytwórca” i Social Science Center.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Amsler, S., & Neary, M. (2015). Occupy: nowa pedagogika przestrzeni i czasu?. Praktyka Teoretyczna, 18(4), 145-170. https://doi.org/10.14746/prt.2015.4.6
Dział
STUDENT JAKO WYTWÓRCA
Biogramy autorów

Sarah Amsler, Centre for Educational Research and Development, University of Lincoln, Lincoln LN6 7TS

starsza wykładowczyni na Uniwersytecie w Lincoln. Jej badania skupiają się na polityce kultury, wiedzy i edukacji, roli krytycznej pedagogiki w podmiotowych i społecznych transformacjach, relacji pomiędzy praktyką kulturową i mobilizacją polityczną, roli filozofii krytycznej w życiu codziennym, polityce nadziei. Jest autorką książki The Politics of Knowledge in Central Asia: Science Between Marx and Market (2007) a także szeregu artykułów poświęconych socjologii i polityce edukacji, kultury oraz krytycznej pedagogiki. Obecnie pracuje nad projektem The Politics of Transformative Culture in Popular Art and Education i książką Educating Hope: The Pedagogies of Possibility.

Mike Neary, University of Lincoln, Lincoln, LN7 6TS

profesor i Dziekan do spraw Dydaktyki na Uniwersytecie w Lincoln. Przed zajęciem tego stanowiska wykładał socjologię polityczną na Uniwersytecie w Warwick w latach 1994–2007. Zanim rozpoczął karierę akademicką, zajmował się młodzieżą i rozwojem lokalnej społeczności w południowym Londynie w latach 1980–1994.

Bibliografia

 1. Alcoff, Linda. 2011. “Occupy: Stage Two.” Possible Futures: A Project of the U.S. Social Sciences Research Council. http://www.possible-futures.org/2011/12/21/occupy-stage-two/
 2. Amsler, Sarah. 2011a. “Beyond All Reason: Spaces of Hope in the Struggle for England’s Universities.” Representations 116: 90–114.
 3. Amsler, Sarah. 2011b. “From »Therapeutic« to Political Education: the Centrality of Affective Sensibility in Critical Pedagogy.” Critical Studies in Education 52(1): 47–64.
 4. Amsler, Sarah, Joyce Canaan, Stephen Cowden, Sara C. Motta i Gurnam Singh [red.]. 2010. Why Critical Pedagogy and Popular Education Matter Today. Birmingham: Centre for Sociology, Anthropology and Politics.
 5. Asher, Gordon, Leigh French, Neil Gray i John Holloway. 2010. “In-against-and-beyond labour.” Variant 41. http://www.variant.org.uk/41texts/jholloway41.html.
 6. Bella, Kyle. 2011. “Bodies in Alliance: Gender Theorist Judith Butler on the Occupy and Slut Walk Movements.” Truthout 11. http://www.truth-out.org/bodies-alliance-gender-theorist-judith-butler-occupy-and-slutwalk-movements/1323880210.
 7. Benjamin, Walter. 2011. Twórca jako wytwórca. Tłum. Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 8. Berardi, „Bifo” Franco. 2007. „From Intellectuals to Cognitarians.” W Utopian Pedagogy: Radical Experiments against Neoliberal Globalization, [red.] Coté,, Richard Day i Greig de Peuter. Toronto: University of Toronto Press.
 9. Bernhardt, Dan. 2012. “The Occupy Effect.” The Occupied Times. http://theoccupiedtimes.org/?p=2382.
 10. Bigelow, Bill. 2011. “Occupy the Curriculum.” Rethinking Schools 7. http://rethinkingschoolsblog.wordpress.com/2011/11/07/occupy-the-curriculum.
 11. Bourdieu, Pierre. 2004. Science of Science and Reflexivity. Oxford: Polity.
 12. Boyer, Ernest. 1998. The Boyer Report: Reinventing Undergraduate Education. New York: State University of New York at Stony Brook.
 13. Brew, Angela. 2006. Research and Teaching: Beyond the Divide. London: Palgrave Macmillan.
 14. Brown, Nathan. 2012. “Occupations: Oakland.” Radical Philosophy January–February: 53–54.
 15. Butler, Judith. 2011. “Bodies in Alliance and the Politics of the Street.” Transversal September.
 16. Calhoun, Craig. 2011. Evicting the Public. http://www.possible-futures.org/2011/11/19/evicting-the-public-why-has-occupying-public-spaces-brought-such-heavy-handed-repression/
 17. Cardenas, Micha. 2011. “How Many Sexual Assaults Happened at #OccupyLA?” Occupy Everything 15 December. http://occupyeverything.org/2011/how-many-sexual-assaults-happened-at-occupyla/.
 18. Colvin, Naomi i Bryn Phillips. 2011. “Occupy London is 50 Days Old – Now It’s Time to Occupy Everywhere.” The Guardian 4 December. http://www.guardian.co.uk/ commentisfree/2011/dec/04/occupy-london-50-days-everywhere.
 19. Coté, Mark, Richard Day i Greig de Peuter [red.]. 2007. Utopian Pedagogy: Radical Experiments against Neoliberal Globalization. Toronto: University of Toronto Press.
 20. Couldry, Nick i Natalie Fenton. 2012. “Occupy: Rediscovering the General Will in Hard Times.” Possible Futures: A Project of the U.S. Social Sciences Research
 21. Council. http://www.possible-futures.org/2011/12/22/rediscovering-the-general-will/.
 22. Day, Richard. 2005. Gramsci is Dead: Anarchist Currents in the New Social Movements. New York: Pluto.
 23. Debord, Guy. 2006. Społeczeństwo spektaklu. Tłum. Mateusz Kwaterko. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 24. Deseriis, Marco i Jodi Dean. 2012. “A Movement Without Demands?” Possible Futures: A Project of the U.S. Social Sciences Research Council. http://www.possible-futures.org/2012/01/03/a-movement-without-demands/.
 25. Dinerstein, Ana i Michael Neary. 2002. The Labour Debate: The Theory and Practice of Capitalist Work. London: Ashgate.
 26. Dyer-Witheford, Nick. 2007. “Teaching and Tear Gas: The University in the Era of General Intellect.” W Utopian Pedagogy: Radical Experiments Against Neoliberal Globalization. Red. Mark Coté, Richard Day i Greig de Peuter. Toronto: University of Toronto Press.
 27. Educators’ Network for Social Justice. 2011. “Occupy the Curriculum” event 5–9 December.
 28. Eve, Martin i Jennifer Jones. “Angry Young Academics Striving for More Than Consumerism.” The Guardian blogs June 2011. http://www.guardian.co.uk/higher-education-network/blog/2011/jun/15/univeristies-radical-academics-jobs-training.
 29. Federici, Silvia i Max Haiven. 2011. “Feminism, Finance and the Future of #Occupy: An Interview with Silvia Federici.” https://zcomm.org/znetarticle/feminism-finance- and-the-future-of-occupy-an-interview-with-silvia-federici-by-max-haiven/
 30. Feigenbaum, Anna. 2012. “The Campfire Chats Project.” Protest Camps. http://protestcamps.org/about/the-campfire-chats-project/.
 31. Fuller, Steve. 2011. “Lincoln to Reconnect the University with Its Roots.” Discourses of Dissent 22 February. http://discoursesofdissent.com/2011/02/22/steve-fuller-lincoln-to-re-connect-the-university-with-its-roots/#comments.
 32. Gee, Tim. 2012. “Lines of Dissent: OccupyLSX and the Camp for Climate Action.” Occupied Studies 1. http://occupiedstudies.org/articles/lines-of-dissent.html.
 33. Gillespie, Thomas i Victoria Habermehl. 2012. “On the Graduate with No Future.” W Occupy Everything! Reflections on Why It’s Kicking Off Everywhere. Red. Alessio Lunghi i Seth Wheeler. New York: Autonomedia.
 34. Graeber, David. 2011a. “Occupy Wall Street’s Anarchist Roots.” Al-Jazeera 30 November. http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/ 2011112872835904508.html.
 35. Graeber, David. 2011b. “Occupy Wall Street Rediscovers the Radical Imagination.” The Guardian 28 September. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/ 2011/sep/25/occupy-wall-street-protest.
 36. Graeber, David. 2011c. “Situating Occupy: Lessons From the Revolutionary Past.” AdBusters 2 December. http://www.adbusters.org/magazine/99/world-revolution-2011.html.
 37. Gunn, Richard. 1989. “Marxism and Philosophy: A Critique of Critical Realism.” Capital and Class 13(1): 87–116.
 38. Hall, Richard. 2011. “A Teach-in at Tent City and the Struggle for Alternatives.” DMU Learning Exchanges 10 November. http://www.learnex.dmu.ac.uk/2011/11/10/a-teach-in-at-tent-city-university-and-the-struggle-for-alternatives/.
 39. Hall, Stuart. 2007. “Universities, Intellectuals and Multitudes: an Interview with Stuart Hall.” W Utopian Pedagogy: Radical Experiments Against Neoliberal Globalization. Red. Mark Coté, Richard Day i Greig de Peuter. Toronto: University of Toronto Press.
 40. Hancox, Dan [red.]. 2011. Fightback! A Reader on the Winter of Protest. London: Open Democracy.
 41. Healey, Mick i Alan Jenkins. 2009. Developing Undergraduate Research Enquiry. York: Higher Education Academy.
 42. Holloway, John, Fernando Matamoros i Sergio Tischler. 2009. Negativity and Revolution: Adorno and Political Activism. London: Pluto.
 43. Horton, Myles i Paulo Freire. 1990. We Make the Road by Walking: Conversations on Education and Social Change. Philadelphia: Temple University Press.
 44. Illich, Ivan. 1971. Deschooling Society. London: Marion Boyers Publishing.
 45. The Invisible Committee. 2009. The Coming Insurrection. Los Angeles: Semiotext(e).
 46. Lambert, Cath. 2011. “Psycho Classrooms: Teaching as a Work of Art.” Social and Cultural Geography 12(1): 27–46.
 47. Lefebvre, Henri. 1969. The Explosion: From Nanterre to the Summit. Paris: Monthly Review Press.
 48. Lefebvre, Henri. 2008. The Production of Space. Oxford: Wiley Blackwell.
 49. Lunghi, Alessio i Seth Wheeler [red.]. 2012. Occupy Everything! Reflections on Why It’s Kicking Off Everywhere. New York: Autonomedia.
 50. Lyotard, Jean-François. 1997. Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. Tłum. Małgorzata Kowalska i Jacek Migasiński. Warszawa: Fundacja „Aletheia”.
 51. Marks, Karol. 1971. „Marks do Rugego, Kreuznach, we wrześniu 1843 r.”. W Karol Marks i Fryderyk Engels. Dzieła T. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 52. Marks, Karol. 1986. Zarys krytyki ekonomii politycznej. Tłum. Zygmunt Jan Wyrozembski. Warszawa: Książka i Wiedza.
 53. Merrifield, Andy. 1993. „Place and Space: a Lefebvrian Reconciliation.” Transactions of the British Institute of Geographers 18: 516–531.
 54. Merrifield, Andy. 2011a. Magical Marxism: Subversive Politics and the Imagination. London–New York: Pluto Press.
 55. Merrifield, Andy. 2011b. Lefebvre: A Critical Introduction. New York–London: Routledge.
 56. Neary, Mike. 2004. “Travels in Moishe Postone’s Social University: A Contribution to a Critique of Political Cosmology.” Historical Materialism 12(3): 239–269.
 57. Neary, Mike. 2010. “Student as Producer: Bringing Critical Theory to Life Through the Life of Students.” Roundhouse: a Journal of Critical Social Theory: 36–45.
 58. Neary, Mike. 2012. “Beyond Teaching in Public: The University as a Form of Social Knowing.” W Towards Teaching in Public: Making the Modern University. London–New York: Continuum: 148–164.
 59. Neary, Mike. 2013. “Teaching Politically: Pedagogy, Policy and the New European University.” Journal for Critical Education Policy Studies 10(2): 233–257.
 60. Neary, Mike i Glenn Rikowski. 2000. “The Speed of Life: The Significance of Karl Marx’s Concept of Socially Necessary Labour-Time.” Tekst przestawiony na The British Sociological Association Annual Conference Making Time–Marking Time. University of York 17–20 April.
 61. Neary, Mike i Angela Thody. 2009. “The Learning Landscapes: Constructing a Contemporary University.” W The Future of Higher Education: Policy, Pedagogy and the Student Experience. Red. Les Bell, Howard Stevenson i Mike Neary. London–New York: Continuum: 30–42.
 62. Neary, Mike i Joss Winn. 2009. “Student as Producer: Reinventing the Undergraduate Curriculum.” W The Future of Higher Education: Policy, Pedagogy and the Student Experience. Red. Les Bell, Howard Stevenson i Mike Neary. London–New York: Continuum: 126–139.
 63. Neary, Mike, Andrew Harrison, Giles Crellin, Nayan Parekh, Gary Saunders, Fiona Duggan, Sam Williams i Simon Austin. 2010. Learning Landscapes in Higher Education: Report. Lincoln: Centre for Education Research and Development, University of Lincoln.
 64. Neary, Mike i Andy Hagyard. 2011. “Pedagogy of Excess: an Alternative Political Economy of Student Life.” W The Marketisation of Higher Education and Student as Consumer. Red. Mike Molesworth, Richard Scullion and Elizabeth Nixon. London–New York: Routledge: 209–225.
 65. Neary, Mike i Gary Saunders. 2011. “Leadership and Learning Landscapes: The Struggle for the Idea of the University.” Higher Education Quarterly 65(4): 332–335.
 66. Occupy Wall Street. 2011. Post-Eviction Press Release 15 November. http://www.energybulletin.net/stories/2011-11-15/you-cant-evict-idea-whose-time-has-come-read-post-eviction-statement-ows
 67. Solomon, Clare i Palmieri, Tania [red.]. 2011. Springtime! The New Student Rebellions. London: Verso.
 68. Possible Futures: A Project of the U.S. Social Sciences Research Council. http://www.possible-futures.org/.
 69. Postone, Moishe. 1993. Time, Labor and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory. New York–Cambridge: Cambridge University Press.
 70. Postone, Moishe. 2000. Anti-Semitism and National Socialism. London: Chronos Publications.
 71. Rancière, Jacques. 2010. Dissensus: On Politics and Aesthetics. London: Verso.
 72. Read, Jason. 2011. “The Production of Subjectivity: from Transindividuality to the Commons.” New Formations 70: 113–131.
 73. Really Open University. 2010. “What do We Mean by »Strike, Occupy, Transform«?” Really Open University 24 February. http://reallyopenuniversity.wordpress.com/ 2010/02/24/what-do-we-mean-by-strike-occupy-transform/.
 74. Reynolds, Glenn. 2012. “A Syllabus for the »Occupy« Movement.” Wall Street Journal February 17. http://online.wsj.com/article/
 75. SB10001424052970204883304577223020110788672. html?mod=googlenews_wsj.
 76. Richardson, Hannah. 2012 “Occupy Protest Movement to Go Into Schools.” BBC News 20 January. http://www.bbc.co.uk/news/education-16650613.
 77. Roggoro, Gigi. 2011. The Production of Living Knowledge: The Crisis of the University and the Transformation of Labour in Europe and North America. Philadelphia: Temple University Press.
 78. Sandlin, Jennifer, Michael O’Malley i Jake Burdick. 2011. “Mapping the Complexity of Public Pedagogy Scholarship: 1894–2010.” Review of Educational Research 81(3): 338–375.
 79. Shukaitis, Stevphen, David Graeber i Erika Biddle [red.]. 2007. Constituent Imagination: Militant Investigations, Collective Theorizations. Oakland: AK Press.
 80. Shulman, George. 2011. “Interpreting Occupy.” Possible Futures: A Project of the U.S. Social Sciences Research Council. http://www.possible-futures.org/2011/12/20/interpreting-occupy/
 81. Smith, K. Mark. 2000. “Curriculum Theory and Practice.” http://www.infed.org/biblio/b-curric.htm.
 82. Smith, Matthew Noah. 2012. “Living Politically.” Possible Futures: A Project of the U.S. Social Sciences Research Council. http://www.possible-futures.org/2012/01/23/living-politically/.
 83. Sitrin, Marina. 2012. “Horizontalism and Territory.” Possible Futures: A Project of the U.S. Social Sciences Research Council. http://www.possiblefutures.org/2012/01/09/ horizontalism-and-territory/.
 84. Uleman, Jennifer. 2012. “Occupy Philosophy!” Possible Futures: A Project of the U.S. Social Sciences Research Council. http://www.possible-futures.org/2012/01/25/occupy-philosophy/.
 85. University of Utopia. Anti-Curricula. http://www.universityofutopia.org/sharin.
 86. Wacquant, Loïc. 2007. “Towards a Social Praxeology: The Structure and Logic of Bourdieu’s Sociology.” W An Invitation To Reflexive Sociology. Red. Loïc Wacquant i Pierre Bourdieu. Cambridge–Massachusetts: Polity: 1–60.
 87. Žižek, Slavoj, Haseeb Ahmed i Chris Cutrone. 2012. „The Occupy Movement, a Renascent Left, and Marxism Today: An Interview with Slavoj Zizek.” The Platypus Review 42 December–January: 1–6.