Od uniwersytetu do multiwersytetu. Uniwersytet czterdzieści lat po 1968 roku, albo jak nauczyć się żyć pośród ruin

Main Article Content

Franco Piperno

Abstrakt

Niniejszy esej Franca Piperna, włoskiego działacza ruchu komunistycznego, ukazał się oryginalnie jako tekst zamykający książkę ’68: L’anno che ritorna. Autor podejmuje w nim kwestię współczesnego kryzysu uniwersytetu i przekształceń szkolnictwa wyższego we Włoszech przez pryzmat doświadczeń protestów i oporu studentów w 1968 roku. Kontekstem jego rozważań są kolejne reformy szkolnictwa wyższego towarzyszące polityce zaciskania pasa, które we Włoszech kontynuowano od początku XXI wieku. Jednak, zdaniem autora, podobnie jak czterdzieści lat temu, również dziś kryzys otwiera przed studentami i studentkami drogę do przebudowy uniwersytetu, jeśli tylko zdolni będą się zorganizować.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piperno, F. (2015). Od uniwersytetu do multiwersytetu. Uniwersytet czterdzieści lat po 1968 roku, albo jak nauczyć się żyć pośród ruin. Praktyka Teoretyczna, 18(4), 190-206. https://doi.org/10.14746/prt.2015.4.9
Dział
STUDENT JAKO WYTWÓRCA
Biogram autora

Franco Piperno

włoski działacz komunistyczny. Jeden z założycieli Potere Operaio a następnie działacz Autonomia Operaia.