Imaginaria pracy kreatywnej: ciało i władza w serialu Mad Men

Main Article Content

Artur Szarecki

Abstrakt

Mad Men to wielokrotnie nagradzany serial telewizyjny, którego akcja rozgrywa się w latach sześćdziesiątych, ukazując codzienne życie pracowników fikcyjnej agencji reklamowej Sterling Cooper, ulokowanej na nowojorskiej Madison Avenue. Środowisko to przechodziło wówczas radykalną transformację, która położyła fundamenty pod kapitalistyczną mitologię kreatywności. Oryginalność Mad Men polega jednak na tym, że serial unika powielania większości klisz składających się na obraz pracy kreatywnej, zamiast tego ukazując ją jako nieodzownie uwikłaną w cielesne doświadczenie – doznania, afekty i formy więzi społecznej, oraz instytucjonalne struktury władzy – podziały, hierarchie i formy wyzysku. Perspektywa ta umożliwia wyprowadzenie krytycznej analizy pracy kreatywnej, wskazując, że rzekomo minione formy eksploatacji są we współczesnym kapitalizmie wciąż obecne, ale zarazem podatne na zmiany.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szarecki, A. (2015). Imaginaria pracy kreatywnej: ciało i władza w serialu Mad Men. Praktyka Teoretyczna, 18(4), 209-225. https://doi.org/10.14746/prt.2015.4.10
Dział
VARIA
Biogram autora

Artur Szarecki, Instytut Kultury Polskiej, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

teoretyk i badacz kultury, doktor kulturoznawstwa, absolwent Wydziału Zarządzania oraz Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; interesuje się związkami cielesności, kapitalizmu oraz kultury popularnej.

Bibliografia

 1. Acker, Joanne. 1990. „Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations.” Gender and Society 2: 139–158.
 2. Carveth, Rod i James South (red.). 2010. Mad Men and Philosophy. New Jersey: John Wiley & Sons.
 3. Cederström, Carl i Peter Fleming. 2012. Dead Man Working. Winchester and Washington: Zero Books.
 4. Cromb, Brenda. 2011. „’The Good Place’ and ‘The Place That Cannot Be’: Politics, Melodrama and Utopia.” W Analyzing Mad Men: Critical Essays on the Television Series, red. Scott Stoddart. Jefferson, London: McFarland & Company.
 5. Drucker, Peter. 2004. Menedżer skuteczny. Warszawa: MT Biznes.
 6. Edgerton, Gary (red.). 2011. Mad Men: Dream Come True TV. London, New York: I.B. Tauris.
 7. Frank, Thomas. 1997. The Conquest of Cool: Business Culture, Counterculture, and the Rise of Hip Consumerism. Chicago, London: The University of Chicago Press.
 8. Goodlad, Lauren, Lilya Kaganovsky i Robert Rushing (red.). 2013. Mad Men, Mad World: Sex, Politics, Style, and the 1960s. Durham, London: Duke University Press.
 9. Gregory, Michele Rene. 2009. „Inside the Locker Room: Male Homosociability in the Advertising Industry.” Gender, Work and Organization 16/3: 323–347.
 10. Hardt, Michael i Antonio Negri. 2005. Imperium. Tłum. Sergiusz Ślusarski i Adam Kołbaniuk. Warszawa: W.A.B.
 11. Hardt, Michael i Antonio Negri. 2012. Rzecz-pospolita. Tłum. Praktyka Teoretyczna. Kraków: Korporacja Ha!art.
 12. Howkins, John. 2002. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. London: Penguin Books
 13. Jameson, Fredric. 2011. Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu. Tłum. Maciej Płaza. Kraków: WUJ.
 14. Kanter, Rosabeth Moss. 1977. Men and Women of the Corporation. New York: Basic Books.
 15. Kantorowicz, Ernst. 2007. Dwa ciała króla. Tłum. Maciej Michalski i Adam Krawiec. Warszawa: PWN.
 16. Kerfoot, Deborah i David Knights. 1996. „‘The Best is Yet to Come?’: The Quest for Embodiment in Managerial Work.” W Men as Managers, Managers as Men, red. David Collinson i Jeff Hearn. London: Sage.
 17. Khurana, Rakesh. 2002. Searching for a Corporate Savior: The Irrational Quest for Charismatic CEOs. Princeton: Princeton University Press.
 18. Kotsko, Adam. 2012. Why We Love Sociopaths: A Guide to Late Capitalist Television. Winchester, Washington: Zero Books.
 19. Krouse, Tonya. 2011. „Every Woman Is a Jackie or a Marilyn: The Problematics of Nostalgia.” W Analyzing Mad Men: Critical Essays on the Television Series, red. Scott Stoddart. Jefferson, London: McFarland & Company.
 20. Lasch, Christopher. 1979. The Culture of Narcissism. New York: W.W. Norton & Co.
 21. Leiss, William, Stephen Kline, Sut Jhally i Jacqueline Botteril. 2005. Social Communication in Advertising (Third Edition). London, New York: Routledge.
 22. Levine, Caroline. 2013. „The Shock of the Banal: Mad Men’s Progressive Realism.” W Mad Men, Mad World: Sex, Politics, Style, and the 1960s, red. Lauren Goodlad, Lilya Kaganovsky i Robert Rushing. Durham, London: Duke University Press.
 23. Mauss, Marcel. 2001 „Sposoby posługiwania się ciałem.” Tłum. Marcin Król. W Marcel Mauss. Socjologia i antropologia. Warszawa: KR.
 24. McFall, Liz. 2004. Advertising: A Cultural Economy. London: Sage.
 25. Nixon, Sean. 2003. Advertising Cultures: Gender, Commerce, Creativity. London: Sage.
 26. Packard, Vance. 1957. The Hidden Persuaders. New York: Pelican Books.
 27. Rhodes , Carl i Robert Westwood. 2008. Critical Representations of Work and Organization in Popular Culture. Oxon, New York: Routledge.
 28. Rogers, Sara. 2011. „Mad Men / Mad Women: Autonomous Images of Women.” W Analyzing Mad Men: Critical Essays on the Television Series, red. Scott Stoddart. Jefferson, London: McFarland & Company.
 29. Schudson, Michael. 1984. Advertising, The Uneasy Persuasion. New York: Basic Books.
 30. Sivulka, Juliann. 2014. Soap, Sex, and Cigarettes: A Cultural History of American Advertising (Second Edition). Boston: Wadsworth.
 31. Stoddart, Scott (red.). 2011. Analyzing Mad Men: Critical Essays on the Television Series. Jefferson and London: McFarland & Company.
 32. Szarecki, Artur. 2013. „Antynomie późnego kapitalizmu, czyli po co hipsterowi moda?” Kultura Współczesna 4: 17–28.
 33. Tungate, Mark. 2007. Ad Land: A Global History of Advertising. London, Philadelphia: Kogan Page.
 34. Zuboff, Shoshana. 1988. In the Age of the Smart Machine. New York: Basic Books.