Ludowe państwo dobrobytu

Main Article Content

Anna Piekarska

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji przemian praw ubogich w Anglii w okresie prekapitalistycznym w oparciu o pracę Lorie Charlesworth Welfare’s Forgotten Past. Istotnym kontekstem, w jakim osadzona jest niniejsza rekonstrukcja, jest historia grodzeń i dóbr wspólnych (commons), a także wywodząca się od Karola Marksa koncepcja tak zwanej akumulacji pierwotnej. Szczególną uwagę poświęcam splotowi dwóch zjawisk: utraty podmiotowych praw ubogich i ich penalizacji w formie karania za włóczęgostwo.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piekarska, A. (2015). Ludowe państwo dobrobytu. Praktyka Teoretyczna, 18(4), 228-239. https://doi.org/10.14746/prt.2015.4.11
Dział
ARTYKUŁY RECENZYJNE
Biogram autora

Anna Piekarska, Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, ul. Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa

filozofka polityki. Studentka Centrum Studiów Latynoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Członkini redakcji Praktyki Teoretycznej.

Bibliografia

 1. A Charlesworth, Lorie. 2001. “The Poet and The Poor Law. Reflections Upon John Clare’s The Parish.” Liverpool Law Review 23: 167–178.
 2. Charlesworth, Lorie. 2010. Welfare’s Forgotten Past. A Socio-Legal History of Poor Law. Oxford: Routledge.
 3. Crossman, Virginia. 2008. The Poor Law in Ireland, 1838–1948. http://www.history.ac.uk/ihr/Focus/welfare/articles/crossmanv.html.
 4. Federici, Silvia. 2009. Caliban and the Witch. New York: Autonomedia.
 5. Hay, Douglas. 2011. “Property, Authority and the Criminal Law.” W Douglas Hay, Peter Linebaugh, John G. Rule, E.P. Thompson i Cal Winslow. Albion’s Fatal Tree. London–New York: Verso.
 6. Hüning, Simone Maria. 2015. “Criminalizing Poverty and Fragmenting the City in Brazil.” Theory, Culture and Society 0(0): 1–6.
 7. Katrougalos, George i Gabriella Lazaridis. 2003. Southern European Welfare States. New York: Palgrave Macmillan.
 8. Linebaugh, Peter. 2006. The London Hanged. London–New York: Verso.
 9. Linebaugh, Peter. 2014. Stop, Thief! The Commons, Enclosures and Resistance. Oakland: PM Press.
 10. Marks, Karol. 1976. „Obrady szóstego Landtagu reńskiego. Artykuł trzeci: Debaty nad ustawą o kradzieży drzewa”. W Karol Marks i Fryderyk Engels. Dzieła, t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 11. Marks, Karol. 1980. The Emancipation Question. http://marxists.anu.edu.au/archive/marx/works/1858/12/31.htm
 12. Marks, Karol. 1951. Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1. Proces wytwarzania kapitału. Warszawa: Książka i Wiedza.
 13. Musterd, Sako i Wim Ostendorf. 2003. Urban Segregation and The Welfare State. Oxford: Routledge.
 14. Rule, John. 2011. “Wrecking the Coastal Plunder.” W Douglas Hay, Peter Linebaugh, John G. Rule, E.P. Thompson i Cal Winslow. Albion’s Fatal Tree. London–New York: Verso.
 15. Thompson, E. P. 1990. Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act. London: Penguin Books.
 16. Tomba, Massimiliano. 2013. Marx’s Temporalities. Chicago: Haymarket Books.
 17. Tosi, Antonio. 1996. “The Excluded and the Homeless: the Social Construction of The Fight Against Poverty in Europe.” W Urban Poverty and The Underclass, red. Enzo Mingnione. Oxford: Blackwell Publishers.
 18. Wacquant, Loïc. 2009. Więzienia nędzy. Tłum. Michał Kozłowski. Warszawa: Książka i Prasa.