Pomyśleć materializm od nowa

Main Article Content

Jakub Krzeski

Abstrakt

Warren Montag w swojej książce Althusser and His Contemporaries: Philosophyʼs Perpetual War (2013) zaproponował spojrzenie na dzieło Louisa Althussera przez pryzmat jego relacji z jemu współczesnymi, ale przede wszystkim jego lektury Benedykta Spinozy. W niniejszym artykule recenzyjnym autor podejmuje się zarówno rekonstrukcji, jak i oceny tej próby, skupiając się na wydobyciu heretyckiego wymiaru materializmu uprawianego tak przez niderlandzkiego filozofa, jak i francuskiego marksistę.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krzeski, J. (2017). Pomyśleć materializm od nowa. Praktyka Teoretyczna, 18(4), 240-250. https://doi.org/10.14746/prt.2015.4.12
Dział
ARTYKUŁY RECENZYJNE
Biogram autora

Jakub Krzeski, Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW, ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa

student Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW, w ramach których studiuje filozofię i kulturoznawstwo. Interesuje się przede wszystkim marksizmem postoperaistycznym i społeczną myślą nowożytną. Redaktor Praktyki Teoretycznej.

Bibliografia

 1. Althusser, Louis i Étienne Balibar. 1975. Czytanie „Kapitału”. Tłum. Wiktor Dłuski. Warszawa: PIW.
 2. Althusser, Louis. 1976. Essays in Self-Criticism. Tłum. Graham Lock. London: NLB.
 3. Althusser, Louis. 1992. The future lasts forever: A memoir, red. Olivier Corpet i Yann Moulier Boutang. Tłum. Richard Vaesey. New York: The New Press.
 4. Althusser, Louis. 1993. "Lʼunique tradition matérialiste." Lignes, nr 18.
 5. Althusser, Louis. 2003. “The Philosophical Cnojuncture and Marxist Theoretical Research.” W Louis Althusser, The Humanist Controversy and Other Writings, red. Francois Matheron. Tłum. G. M. Goshgarian. London: Verso.
 6. Althusser, Louis. 2005. W odpowiedzi Johnowi Lewisowi. Tłum. Andrzej Staroń. Warszawa: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej. http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/althusser04.pdf (dostęp: 29.07.2016).
 7. Althusser, Louis. 2006. Ideologie i aparaty ideologiczne państwa. Tłum. Andrzej Staroń. Warszawa: Studenckie Koło Filozfii Marksistowskiej. http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/althusser05.pdf (dostęp: 29.07.2016).
 8. Anderson, Perry. 1976. Considerations on Western Marxism. London: NLB.
 9. Balibar, Étienne. 1992. “The Non-Contemporaneity of Althusser.” W The Althusserian Legacy, red. E. Ann Kaplan i Michael Sprinker. London–New York: Verso.
 10. Elliott, Gregory. 2006. Althusser. The Detour of Theory. Leiden: Brill.
 11. Janik, Mateusz. 2014. „Louisa Althussera On the Reproduction of Capitalism – trzy strategie czytelnicze”. Praktyka Teoretyczna 4 (14).
 12. Janik, Mateusz. 2013. „Niedokończony projekt filozofii immanencji. O dwuznacznym stosunku Spinozy do teologii”. W Deus otiosus: Nowoczesność w perspektywie postsekularnej, red. Agata Bielik-Robson i Maciej Sosnowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 13. Kowalewski, Zbigniew Marcin. 2007. „Wyjście z materializmu dialektycznego”. W Étienne Balibar. Filozofia Marksa. Tłum. Andrzej Staroń, Adam Ostolski, Zbigniew
 14. Marcin Kowalewski. Warszawa: Książka i Prasa.
 15. Montag, Warren. 1993. „Spinoza and Althusser Against Hermeneutics: Interpretation or Intervention?” W The Althusserian Legacy, red. E. Ann Kaplan i Michael Sprinker. London–New York: Verso.
 16. Montag, Warren. 1999. Bodies, Masses, Power. London–New York: Verso.
 17. Montag, Warren 2013. Althusser and His Contemporaries. Philosophyʼs Perpetual War. Durnham–London: Duke University Press.
 18. Sharp, Hasan. 2011. Spinoza and the Politics of Renaturalization. Chicago: The University of Chicago Press.
 19. Spinoza, Benedykt. 2009. Traktat teologiczno-polityczny. Tłum. Ignacy Halpern. Warszawa: Hachette.
 20. Thomas, Peter D. 2002. “Philosophical Strategies: Althusser and Spinoza.” Historical Materialism 10/3.