Przeczytajmy „Kapitał” - pierwsze zdanie. Albo „Kapitał” zaczyna się od bogactwa, a nie towaru

Main Article Content

John Holloway

Abstrakt

Wbrew obiegowej opinii, analizy Marksa zawarte w Kapitale nie rozpoczynają się od towaru, ale od bogactwa. Ma to bardzo daleko idące konsekwencje dla teorii i polityki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Holloway, J. (2017). Przeczytajmy „Kapitał” - pierwsze zdanie. Albo „Kapitał” zaczyna się od bogactwa, a nie towaru. Praktyka Teoretyczna, 25(3), 22-45. https://doi.org/10.14746/prt.2017.3.1
Dział
DOBRA WSPÓLNE PRZECIW KAPITAŁOWI
Biogram autora

John Holloway, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Puebla, Meksyk

marksistowski filozof i socjolog, związany z ruchem zapatystowskim. Profesor i wykładowca Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Autor między innymi Change the World Without Taking Power (2002) i Crack Capitalism (2010).

Bibliografia

 1. Adorno, Theodor W. 1986. Dialektyka negatywna. Tłum. Krystyna Krzemieniowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 2. Bonefeld, Werner. 2014. Critical Theory and the Critique of Political Economy: On Subversion and Negative Reason. London: Continuum.
 3. Cleaver, Harry. 2011. Polityczne czytanie Kapitału. Tłum. Iwo Czyż. Poznań: Wydawnictwo Bractwo Trojka.
 4. De Angelis, Massimo. 2007. The Beginning of History: Value Struggles and Global Capital. London: Pluto Press.
 5. Gunn, Richard. 1992. „Against Historical Materialism: Marxism as a First-order Discourse”. W Open Marxism, Volume 2: Theory and Practice, pod red. Werner Bonefeld, Richard Gunn i Kosmas Psychopedis. London: Pluto Press.
 6. Hardt, Michael i Antonio Negri. 2012. Rzecz-pospolita. Tłum. Praktyka Teoretyczna. Kraków: Korporacja Ha!art.
 7. Harvey, David. 2017. Przewodnik po Kapitale Karola Marksa. Tłum. Krystian Szadkowski. Poznań: Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox.
 8. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 2002. Fenomenologia ducha. Tłum. Światosław Florian Nowicki. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 9. Heinrich, Michael. 2008. Wie das Marxsche Kapital lesen?: Hinweise zur Lektüre und Kommentar zum Anfang von Das Kapital. Stuttgart: Schmetterling Verlag.
 10. Heinrich, Michael. 2012. An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx’s Capital. Tłum. Alex Locascio. New York: Monthly Review Press.
 11. Holloway, John. 1991. „The State and Everyday Struggle.” W The State Debate, pod red. Simon Clarke. Basingstoke: Palgrave-Macmillan.
 12. Holloway, John. 2010a, Change the World without Taking Power, New Edition. London: Pluto Press.
 13. Holloway, John. 2010b. Crack Capitalism. London: Pluto Press.
 14. Lukács, György. 1988. Historia i świadomość klasowa. Tłum. Marek Siemek. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 15. Marks, Karol. 1951. Kapitał, tom 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 16. Marks, Karol. 1953. Grundrisse. Berlin: Dietz Verlag.
 17. Marks, Karol. 1961. Zur Kritik der Politischen Ökonomie, in Marx-Engels-Werke, Volume 13. Berlin: Dietz Verlag.
 18. Marks, Karol. 1985. Das Kapital. Band 1. Berlin: Dietz Verlag.
 19. Marks, Karol. 1986. Zarys krytyki ekonomii politycznej. Tłum. Zygmunt Jan Wyrozembski. Warszawa: Książka i Wiedza.
 20. Marks, Karol. 1966. „Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej”. W Marks, Engels, Dzieła, t. 13. Warszawa: Książka i Wiedza.
 21. Nasioka, Katerina. 2014. Ciudad e insurrección en el siglo XXI. Espacialización y subjeti-vación en las revueltas urbanas de Oaxaca (2006) y Atenas (2008). Praca doktorska, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla.
 22. Perelman, Michael. 2011. The Invisible Handcuffs of Capitalism: How Market Tyranny Stifles the Economy by Stunting Workers. New York: Monthly Review Press.
 23. Postone, Moishe. 1996. Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
 24. Rozitchner, León. 2003. Freud y los Problemas del Poder. Buenos Aires: Losada.
 25. Sohn-Rethel, Alfred. 1978. Intellectual and Manual Labour: A Critique of Epistemology. Tłum. Martin Sohn-Rethel. London: Macmillan and Co. Ltd.
 26. Tischler, Sergio. 2014. „Detotalization and Subject: On Zapatismo and Critical Theory.” South Atlantic Quarterly 113(2): 327–38.
 27. Vaneigem, Raoul. 2012. Lettre à mes enfants et aux enfants du monde à venir. Paris: cherche midi.
 28. Wright, Steve. 2002. Storming Heaven: Class Composition and Struggle in Italian Autonomist Marxism. London: Pluto Press.