Pressto.

Nagłowek strony

Vol 25, Nr 3 (2017)

CZAS MARKSA. 150 LAT „KAPITAŁU”

Spis treści

WSTĘP

Czas Marksa. 150 lat "Kapitału” PDF
Theoretical Practice 11-19

DOBRA WSPÓLNE PRZECIW KAPITAŁOWI

Przeczytajmy „Kapitał” - pierwsze zdanie. Albo „Kapitał” zaczyna się od bogactwa, a nie towaru PDF
John Holloway 22-45
Sytuując to, co wspólne. De Angelis, Agamben i zewnętrze kapitalizmu PDF
Łukasz Moll 46-84
Autonomia oporu – Marks, Spinoza i akumulacja pierwotna. PDF
Jakub Krzeski, Anna Piekarska 85-112
Ogólny wzór dóbr wspólnych PDF
Massimo De Angelis 113-133

MARKS A NOWE WYZWANIA EKONOMII POLITYCZNEJ

Modern Monetary Theory a marksistowska krytyka ekonomii politycznej PDF
Damian Winczewski 136-175
Zarządzanie ryzykiem. O roli rynku instrumentów pochodnych w ekstrakcji i dystrybucji wartości dodatkowej PDF
Tomasz Płomiński 176-193

REPRODUKCJA KLASY ROBOTNICZEJ

Kapitał a płeć PDF
Silvia Federici 196-212
Polityczność założenia, założenie polityczności PDF
Michael A. Lebowitz 213-232

DEBATA O PRACY REPRODUKCYJNEJ

Wstęp do debaty o pracy reprodukcyjnej PDF
Theoretical Practice 235-236
Reprodukcja siły roboczej w kapitalizmie PDF
Krzysztof Król 237-260
Czy (i jak) kapitał zarabia na patriarchacie? Praca reprodukcyjna według Marksa PDF
Florian Nowicki 261-288

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Rozdwojenie władzy. Jameson i utopijna spekulacja PDF
Łukasz Milenkowicz 291-304
Koniec problemu transformacji? PDF
Michał Chotkiewicz 305-322

SEMINARIUM RECENZYJNE. JAK DZIŚ SZUKAĆ LINII UJŚĆIA? ANTY-EDYP

Jak dziś szukać linii ujścia? Wstęp PDF
Joanna Bednarek, Dawid Kujawa 325-330
Félix Guattari, krytyka psychoanalizy i przypadek La Borde PDF
Adrian Mrówka 331-341
Psychoanaliza jako „Martwy punkt odwiecznej iluzji symetrii”, czyli Irigaray spotyka Deleuze’a i Guattariego PDF
Katarzyna Szopa 342-353
Schizofreniczna materia. O produkcji ciał, pojęć i podmiotowości PDF
Bartosz Mroczkowski 354-370
Intensywna podróż: od psychoanalizy do schizoanalizy kina PDF
Agnieszka Kotwasińska 371-383
Marks bez organów PDF
Cezary Rudnicki 384-397


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo