Rozdwojenie władzy. Jameson i utopijna spekulacja

Main Article Content

Łukasz Milenkowicz

Abstrakt

Celem artykułu1 jest próba rekonstrukcji projektu utopijnego społeczeństwa zarysowanego w pracy An American Utopia. Dual Power and the Universal Army Fredrica Jamesona. Ramę interpretacyjną stanowi ujęcie utopii jako modalności oraz przekonanie o podsumowującym charakterze, jaki tekst ten stanowi w ramach twórczości autora. Szczegółowej uwadze poddany został sposób, w jaki utopijna spekulacja Jamesona stara się przenegocjować swoją własną niemożliwość.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Milenkowicz, Łukasz. (2017). Rozdwojenie władzy. Jameson i utopijna spekulacja. Praktyka Teoretyczna, 25(3), 291-304. https://doi.org/10.14746/prt.2017.3.12
Dział
ARTYKUŁY RECENZYJNE
Biogram autora

Łukasz Milenkowicz, Zakład Historii Literatury Poromantycznej UŚ plac Sejmu Śląskiego 1 40-001 Katowice

Łukasz Milenkowicz – doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Przygotowuje pracę o pisarstwie Stefana Żeromskiego.

Bibliografia

 1. Adorno, Theodor. 1986. Dialektyka negatywna. Tłum. i wstęp: Krystyna Krzemieniowa, współpraca Sław Krzemień-Ojak. Warszawa: PWN.
 2. Adorno, Theodor. 1999 Minima Moralia. Refleksje z poharatanego życia. Tłum. Małgorzata Łukasiewicz, posł. Marek J. Siemek. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 3. Bloch, Ernst. 1987. The Utopian Function of Art and Literature: Selected Essays. Tłum. Jack Zipes, Frank Mecklenberg. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 4. Buchanan, Ian. 1998. „Metacommentary on utopia, or Jameson's dialectics of hope”. Utopian Studies 9/2: 18–30.
 5. Jameson, Fredric. 1981. The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca, New York: Cornell University Press.
 6. Jameson, Fredric. 1990. Late Marxism. Adorno, Or, The Persistence of the Dialectic. Verso: London.
 7. Jameson, Fredric. 1994. The Seeds of Time. The Wellek Library lectures at the University of California, Irvine. New York: Columbia University Press.
 8. Jameson, Fredric. 2002. A Singular Modernity. Essay on the Ontology of the Present. London: Verso.
 9. Jameson, Fredric. 2004. „The Politics of Utopia”. New Left Review 25: 35–54.
 10. Jameson, Fredric. 2008. The Ideologies of Theory. London: Verso.
 11. Jameson, Fredric. 2009. Valences of the Dialectic. London: Verso.
 12. Jameson, Fredric. 2011. Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe. Tłum. Maciej Płaza, Małgorzata Frankiewicz, Andrzej Miszk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 13. Jameson, Fredric. 2016. An American Utopia. W American Utopia. Dual Power and the Universal Army. Fredric Jameson, red. Slavoj Zizek. London: Verso.
 14. Lenin, Włodzimierz. 1917. O dwuwładztwie. https://www.marxists.org/polski/lenin/1917/04/09dwuw.htm.
 15. Lukács, György. 1958. Od Goethego do Balzaca. Studia z historii literatury XVIII i XIX wieku. Tłum. Zdzisław Herebet, Ryszard Matuszewski, Czesław Przymusiński, Krzysztof Wolicki, Maciej Żurowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 16. Macdonald, Iain. 2017. „Adorno’s Modal Utopianism: Possibility and Actuality in Adorno and Hegel”. Adorno Studies 1:1, January 2017: 2–13.
 17. Marcuse, Herbert. 2014. Marxism, Revolution and Utopia. London and New York: Routledge.
 18. Mittelstadt, Jennifer. 2015. The Rise of the Military Welfare State. Cambridge: Harvard University Press.
 19. Toscano, Alberto. 2016. After October, Before February: Figures of Dual Power. W American Utopia. Dual Power and the Universal Army, Fredric Jameson , red. Slavoj Zizek. London: Verso.
 20. Trocki, Lew. 1932. Rozdwojenie władzy. https://www.marxists.org/polski/trocki/1930/hrr/11.htm.