Psychoanaliza jako „Martwy punkt odwiecznej iluzji symetrii”, czyli Irigaray spotyka Deleuze’a i Guattariego

Main Article Content

Katarzyna Szopa

Abstrakt

Niniejszy tekst stanowi próbę krytycznej lektury tradycyjnej psychoanalizy w perspektywie założeń zaprezentowanych przez Gilles’a Deleuze’a i Fèlixa Guattariego oraz Luce Irigaray. Zestawiając dwie wczesne prace myślicieli, Anty-Edypa (1972) i Speculum (1974), pomimo dzielących je różnic, można zaobserwować wiele punktów wspólnych, a jednym z nich jest próba przeformułowania trójkąta edypalnego poprzez uwolnienie pragnienia z ram normalizującej edypalizacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szopa, K. (2017). Psychoanaliza jako „Martwy punkt odwiecznej iluzji symetrii”, czyli Irigaray spotyka Deleuze’a i Guattariego. Praktyka Teoretyczna, 25(3), 342-353. https://doi.org/10.14746/prt.2017.3.17
Dział
SEMINARIUM RECENZYJNE. JAK DZIŚ SZUKAĆ LINII UJŚĆIA? ANTY-EDYP
Biogram autora

Katarzyna Szopa, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytet Śląski w Katowicach pl. Sejmu Śląskiego 1 40-001 Katowice

Katarzyna Szopa – pracuje w Zakładzie Historii Literatury Poromantycznej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się wokół literatury oraz współczesnych teorii feministycznych, a w szczególności dotyczą filozofii Luce Irigaray, w seminariach której uczestniczyła i której poświęciła rozprawę doktorską napisaną pod opieką prof. Krystyny Kłosińskiej. Od 2014 roku prowadzi oficjalną stronę internetową Luce Irigaray: www.workingwithluceirigaray.com. Jest również autorką monografii Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray, która ukaże się drukiem nakładem serii Lupa Obscura. Publikowała m.in. na łamach Pamiętnika Literackiego, Czasu Kultury, Praktyki Teoretycznej, Śląskich Studiów Polonistycznych, Postscriptum Polonistycznego, Opcji i FA-artu. Mieszka w Rybniku.

Bibliografia

 1. Araszkiewicz, Agata. 2001. „Czarny ląd czarnego kontynentu. Relacja matka-córka w ujęciu Luce Irigaray”. W Ciało, płeć, literatura. Prace ofiarowane profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin. Red. M. Hornung, M. Jędrzejczak, T. Korsak. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 2. Bednarek, Joanna. 2015. Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Braidotti, Rosi. 1994. „Of Bugs and Women: Irigaray and Deleuze on the Becoming-Woman”. W Engaging with Irigaray: Feminist Philosophy and Modern European Thought. Red. C. Burke, N. Schor, M. Whitford. New York: Columbia University Press.
 4. Colebrook, Claire i Weinstein Jami (red). 2008. „Deleuze and Gender”. Deleuze Studies vol. 2. Edinburgh University Press.
 5. Deleuze, Gilles. 2001. „Dualism, Monism and Multiplicities (Desire-Pleasure-Jouissance)”. Tłum. D.W. Smith. Contretemps nr 2: 92–108.
 6. Deleuze, Gilles. 2007. Negocjacje 1972–1990. Tłum. Michał Herer. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 7. Deleuze, Gilles i Félix Guattari. 2017. Anty-Edyp: Kapitalizm i schizofrenia. Tłum. Tomasz Kaszubski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 8. Freud, Zygmunt. 2009. „Kobiecość”. W Zygmunt Freud. Wykłady ze wstępu do psychoanalizy. Nowy cykl. Tłum. Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 9. Grosz, Elizabeth. 1993. „A Thousand Tiny Sexes: Feminism and Rhizomatics”. Topoi nr 12: 167–179.
 10. Grosz, Elizabeth. 2005. Time Travels. Feminism, Nature, Power. Durham and London: Duke University Press.
 11. Irigaray, Luce. 1985. Speculum of the Other Woman. Tłum. G.C. Gill. Ithaca and New York: Cornell University Press.
 12. Irigaray, Luce. 1993. Je, Tu, Nous: Toward a Culture of Difference. Tłum. A. Martin. New York–London: Routledge.
 13. Irigaray, Luce. 2002. To Speak is Never Neutral. Tłum. G. Schwab. London–New York: Continuum.
 14. Irigaray, Luce. 2010. Ta płeć (jedną) płcią niebędąca. Tłum. Sławomir Królak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 15. Irigaray Luce. 2017. To Be Born: Genesis of a New Human Being. Palgrave MacMillan.
 16. Kłosińska, Krystyna. 2010. Feministyczna krytyka literacka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 17. Kujawa, Dawid. 2017. „Poza trójkąt rodzinny”. Praktyka Teoretyczna http://www.praktykateoretyczna.pl/dawid-kujawa-poza-trojkat-rodzinny/
 18. Lorraine, Tamsin. 1999. Irigaray and Deleuze: Experiments in Visceral Philosophy. Ithaca and London: Cornell University Press.
 19. Olkowski, Dorothea. 2000. „Body, Knowledge and Becoming-Woman: Morpho-logic in Deleuze and Irigaray”. W Deleuze and Feminist Theory. Red. I. Buchanan, C. Colebrook. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 20. Richardson, Janice. 1998. „Jamming the Machines: »Woman« in the Work of Irigaray and Deleuze”. Law and Critique vol. IX, nr 1: 89–115.
 21. Szopa, Katarzyna. 2016. „»Ekonomia łożyska«, czyli Luce Irigaray filozofia spotkania”. W Kobieta, literatura, medycyna. Red. A. Galant, A. Zawiszewska. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.