Koniec problemu transformacji?

Main Article Content

Michał Chotkiewicz

Abstrakt

Moim celem jest omówienie i ocena pracy Freda Moseleya Money and Totality, która mierzy się z nękającym od ponad stu lat Marksowską teorię problemem przekształcenia wartości w ceny produkcji. Moseley nie tylko stara się zrehabilitować ilościowy aspekt teorii autora Kapitału, pokazując, że problemu transformacji nie ma, ale także usytuować go w szerszym (makromonetarnym) kontekście projektu Marksa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chotkiewicz, M. (2017). Koniec problemu transformacji?. Praktyka Teoretyczna, 25(3), 305-322. https://doi.org/10.14746/prt.2017.3.13
Dział
ARTYKUŁY RECENZYJNE
Biogram autora

Michał Chotkiewicz, Instytut Filozofii UW Karkowskie Przemieście 3 00-001 Warszawa

Michał Chotkiewicz– magister prawa i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się Marksowską krytyką klasycznej ekonomii politycznej i jej współczesnymi interpretacjami.

Bibliografia

 1. Bellofiore, Riccardo. 2004. „Marx and the macro-monetary foundation of microeconomics.” W The Constitution of Capital. Red. Nicola Taylor, Riccardo Bellofiore. London: Palgrave Macmillan.
 2. Böhm-Bawerk, Eugen. 1949. „Karl Marx and the Close of His System.” W Karl Marx and the Close of His System. Red. Augustus M. Kelly. New York: Clifton.
 3. Bortkiewicz, Władysław. 1949. „On the correction of Marxʼs Fundamental Theoretical Construction in The Third Volume of Capital.” W Karl Marx and the Close of His System. Red. Augustus M. Kelly. New York: Clifton.
 4. Fine, Ben, Costas Lapavitsas i Alfredo Saad-Filho. 2004. „Transforming the Transformation Problem: Why the »New Interpretation« Is a Wrong Turning.” Review of Radical Political Economics 36 (1): 3–19.
 5. Foley, Duncan K. 1982. „ The Value of Money the Value of Labor Power and the Marxian Transformation Problem.” Review of Radical Political Economics 14 (2): 37–47.
 6. Foley, Duncan K. 1986. Understanding Capital. Cambridge MA: Harvard University Press.
 7. Grossman, Henryk. 1992. Law of Accumulation and Breakdown of the Capitalist System. London: Pluto Press.
 8. Heinrich, Michael. 1989. „Capital in General and the Structure of Marx’s Capital.” Capital & Class 13 (2): 63–79.
 9. Kliman, Andrew J. i Ted McGlone. 1999. „A temporal single-system interpretation of Marx’s value theory.” Review of Political Economy 11 (1): 33–59.
 10. Kliman, Andrew. 2007. Reclaiming Marx’s Capital: A Refutation of the Myth of Inconsistency. Lanham: Lexington Books.
 11. Marks, Karol. 1957. Kapitał. Krytyka Ekonomii Politycznej. T. III. Tłum. zbiorowe. Warszawa: Książka i Wiedza.
 12. Marks, Karol. 1968. „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. T. I. Proces wytwarzania kapitału”. W Karol Marks i Fryderyk Engels. Dzieła. Tom 23. Tłum. zbiorowe. Warszawa: Książka i Wiedza.
 13. Mattick, Paul. 1969. Marx and Keynes. Boston: Porter Sargent Boston.
 14. Morishima, Michio. 1973. Marx’s Economics A Dual Theory of Value and Growth. Cambridge: Cambridge University Press.
 15. Moseley, Fred. 1997. Abstract labor: substance or form? A critique of the value-form interpretation of Marx's Theory. https://www.mtholyoke.edu/~fmoseley/Working_Papers_PDF/VALUEFRM.pdf [dostęp: 13.09.2017].
 16. Moseley, Fred. 2005. „Money Has No Price: Marx’s Theory of Money and the Transformation Problem.” W Marx’s Theory of Money. Red. Fred Moseley. London: Palgrave Macmillan.
 17. Moseley, Fred. 2011. „The Determination of the »Monetary Expression of Labor Time« (»MELT«) in the Case of Non-Commodity Money.” Review of Radical Political Economics 43 (1): 95–105.
 18. Moseley, Fred. 2016. Money and Totality: Marx’s Logical Method in „Capital” and the End of the „Transformation Problem”. Leiden: Brill.
 19. Nowak-Posadzy, Krzysztof. 2015. „Jaką teorią jest Marksowska teoria wartości opartej na pracy?”. Praktyka Teoretyczna 1(15): 15–56.
 20. Rosdolsky, Roman. 1977. The Making of Marx’s Capital Volume 2. London: Pluto Books.
 21. Rubin, Izaak. 1928 [1975]. Essays on Marx’s Theory of Value. Montreal: Black Rose.
 22. Saad-Filho, Alfredo. 1997. „An alternative reading of the transformation of values into prices of production.” Capital & Class 21 (3): 115–136.
 23. Samuelson, Paul A. 1971. „Understanding the Marxian Notion of Exploitation: A Summary of the so-Called Transformation Problem between Marxian Values and Competitive Prices.” Journal of Economic Literature 9 (2): 399–431.
 24. Steedman, Ian. 1977. Marx after Sraffa. London: New Left Books.