Félix Guattari, krytyka psychoanalizy i przypadek La Borde

Main Article Content

Adrian Mrówka

Abstrakt

Artykuł przedstawia podstawowe założenia teoretyczne Féliksa Guattariego, zawodowo związanego z kliniką La Borde, w której zostały wypracowane nowatorskie metody terapii instytucjonalnej. Krytykując psychoanalizę spod znaku Freuda i Lacana, Guattari stworzył bowiem nietradycyjne narzędzia traktowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej, jak również alternatywne sposoby postrzegania produkcji subiektywności oraz fantazmatu grupowego. W klinice La Borde wraz z innymi pracownikami (np. Frantzem Fanonem) rozwinął metody schizoanalityczne oparte m.in. na transwersalnych relacjach i maszynowej nieświadomości, czyli terminach ściśle powiązanych z teoretycznymi i filozoficznymi założeniami Anty-Edypa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mrówka, A. (2017). Félix Guattari, krytyka psychoanalizy i przypadek La Borde. Praktyka Teoretyczna, 25(3), 331-341. https://doi.org/10.14746/prt.2017.3.15
Dział
SEMINARIUM RECENZYJNE. JAK DZIŚ SZUKAĆ LINII UJŚĆIA? ANTY-EDYP
Biogram autora

Adrian Mrówka, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica, pl. Waldemara Zillingera 1, 41-206 Sosnowiec

Adrian Mrówka – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył gender studies na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rozprawę doktorską poświęcił kategorii podmiotowości w powieściach Stanisława Przybyszewskiego. Jego teksty były publikowane m.in. w Pamiętniku Literackim, Czasie Kultury, monografii Przybyszewski. Re-wizje i filiacje oraz tomach zbiorowych.

Bibliografia

  1. Berardi, Franco. 2008. Félix Guattari: Thought, Friendship and Visionary Cartography. Red., tłum. G. Mecchia, C. J. Stivale. London: Palgrave Macmillan.
  2. Deleuze, Gilles. 2006. „For Félix”. Tłum. A. Hodges, M. Taormina. W Gilles Deleuze. Two Regimes of Madness. Texts and Interviews 1975–1995. Red. D. Lapoujade. New York: Semiotext(E).
  3. Deleuze, Gilles. 2007. „Rozmowa o »L’Anti-OEdipe« (wspólnie z Feliksem Guattarim)”. Tłum. M. Herer. W Gilles Deleuze. Negocjacje 1972–1990. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
  4. Deleuze, Gilles i Félix Guattari. 2000. Anti-Oedipus. Tłum. R. Hurley, M. Seem, H. R. Lane. Minneapolis: University of Minnesota Press.
  5. Guattari, Félix. 1995. Chaosmosis. An Ethico-Aesthetic Paradigm. Tłum. P. Bains, J. Pefanis. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press.
  6. Guattati, Félix. 2009. Chaosophy. Texts and Interviews 1972–1977. Red. S. Lotringer. Tłum. D. L. Street, J. Becker, T. Adkins. Los Angeles: Semiotext(E).
  7. Guattari, Félix. 1984. Molecular Revolution. Psychiatry and Politics. Tłum. R. Sheed. London: Penguin.
  8. Guattari, Félix. 2011. „Schizo Chaosmosis”. Tłum. A. Goffey. W The Guattari Effect. Red. E. Alliez, A. Goffey. New York: Continuum.