Entrepreneurs and Entrepreneurship in the Exposé of the Prime Ministers: From Tadeusz Mazowiecki to Mateusz Morawiecki

Main Article Content

Sławomir Kamosiński

Abstract

The Prime Minister’s program speech, called the exposé, attracts particular attention. Its essence comes down to presenting the government’s program. In a few key words, the Prime Minister often summarizes the framework proposals of his government in terms of economic policy, social policy, education, health care, the army as well as individual social and professional groups. The words spoken by the Prime Minister, asking for confidence in the government that has just been formed set the direction for the entire Council of Ministers for subsequent years. In this regard, there is a need to examine the economic policy of every Prime Minister in office since 1989 considering entrepreneurs. What offer did the heads of government make to entrepreneurs, what kind of support could this group count on, how were the institutions supporting the economy and political institutions evaluated? The aim of this article is to find answers to the presented problems.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kamosiński, S. (2020). Entrepreneurs and Entrepreneurship in the Exposé of the Prime Ministers: From Tadeusz Mazowiecki to Mateusz Morawiecki. Studia Historiae Oeconomicae, 38, 130-162. https://doi.org/10.2478/sho-2020-0006
Section
Articles
Author Biography

Sławomir Kamosiński, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Sławomir Kamosiński, Ph. D., is a professor at Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, at the Institute of Law and Economics. Scientific interests: economic history of the twentieth century, with particular emphasis on the history of industry and enterprises; brands and their historical development; privatization and restructuring of enterprises; entrepreneurs and entrepreneurship in Poland after 1989.

References

 1. Acemoglu D., Robinson J.A. (2014), Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy, pomyślności i ubóstwa, Wydawnictwo Zysk, Warszawa.
 2. Balcerowicz L. (2008), Instytucje głupcze!, Gazeta Wyborcza, 99(5709), 33-34.
 3. Bielecki J.K. (1991), Exposé Prezesa Rady Ministrów Jana Krzysztofa Bieleckiego, [in:] Sprawozdania Stenograficzne z 48 posiedzenia Sejmu RP w dniach 4 i 5 stycznia 1991 r., Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Kadencja X, Warszawa.
 4. Fukuyama F. (1989), The End of History?, The National Interest, 16, 3–18.
 5. Exposé Prezesów Rady Ministrów 1989-2019, (2020), Marszałek-Kawa J., Siemiątkowski P. (eds.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 6. Kurczewski J. (2006), Rzecz solidarna i jej wrogowie, Tygodnik Powszechny, 5, 3-5.
 7. Morawski W. (1998), Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka, Polityka, Wy dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Oleksy J. (1995), Exposé Prezesa Rady Ministrów, Przegląd Rządowy, 3-4, 45-46.
 9. Rocznik statystyczny, (1991), GUS, Warszawa.
 10. Schwab K. (2018), Czwarta rewolucja przemysłowa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 11. Mateja A. (2004), Szkodliwy klimat. Z Henryką Bochniarz prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych rozmawia Anna Mateja, Tygodnik Powszechny, 49, 6.
 12. Wilczyński W. (2001), Wstydliwa choroba, Wprost, 13, s. 35.
 13. Belka M. (2004), Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, IV kadencja, 75 posiedzenie, 4 dzień (14.05.2004), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/51bd2f28799939f7c125747800463cdb?OpenDocument, accessed 17.12.2020.
 14. Buzek J. (1997), Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów program działania Rady Ministrów wraz z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, III kadencja, 2 posiedzenie, 1 dzień (10.11.1997), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/a50f5bf4c1a99521c1257490004b6c29?OpenDocument, accessed 17.12.2020.
 15. Cimoszewicz W. (1996), Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania, II kadencja, 73 posiedzenie, 1 dzień, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/acf6f103d150e9ebc12574ef0039e0db?OpenDocument, accessed 17.12.2020.
 16. Kaczyński J. (2006), Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, V kadencja, 22 posiedzenie, 2 dzień, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/7105daf5973e96b5c125745f00379391/9691935764d5b043c125746500448af1?OpenDocument, accessed 17.12.2020.
 17. Kopacz E. (2014), Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, LXXII posiedzenie, 1 dzień (1.10.2014), http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/D4E8C869CD930B1DC1257D64007A0F97/%24File/76_ksiazka_bis.pdf, accessed 17.12.2020.
 18. Marcinkiewicz K. (2005), Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, V kadencja, 2 posiedzenie, 2 dzień (10.11.2005), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/7105daf5973e96b5c125745f00379391/078c9da5cb858bb5c125746400474a0f?OpenDocument, accessed 17.12.2020.
 19. Mazowiecki T. (1989a), Tadeusz Mazowiecki, Wstępne exposé Prezesa Rady Ministrów, http://publica.pl/teksty/chce-byc-premierem-rzadu-wszystkich-polakow-50729.html, accessed 1.06.2016.
 20. Mazowiecki T. (1989b), Drugie exposé premiera Tadeusza Mazowieckiego w Parlamencie, http://orka2.sejm.gov.pl/StenogramyX.nsf/0/259278CD28DE3BBDC1257D20002CC6FD/$file/006_000006771.pdf, accessed: 17.12.2020.
 21. Miller L. (2001), Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, IV kadencja, 2 posiedzenie, 1 dzień (25.10.2001), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/953ba2023e92718dc12574710030b82d?OpenDocument, accessed 17.12.2020.
 22. Morawiecki M. (2017), Exposé premiera Mateusza Morawieckiego – stenogram, https://www.premier.gov.pl/expose-premiera-mateusza-morawieckiego-stenogram.html, accessed 10.08.2020.
 23. Morawiecki M. (2019), Stenogram exposé Mateusza Morawieckiego 2019, https://www.gov.pl/web/premier/stenogram-expos-mateusza-morawieckiego-2019, accessed 16.08.2020.
 24. Olszewski J. (1991), EOświadczenie prezesa Rady Ministrów w sprawie proponowanego składu i programu prac rządu, I kadencja, 3 posiedzenie, 1 dzień (21.12.1991) http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/23559e9ea6c0d69ac1257505004555f4?OpenDocument, accessed 17.12.2020.
 25. Pawlak W. (1993), Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania, II kadencja, 2 posiedzenie, 1 dzień (8.11.1993), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/cea5d9e566ae02d1c12574e4003f51a8?OpenDocument, accessed 17.12.2020.
 26. Suchocka H. (1992a), Oświadczenie prezesa Rady Ministrów w sprawie proponowanego składu i programu prac rządu, I kadencja, 20 posiedzenie, 1 dzień (10.07.1992), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/42081e9872e82946c125750c00439ec8?OpenDocument, accessed 17.12.2020.
 27. Suchocka H. (1992b), Programowe zadania i zasady działania rządu. Wystąpienie premier Hanny Suchockiej w Sejmie 9 października 1992 http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/420bcbacb876daeec125750c0045b840?OpenDocument, accessed 17.12.2020.
 28. Szydło B. (2015), Exposé Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, https://www.premier.gov.pl/expose-premier-beaty-szydlo-stenogram.html, accessed 10.08.2020.
 29. Tusk D. (2007), Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, 6 kadencja, 2 posiedzenie, 1 dzień (23.11.2007), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/7075e4662b58d9b1c125737f0039d549/c2f0913296a12fedc12573ad0041f851?OpenDocument, accessed 17.12.2020.
 30. Tusk D. (2011), Exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, https://www.premier.gov.pl/realizacja-planow/expose-premiera-donalda-tuska-stenogram.html, accessed 17.12.2020.
 31. Tusk D. (2012), Drugie exposé premiera Donalda Tuska – stenogram, https://www.premier.gov.pl/realizacja-planow/drugie-expose-premiera-donalda-tuska-stenogram.html, accessed 17.12.2020.