SHO to rocznik skierowany do historyków, w tym szczególnie gospodarczych, ekonomistów, socjologów i przedstawicieli nauk społecznych, którzy zainteresowani są zagadnieniami z teorii i praktyki gospodarowania oraz badają je w kontekście uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i kulturowych. 
Język publikacji SHO to język angielski. Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej i elektronicznej

INDEKSOWANE W:

Czasopismo SHO jest indeksowane w następujących serwisach: Arianta; Baidu Scholar; BazEkon; Cabell's Directory; Celdes; CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure); CNPIEC; EBSCO (relevant databases); EBSCO Discovery Service; EconBiz; ECONIS; Genamics JournalSeek; Google Scholar; J-Gate; JournalTOCs; KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders); Naviga (Softweco); Primo Central (ExLibris); ReadCube; Research Papers in Economics (RePEc); ResearchGate; Sherpa/RoMEO; Summon (Serials Solutions/ProQuest); TDNet; Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb; WanFang Data; WorldCat OCLC).

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.2478/sho

ISSN (Print): 0081-6485
ISSN (Online): 2353-7515

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Wolne licencje – Creative Commons, GNU, open source – CYBERLAW BY JUDYTA   Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe

Studia Historiae Oeconomicae – dostępne wydania online na platformie Sciendo – De Gruyter