100 Years of Poznań Economic History

Main Article Content

Lucyna Błażejczyk-Majka

Abstract

100 Years of Poznań Economic History

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Błażejczyk-Majka, L. (2020). 100 Years of Poznań Economic History. Studia Historiae Oeconomicae, 38, 245-252. https://doi.org/10.2478/sho-2020-0011
Section
Announcements

References

 1. Archiwum Uniwersytetu im. Adama Miciewicza w Poznaniu, AUAMP, Call No. 191/44, Akta osobowe: Wydział Filozoficzno-Historyczny, Rusiński Władysław.
 2. Archiwum Uniwersytetu im. Adama Miciewicza w Poznaniu, AUAMP, Call No. 191/48, Akta osobowe: Wydział Filozoficzno-Historyczny, Szczotka Stanisław.
 3. Archiwum Uniwersytetu im. Adama Miciewicza w Poznaniu, AUAMP, Call No. 208/48, Akta osobowe: Wydział Prawa, Rusiński Władysław.
 4. Archiwum Uniwersytetu im. Adama Miciewicza w Poznaniu, AUAMP, Call No. 208/49, Akta osobowe: Wydział Prawa, Rutkowski Jan.
 5. listopad 18, Poznań. Sprawozdanie z II posiedzenia Komisji Uniwersyteckiej (1973), Czubiński A., Kujawska M. (eds.), Źródła do dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. T. 1, Organizacja i rozwój uczelni od listopada 1918 roku do inauguracji w maju 1919 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 19–22.
 6. Błażejczyk-Majka L. (2019), Władysław Rusiński (1911-1986), [in:] Dobosz J., Konieczka-Śliwińska D., Kościelniak K., Matusik P., (eds.), Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii, Poznań, 109–110.
 7. Czubiński A. (1972), Dzieje Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1918-1939, [in:] Grot Z.H. (ed.), Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: 1919-1969, Wydawnicytwo Naukowe UAM (Seria dzieje UAM: nr 7), Poznań, 59–302.
 8. Graban M., Błażejczyk-Majka L. (2019), Jan Rutkowski (1886-1949), [in:] Balbuza, K., Dobosz J., Konieczka-Śkiwińska D., Kościelniak K., Matusik P. (eds.), Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM, Poznań, 111–113.
 9. Graban M., Janicki T. (2019), Studia Historiae Oeconomicae, [in:] Balbuza, K., Dobosz J., Konieczka-Śkiwińska D., Kościelniak K., Matusik P. (eds.), Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM, Poznań, 304–305.
 10. Janicki T. (2019), Zakład Historii Gospodarczej, [in:] Balbuza, K., Dobosz J., Konieczka-Śkiwińska D., Kościelniak K., Matusik P. (eds.), Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM, Poznań, 146–147.
 11. Jaroszyk-Pawlukiewicz J. (2019), Czesław Łuczak (1922-2002), [in:] Balbuza K., Dobosz J., Konieczka-Śkiwińska D., Kościelniak K., Matusik P. (eds.), Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM, Poznań, 80–82.
 12. Kowal S. (2019), Konferencja „Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne w gospodarce polskiej”, [in:] Balbuza K., Dobosz J., Konieczka-Śkiwińska D., Kościelniak K., Matusik P. (eds.), Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM, Poznań, 335–336.
 13. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1965/66-1967/68 za Rektoratu Prof. Dra Czesława Łuczaka (1969), Łuczak C., Wisłocki J., Miśkiewicz B., Wójciak W. (eds.), Uniwersytet Poznański, Poznań.
 14. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1957/1958 za Rektoratu Prof. Dra Alfonsa Klafkowskiego i inauguracja roku akademickiego 1958/1959 w dniu 1 października 1958 r. (1960), Łopatka A. (ed.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 15. Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata akademickie 1945-1954/55 (1958), Deresieiwcz J. (ed.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań:.
 16. Łuczak C. (1972), Uniwersytet Poznański w latach hitlerowskiej okupacji, [in:] Grot, Z.H. (ed.), Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: 1919-1969, Wydawnicytwo Naukowe UAM, Poznań, 303–344.
 17. Markiewicz W. (1972), Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1945-1958, [in:] Grot, Z.H. (ed.), Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: 1919-1969. Wydawnicytwo Naukowe UAM, Poznań, 345–450.
 18. Matusik P. (2019), Dzieje Instytutu Historii UAM, [in:] Balbuza, K., Dobosz J., Konieczka-Śliwińska D., Kościelniak K., Matusik P. (eds.), Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM, Poznań, 9–15.
 19. Pieniądz i banki na Pomorzu (2017), Garbaczewski W., Macyra R. (eds.), Muzeum Narodowe w Poznaniu (Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce: t. 3), Poznań.
 20. Pieniądz i banki na Śląsku (2012), Garbaczewski W., Macyra R. (eds.), Muzeum Narodowe w Poznaniu (Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce: t. 2), Poznań.
 21. Pieniądz i banki w Małopolsce (2018), Macyra R., Garbaczewski W., Bartkowiak Z. (eds.), Muzeum Narodowe w Poznaniu (Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce: t. 4), Poznań.
 22. Pieniądz i banki w Wielkopolsce (2009), Garbaczewski W., Macyra R. (eds.), Muzeum Narodowe w Poznaniu (Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce: t. 1), Poznań.
 23. Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939. Tom I. (2019), Domalanus A., Mamczak-Gadkowska I., Sak M., Wysokińska A. (eds.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu UAM (Źródła do Dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Poznań.
 24. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczyc. T. I (1931), Bujak F., Rutkowski, J. (eds.), Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej, Lwów.
 25. Rutkowski J. (1925), Zagadnienie syntezy w historii gospodarczej, [in:] Pamiętnik IV Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925, I, Referaty, Polskie Towarzystwo Historyczne, Lwów, sekcja IV/1-7.
 26. Topolski J. (1986), Jan Rutkowski (1886-1949): o nowy model historii, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 27. Uniwersytet Poznański: skład osobowy: rok akademicki 1919/1920 (1920), Uniwersytet Poznański, Poznań.
 28. Uniwersytet Poznański: skład osobowy: rok akademicki 1920/21 (1921), Uniwersytet Poznański, Poznań.
 29. Uniwersytet Poznański: skład osobowy: rok akademicki 1922/23 (1923), Uniwersytet Poznański, Poznań.
 30. Uniwersytet Poznański: skład osobowy: rok akademicki 1931/32 (1932), Uniwersytet Poznański, Poznań.
 31. Uniwersytet Poznański: skład osobowy: rok akademicki 1937/38 (1938), Uniwersytet Poznański, Poznań.
 32. Uniwersytet Poznański: skład osobowy: rok akademicki 1938/39 (1939), Uniwersytet Poznański, Poznań.
 33. Uniwersytet Poznański: spis wykładów w półroczu jesiennym 1919 (1919), Uniwersytet Poznański, Poznań.
 34. Uniwersytet Poznański: spis wykładów w półroczu zimowem 1920 (1920), Uniwersytet Poznański, Poznań.