Poczet polskich przedsiębiorców [Polish entrepreneurs’ cluster] (2018). Wydawnictwo Magam, Biblioteka Warsaw Enterprise Institute, Warszawa, pp. 192

Main Article Content

Regina Pacanowska

Abstract

Poczet polskich przedsiębiorców [Polish entrepreneurs’ cluster] (2018). Wydawnictwo Magam, Biblioteka Warsaw Enterprise Institute, Warszawa, pp. 192

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pacanowska, R. (2019). Poczet polskich przedsiębiorców [Polish entrepreneurs’ cluster] (2018). Wydawnictwo Magam, Biblioteka Warsaw Enterprise Institute, Warszawa, pp. 192. Studia Historiae Oeconomicae, 37, 244-251. https://doi.org/10.2478/sho-2019-0012
Section
Reviews
Author Biography

Regina Pacanowska, Adam Mickiewicz University in Poznań

Regina Pacanowska, Ph.D, Adam Mickiewicz University, Faculty of History; scientific and research interests focus on the socio-economic history of the 20th and 21th century, local and regional economy, the history of entrepreneurship and the history of brands and trade marks.

References

  1. Barbasiewicz M. (2012), Ludzie interesu w przedwojennej Polsce. Przedsiębiorcy. Filantropi. Kapitaliści, PWN, Warszawa.
  2. Czechanowski P., Pacanowska R. (2014), Aspekty gospodarcze w nauczaniu XX wiecznej historii. Wnioski i postulaty, [in:] Chmura-Rutkowska I., Głowacka-Sobiech E., Skórzyńska I. (eds.), Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 129-149.
  3. Dygas M. (2019), Perły, perełki Rzeczypospolitej. Prekursorzy, przedsiębiorcy, patrioci. Fundacja Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa.
  4. Harris J. A. (2013), Przedsiębiorcy i wizjonerzy. Jak Disney, Yunus i Jobs zmienili świat, Wydawnictwo ConCordia, Warszawa.
  5. Kostrzewski L., Miączyński P. (2015), Fortuna po polsku. Dylematy rynku i pieniądza w wielkim stylu, Biblioteka Gazety Wyborczej, AGORA, Warszawa.
  6. Meducka-Potocka A. (2017), Narodziny klasy średniej?, [in:] Jarosz-Nojszewska A. (ed.), Problemy gospodarcze III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
  7. Ochinowski T. (2013), Tradycje przedsiębiorczości w Polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji, Wydawnictwo Naukowe, Wydział Zarządzania UW, Warszawa.
  8. Rigby R. (2015), Wielcy świata biznesu, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa.