The Decline of the Cloth Industry in Birnbaum (Międzychód) After the Napoleonic Wars

Main Article Content

Torsten Lorenz

Abstract

The Decline of the Cloth Industry in Birnbaum (Międzychód) After the Napoleonic Wars.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Lorenz, T. (2019). The Decline of the Cloth Industry in Birnbaum (Międzychód) After the Napoleonic Wars. Studia Historiae Oeconomicae, 36, 91-97. https://doi.org/10.2478/sho-2018-0005
Section
Articles

References

 1. AMM: Akta Miasta Międzychód.
 2. APP: Archiwum Państwowe w Poznaniu.
 3. GhStA PK: Geheimes Staatsarchiv Preußischer KulturbesitzoPP: oberpräsidium Posen.
 4. Bartyś J. (1972), The Grand Duchy of Poznań under Prussian Rule. Changes in the Economic Position of the Jewish Population 1815-1848 [in:] Leo Baeck Institute Yearbook 17, pp. 191-204.
 5. Breyer A. (1941), Deutsche Tuchmachereinwanderung in den ostmitteleuropäischen Raum von 1550 bis 1830, Hirzel, Leipzig.
 6. Dohnalowa T. (1976), Rozwój transportu w Wielkopolsce w latach 1815-1914, Warszawa, Poznań.
 7. Dzieje Wielkopolski (1971), vol. 2, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 8. Hensel J. (ed.) (1999), Polen, Deutsche und Juden in Lodz 1820 – 1939. Eine schwierige Nachbarschaft, Fibre, Osnabrück.
 9. Jedlicki J. (1964), Nieudana próba kapitalistycznej industrializacji. Analiza państwowego gospodarstwa przemysłowego w Królestwie Polskim XIX w., Książka i Wiedza, Warszawa.
 10. Kenéz C. J. (ed.) (1982), Das Bürgerbuch von Birnbaum, Herder-Institut, Marburg.
 11. Kossmann O. (1966), Lodz. Eine historisch-geographische Analyse, Holzner,Würzburg.
 12. Postanowienie Namiestnika z 2 III 1816 [in:] Kieniewicz, Stefan, Mencel, Tadeusz, Rostocki, Władysław (eds.), Wybór tekstów źródłowych z historii Polski w latach 1795-1864, Warszawa 1956, pp. 361-364.
 13. Scherner J. (2011), Eliten und wirtschaftliche Entwicklung. Kongresspolen und Spanien im 19. Jahrhundert, Lit Verlag, Münster.
 14. Sekcja fabryczna: Ogólny raport roczny o postępie zakładów fabrycznych w ciągu 1824 r., Kalisz, dnia 26 lutego 1825 r. (1998), [in:] Badziak K., Woźniak K. (eds.), Materiały do dziejów uprzemysłowienia Królestwa Polskiego. Raporty Komisji Województwa Kaliskiego z lat 1823-1832, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Łódź, pp. 38-59.
 15. Skodlarski J. (2000), Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa, Łódź.
 16. Wegener L., (1903), Der wirtschaftliche Kampf der Deutschen mit den Polen um die Provinz Posen, Joseph Jolowicz, Posen.
 17. Topolski J. (1999), Wielkopolska poprzez wieki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.