Economic Policy Towards Domestic Stock Exchanges

Main Article Content

Wojciech Szymon Kowalski

Abstract

Over the past forty years, stock exchanges have undergone a number of transformations (legal, organizational and technological). They resulted both from general external conditions (including technological progress) as well as were the expression of various economic (structural) policies. Two of which seem to be basic. The first implemented in France, based on optimal centralization of stock exchange trading. The second one, implemented in Germany and Spain, expressing the concept of a complementary and effective combination of the potentials of the main trading floor and regional exchanges. Promisingly, especially in this latter dimension of experience together with the Edinburgh ‘stock market experiment’ that has just begun, they may reveal yet another not yet fully recognized characteristic of the stock market - the institutional exemplification of the market economy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kowalski, W. S. (2018). Economic Policy Towards Domestic Stock Exchanges. Studia Historiae Oeconomicae, 35, 143-161. https://doi.org/10.2478/sho-2017-0010
Section
Articles
Author Biography

Wojciech Szymon Kowalski, Graduate of the Poznań University of Economics, Poznań

Wojciech Szymon Kowalski, graduate of the Poznań University of Economics (now the University of Economics in Poznań). Since 1991, professionally associated with the financial market. Within the framework of the business (the Office of Analysis and Market Conditions WS Kowalski) deals mainly with analysis of the scope of the macroeconomics and commodity markets. The subject of his interests is economic history, in particular the stock market institutions.

References

 1. Albert M. (1994), Kapitalizm kontra kapitalizm [Capitalisme contre Capitalisme], Wydawnictwo Znak, Kraków.
 2. Aranda G. (1973), Giełdowe safari [Exchange safari], ,,Forum”, vol. 3 (497), ss. 16-17.
 3. Armatys J. (2001), Ile kosztuje krzesło na NYSE? [How much does a chair on NYSE cost?], Gazeta Giełdy PARKIET, 2nd November.
 4. Bannock G., Manser W. (2001), Finanse. Angielsko-polski słownik tematyczny [Finances. English-Polish thematic dictionary], Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 5. Belletante B. (1998), Giełda. Jej funkcje i rola w życiu gospodarczym [Exchange. Its functions and role in the business life], Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa-Poznań.
 6. Cameron R., Neal L. (2010), Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych [Economic history of the world. From the Paleolithic to modern Times], Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 7. Czerniawski R. (1991), Giełdy [Exchanges], Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała.
 8. Dembinski P. H. (2011), Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu [Finance after a heart attack. From financial euphoria to economic order]. Studio Emka, Warszawa.
 9. Dudzińska-Kocoń A. (1991), Systemy giełdowe w świecie [Exchange systems in the world], Publikacje Ministerstwa Finansów, Warszawa.
 10. Hicks J. R. (2000), Teoria historii gospodarczej [Theory of economic history], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 11. Jarmołowicz W., (2014), Polityka gospodarcza państwa - powody i sposoby realizacji [The state’s economic policy - reasons and methods of implementation], [in:], Podstawy makroekonomii [Basics of macroeconomics], red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 12. Kachniewski M., Waszkiewicz A. (2012), Finanse międzynarodowe [International finance], Wydawnictwo OpenLinks, Warszawa.
 13. Kalpaka P. (2007), Giełdy w gospodarce [Stock exchanges in the economy], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Kohler P. (1999), Kleine Börse mit großen Plänen [Small stock market with big plans], Handelsblatt, 7th April.
 15. Korycki Ł (2005), Makler przegrywa z komputerem. Rynek open outcry powoli odchodzi do lamusa [The broker loses with the computer. The open outcry market is slowly becoming a thing of the past], Gazeta Giełdy PARKIET, 21/22.
 16. Kostolany A. (1999), Psychologia giełdy [Exchange psychology], Wydawnictwo Europa.
 17. Kowalik T. (2003), Przystanek globalizacja [Globalsation stop], Myśl socjaldemokratyczna, vol. 3/4, p. 20-21.
 18. Kowalik T. (2005), Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych [Economic systems. Effects and defects of reforms and systemic changes], Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa.
 19. Kowalik T. (2010), Kryzys systemu w perspektywie alterglobalizmu [Crisis of the system in the perspective of alterglobalism], [in:], Globalizacja i co dalej? [Globalization and what next?], red. G. W. Kołodko, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 20. Kowalski W. S. (2009), Giełdy Niemiec w gospodarce światowej [ Germany stock exchange in the global economy, „Przegląd Zachodni”, vol. 1 (326), 2009, p. 222-235.
 21. Kowalski W. S. (2016), Instytucje giełdowe miasta Poznania w perspektywie historycznej [Stock exchange institutions of the city of Poznań in a historical perspective], „Przegląd Zachodni”, vol. 2 (359), 2016, 57-81.
 22. Macyra R. (2004), Na rynku hossy i bessy. Giełdy towarowe w II Rzeczpospolitej [On the bull market and bear market. Commodity exchanges in the Second Polish Republic], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 23. McBridge-Johnson P. (2001), Instrumenty pochodne. Przewodnik menedżera [Derivatives. Manager’s guide], Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa.
 24. Millman G. J. (1997), Czas spekulacji. Jak zbuntowani handlarze walutą obalili centralne banki świata [Time of speculation. As rebel currency dealers, they overthrew the central banks of the world], Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa.
 25. Pietrzyk E. (1990a), Giełdy w Polsce [Exchanges in Poland], Firma, vol. 9, p. 16-18.
 26. Pietrzyk E. (1990b), Urząd czy rynek [The office or the market], Rzeczpospolita, 12th October.
 27. Płókarz R. (2013), Globalne rynki finansowe. Praktyka i funkcjonowanie. [Global financial markets. Practice and functioning.] Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Rewers E. (2014), Miejska przestrzeń kulturowa: od laboratorium do warsztatu [Urban cultural space: from the laboratory to the workshop], [in:], Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie [Cultural urban studies. Introduction], red. E. Rewers, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014.
 29. Rimbert P. (2009), Jak państwo francuskie dokonało deregulacji rynków finansowych [How the French State deregulated financial markets, Le Monde Diplomatique (Polish edition), vol. 4 (38), April, p. 6-7.
 30. Samuelson P. A., Nordhaus W. D. (2012), Ekonomia [Economics], Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012.
 31. Selfridge H. G. (1939), Z dziejów handlu [From the history of trade], Gebethner i Wolff, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków.
 32. Sopoćko A. (2005), Rynkowe instrumenty finansowe [Market financial instruments], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 33. Stypułkowski C. (2012), Przedmowa do wydania polskiego [Preface to the Polish edition], [in:] Sorkin A. R. Zbyt wielce by upaść [Too much to fall], Wydawnictwo Kurhaus, Warszawa 2012.
 34. Węglewski M. (1990), Salomon i inni [Salomon and others], ,,Gazeta Bankowa”, vol. 46, 11-17th November, p. 13.
 35. Wilczyński W. (1996), Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji [Economics and economic policy of the transformation period], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 36. Zawiła-Niedźwiecki J. (1994), Rynek papierów wartościowych we Francji [Stocl Exchange Market in France], „Rzeczpospolita”, 27th May 1994. https://www.set.or.th/setresearch/files/demdemutualization/ResearchPaper_2002_Reena.pdf) [access date: 28.07.2017].
 37. Aggarwal R. (2002), Demutualization and Corporate Governance of Stock Exchange, Journal of Applied Corporate Finance, vol. 1 (15) 2002, p. 105-113.
 38. Bolsa de Valencia (2017) (http://www.bolsavalencia.es/esp/BValencia/BValencia.aspx), [access date: 28.07.2017].
 39. McArdle. H (2016), Ex-Nasdaq traders bid to launch new stock exchange in Scotland by 2017, Harald Scotland, http://www.heraldscotland.com/news/homenews/14591154.Ex_Nasdaq_traders_bid_to_launch_new_stock_exchange_in_Scotland_by_2017/?ref=rss), [access date: 14.08.2017].
 40. Mercado Autonómico de Deuda Pública, (http://www.bolsavalencia.es/esp/BValencia/MADP/MADP.aspx), [access date: 11.08.2017].
 41. Steinberg F. (2017), Wir bauen unsere Stärken und Nischen aus, www.welt.de (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article163112510/Wir-bauen-unsere-Staerken-und-Nischen-aus.html), [access date: 19.06.2017].
 42. Why Scotex? (2017), (http://scotex.uk/the-case-for-scotex/), [access date:: 14.08.2017].