Czasopismo naukowe "Studia Kulturoznawcze" jest międzynarodowym półrocznikiem wydawanym od roku 2011 przez jeden z wiodących ośrodków badań kulturoznawczych w Polsce - Instytut Kulturoznawstwa UAM.
Celem czasopisma jest stworzenie przestrzeni dla interdyscyplinarnej dyskusji nad szeroko pojętą problematyką kultury. Realizowany jest on przez publikację recenzowanych artykułów naukowych, ale także rozmów, wywiadów, polemik i recenzji książkowych.

INDEKSOWANE W:

Pol-Index, BazHum, Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Lista B - MNiSW 7 punktów
ISSN: 2084-2988  ISSN online 2084-2988
Licencja Creative Commons

 

Aktualizacja platformy PRESSto

2019-12-10

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto