Redaktor naczelna

Dr hab. Magdalena Kamińska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa, Polska

Sekretarz redakcji

Dr Tomasz Żaglewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa, Polska

Rada Redakcyjna

Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa, Polska

Prof. dr hab. Wojciech Chyła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa, Polska

Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa, Polska

Prof. UAM dr hab. Jan Grad, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa, Polska

Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa, Polska

Prof. dr hab. Ewa Rewers, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa, Polska

Prof. dr hab. Marianna Michałowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa, Polska