Kontakt

Instytut Kulturoznawstwa UAM

ul. Szamarzewskiego 89 A

60-568 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Magdalena Kamińska
dr hab.
Instytut Kulturoznawstwa UAM
Tel. 501 823 192

Wsparcie techniczne

PRESSto
Tel. 61 829 38 66