Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. UAM dr hab. Andrzej Klawiter, UAM, Instytut Psychologii, Polska

Z-ca redaktora naczelnego

prof. dr hab. Józef Bremer, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

Sekretarz redakcji

mgr Michał Wyrwa, UAM, Instytut Psychologii, Polska

Redaktor działu recenzji

dr Tomasz Komendziński, UMK, Instytut Filozofii, Polska

Redaktor elektroniczny

mgr Maciej Raś, UAM, Instytut Psychologii, Polska

Redaktor merytoryczny

prof. US dr hab. Maciej Witek, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filozofii, Polska

prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański, UAM, Instytut Psychologii, Polska,

prof. UAM dr hab. Piotr Przybysz, UAM, Instytut Filozofii, Polska,

dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, UJ, Instytut Filozofii, Polska,

dr Wioletta Dziarnowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska

dr Andrzej Dąbrowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Nauk Społecznych, Polska

Rada naukowa

Prof. dr hab. Urszula Żegleń, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny

Prof. UWB dr hab. Robert Poczobut, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Polska

Prof. UMCS dr hab. Zbysław Muszyński, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii, Polska

Prof. dr hab. Włodzisław Duch, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Polska