Z czerwonym Kielichem. Przedmiot wiary husytów w Trylogii husyckiej Otokara Vavry.

Main Article Content

Radosław Łazarz

Abstrakt

The study is dedicated to Otokar Vavra’s cinematographic “Hussites Revolutionary Trilogy”. The films were shot in the 1950s as colour motion pictures. The main idea is based on Alois Jirasek’s trilogy and Frantisek Palacky’s philosophy of history combined with some ideological concepts revolving around the communist interpretation of Hussites. The three films: Jan Hus (1954), Jan Žižka (1955) and Proti všem (Against All Odds, 1957) pose some sort of a challenge by showing a religious movement from an atheist’s perspective. Vavra indeed created a work of propaganda, a heroic story of the Czech folk fighting against foreign powers (lords and nobles, crusaders) which had the potential of underpinning the communist ideology in Czechoslovakia. On the other hand, the trilogy took in a new symbolic meaning after the 1968 occupation by the Warsaw Pact.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łazarz, R. (2018). Z czerwonym Kielichem. Przedmiot wiary husytów w Trylogii husyckiej Otokara Vavry. Slavia Occidentalis, (73/2), 45-56. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.29
Dział
Słowacka i czaska literatura, kino

Referencje

 1. Čornej P., Husitská tematika v českém filmu (1953–1968) v kontextu dobového nazírání na dějiny I, „Iluminace” 1995a, nr. 3, s. 13–43.
 2. Čornej P., Husitská tematika v českém filmu (1953–1968) v kontextu dobového nazírání na dějiny II, „Iluminace” 1995b, nr. 4, s. 43–75.
 3. Čornej P., Husitská trilogie a její dobový ohlas, [w:] P. Čornej, Světla a stíny husictví, Praha 2011.
 4. Gordziejewski A., Narodowy mit husycki w powojennej czeskiej prozie historycznej, [w:] W cudzych oczach. Z problematyki świadomości narodowej we współczesnych literaturach zachodnio i południowosłowiańskich, red. H. Janaszek-Ivaničkova, E. Madany, Wrocław 1983.
 5. Górny M., Między Marksem a Palackým. Historiografia w komunistycznej Czechosłowacji, Warszawa 2001.
 6. Hus J., O Kościele, Lublin 2007.
 7. Kowalski P., Historia w melodramatycznym kostiumie, czyli historyczny film fabularny, „Studia filmoznawcze” 1985, IV, Problemy teorii dzieła filmowego.
 8. Królak J., Hus na trybunie. Tradycje narodowe w czeskiej powieści historycznej okresu realizmu socjalistycznego, Warszawa 2004.
 9. Moskal K., „Aby lud był jeden…” Eklezjologia Jana Husa w traktacie De ecclesia, Lublin 2003.
 10. Nejedlý Z., Mowa z 6 VII 1946, „Rudé Pravo” 07.07.1946.
 11. Rechowicz M., Polska myśl teologiczna w średniowieczu, [w:] Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, red. M. Rechowicz, Lublin 1969.
 12. Smolík J., Kristus a jeho lid, Praha 1997.
 13. Šmahel F., Husitská revoluce, t. II, Praha 1993.
 14. Todd J., Marcin Luter. Studium monograficzne, Warszawa 1970.
 15. Blažejovský J., Dobové tance kolem vota a díla Otokara Vávry, 2008, http://www.ucl.cas.cz/edice/data/sborniky/2008/SMVII/32.pdf (30.10.2010).
 16. Chańko J., Artykuły praskie, 1997, http://www.pthlodz.pl/dydaktyka/zrodla/zrodlo15.pdf (28.10.2010).
 17. Československá kinematografie, http://www.moderni-dejiny.cz/clanky/soubor/id/933/ (27.10.2010).