Literatura jako (auto)kreacja. Widmowy świat prozy Jerzego Pilcha

Main Article Content

Tomasz Nakoneczny

Abstrakt

The article is an attempt at presenting the works of Jerzy Pilch in the context of a literature-centric tradition according to which a writer enjoys a privileged position in a culture. This allows him/her to speak about the world and him/herself from the viewpoint of a finder of truth, a depositor of universal values. In the culturally altered reality of the last few decades, a writer affected by the literature-centric tradition needs to look for various forms of compensating for lost status. A case in point is Jerzy Pilch, whose most elaborate style, combined with mythologizing his own biography, are a tool for “coping” with the generally lower standards of culture. The inconsistencies and incoherence of the writer’s auto-creation, their spectral nature, reminiscent of
Derrida’s philosophy, reveal the genuine dimension of the struggle with modernity faced by Pilch the traditionalist.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nakoneczny, T. (2018). Literatura jako (auto)kreacja. Widmowy świat prozy Jerzego Pilcha. Slavia Occidentalis, (73/2), 85-94. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.31
Dział
Genologia zachodniosłowiańska

Referencje

 1. Czapliński P., Śliwiński P., Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999, s. 232.
 2. Dąbrowski M., Postmodernizm: fakty i znaki zapytania, [w:] M. Dąbrowski, Literatura polska 1945–1995. Główne zjawiska, Warszawa 1997.
 3. Dembowski E., Kilka słów o pojęciu poezji, [w:] Idee programowe romantyków polskich. Antologia, red. A. Kowalczykowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000.
 4. Dmitruk K., Pisarz [hasło], [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 5. Eco U., Dopiski na marginesie „Imienia róży”, tłum. A. Szymanowski, [w:] U. Eco, Imię róży, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1988.
 6. Escarpit R., Rewolucja książki, tłum. J. Pański, Warszawa 1969.
 7. Kołodziejczyk D., Postkolonialny transfer na Europę Środkowo-Wschodnią, „Teksty Drugie” 2010, nr 5.
 8. Marzec A., Widma, zjawy i nawiedzone teksty – hauntologia Jacquesa Derridy, czyli o pośmiertnym życiu literatury, [w:] Wymiary powrotu w literaturze, red. M. Garbacik, P. Kawulok, A. Nowakowski, N. Palich, T. Surdykowski, Kraków 2012.
 9. Michalski C., Ewangelicki stan ducha. Jerzy Pilch o religijnych źródłach własnej twórczości oraz niechęci wobec „Kaczorów”, „Dziennik” 25–26.04.2009.
 10. Mickiewicz A., Prelekcje paryskie. Wybór, t. I, tłum. L. Płoszewski, oprac. M. Piwińska, Kraków 1997.
 11. Pilch J., Bezpowrotnie utracona leworęczność, Kraków 2008.
 12. Pilch J., Marsz Polonia, Warszawa 2008.
 13. Pilch J., Pociąg do życia wiecznego, Warszawa 2007.
 14. Pilch J., Pod Mocnym Aniołem, Kraków 2008.
 15. Pilch J., Spis cudzołożnic. Proza podróżna, Kraków 2008.
 16. Pilch J., Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej, Kraków 2009.
 17. Warchala M., Rousseau, Diderot i narodziny autentyczności, „Teksty Drugie” 2006, nr 1–2.
 18. Wellek R., Warren A., Teoria literatury, tłum. M. Żurowski, Warszawa 1970.