Kuszenie historią: zwrot narracyjny we współczesnej powieści galicyjskiej

Main Article Content

Jarosław Poliszczuk

Abstrakt

A review of modern historiography shows the traditional methods of the description of history and of appeals to certain private, subjective and emotional facts. In the context of this problem, the author researches novels of contemporary Ukrainian literature which have a historical background. These are The Pharmacist (2015) by Yuriy Vynnychuk, Felix Austria (2014) by Sophia Andruchovych and Kornelia (2015) by Nadia Morykvas. These writers don’t suggest an absolutely new concept of the past, but their interpretations of history show signs of a new method which hasn’t been invented just for today. Writers show history as the private experience of separate heroes, as in such an interpretation it takes the new plot. Such a literary position demonstrates a dissatisfaction with memorial culture, which is typical nowadays.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Poliszczuk, J. (2018). Kuszenie historią: zwrot narracyjny we współczesnej powieści galicyjskiej. Slavia Occidentalis, (73/2), 109-121. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.33
Dział
Ukraińska literatura

Referencje

 1. Andruchowicz S., Felix Austria, tłum. K. Kotyńska, Wołowiec 2016.
 2. Barthes R., Mitologie, Warszawa 2011.
 3. Bhabha H.K., Miejsca kultury, przekł. T. Dorogoszcz, Kraków 2010.
 4. Delaperrière M., Miejsca pamięci czy pamięć miejsc? Kilka refleksji na temat uobecniania przeszłości w literaturze współczesnej, „Ruch Literacki” 2013, z. 1 (316), s. 49–61.
 5. Domańska E., Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Warszawa 2012.
 6. Gajewska A., Lemberg Land, Lwiw, Lwów. Wysoki Zamek Stanisława Lema jako opowieść uchodźcy, [w:] (P)O zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, pod red. H. Gosk i E. Kraskowskiej, Kraków 2013, s. 237–251.
 7. Lewicka M., Psychologia miejsca, Warszawa 2012.
 8. Ludzie miasta. Literatura Białorusi, Niemiec, Polski i Ukrainy – ślady „nieistniejącego języka”, Kraków 2008.
 9. Pisanie miasta – czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1997.
 10. Riabczuk M., Dwie Ukrainy, Wrocław 2005.
 11. Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.
 12. Segal H., Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka, tłum. P. Dybeł, Kraków 2009.
 13. Sławek T., Miasto. Próba zrozumienia, [w:] Miasto w sztuce, sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010.
 14. Sosnowska D., Inna Galicja, Warszawa 2008.
 15. Szpociński A., Pamięć przeszłości i strategie legitymacyjne, [w:] Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobieski, Kraków 2014, s. 207–216.
 16. White H., Proza historyczna, pod red. E. Domańskiej, Kraków 2009.
 17. Андрухович С., Фелікс Австрія, Львів 2014.
 18. Ассман А., Новое недовольство мемориальной культурой, пер. с нем. Б. Хлебникова, Москва 2016.
 19. Винничук Ю., Аптекар, Харків 2015.
 20. Голобородько Я., Інтертекстуальність й ультрасексуальність Юрія Винничука, [w:] Артеґраунд. Український літературний істеблішмент, Київ 2006, s. 101-118.
 21. Гундорова Т., Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми, Київ 2013.
 22. Доманська Е., Історія та сучасна гуманітаристика: Дослідження з теорії знання про минуле, пер. з пол. та англ. В. Склокіна, наук. ред. В. Склокін, С. Троян, Київ 2012.
 23. Киридон А., Гетеротопії пам’яті. Теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті, Київ 2016.
 24. Мориквас Н., Корнелія, Львів 2015.
 25. Недель А., Немыслимое прошлое, „Wiener Slawistischer Almanach” 2002, Band 49, s. 375–383.
 26. Павлишин М., Канон та іконостас, Київ 1992.
 27. Винничук Ю., Мій новий роман називається «Аптекар», http://dyskurs.com.ua/pro_litproces/yuriy-vinnichuk-miy-noviy-roman-nazivayetsya-aptekar-nazva-prosta-i-dohidliva.html
 28. (10.05.2017).