Estera Lasocińska, Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu i baroku. Od Kallimacha do Potockiego, „Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XL, Warszawa 2014, ss. 226
PDF

Jak cytować

Maleszyński, D. C. (2018). Estera Lasocińska, Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu i baroku. Od Kallimacha do Potockiego, „Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XL, Warszawa 2014, ss. 226. Slavia Occidentalis, (73/2), 193–196. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.40

Abstrakt

Estera Lasocińska, Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu
i baroku. Od Kallimacha do Potockiego, „Studia Staropolskie. Series Nova”,
t. XL, Warszawa 2014, 226 ss.
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.40
PDF