Estera Lasocińska, Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu i baroku. Od Kallimacha do Potockiego, „Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XL, Warszawa 2014, ss. 226

Main Article Content

Dariusz Cezary Maleszyński

Abstrakt

Estera Lasocińska, Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansui baroku. Od Kallimacha do Potockiego, „Studia Staropolskie. Series Nova”,t. XL, Warszawa 2014, 226 ss.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Maleszyński, D. C. (2018). Estera Lasocińska, Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu i baroku. Od Kallimacha do Potockiego, „Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XL, Warszawa 2014, ss. 226. Slavia Occidentalis, (73/2), 193-196. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.40
Dział
Polemiki - prezentacje