Synteza dziejów powieści serbołużyckiej. Tomasz Derlatka, Powieść z Górnych Łużyc: historia, poetyka, ideologia, Slovanský Ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2015, ss. 1130

Main Article Content

Bogusław Bakuła

Abstrakt

Synteza dziejów powieści serbołużyckiej. Tomasz Derlatka, Powieść z Górnych Łużyc:

historia, poetyka, ideologia, Slovanský Ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2015, ss. 1130

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bakuła, B. (2018). Synteza dziejów powieści serbołużyckiej. Tomasz Derlatka, Powieść z Górnych Łużyc: historia, poetyka, ideologia, Slovanský Ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2015, ss. 1130. Slavia Occidentalis, (73/2), 197-2013. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.41
Dział
Polemiki - prezentacje