OBRAZ DZIEDZICTWA TONYʼEGO GARNIERA W MIEJSKICH MURALACH
PDF

Słowa kluczowe

staging
murals
memorial spaces
regionalism
historical heritage

Jak cytować

LIPIŃSKI, K. (2020). OBRAZ DZIEDZICTWA TONYʼEGO GARNIERA W MIEJSKICH MURALACH. Slavia Occidentalis, (75/2), 117–126. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.2.9

Abstrakt

The article addresses artes memoriae perceived as documentary traces of a spatial project which has slipped to oblivion, namely Une Cité Industrielle by Tony Garnier from 1917, redefined by Cité de Création in the context of urban housing. The movement, revolving around modern philosophies of urban planning and launched at the turn of the 19th and 20th centuries assumed elimination of private property, equality of the working class and division into zones. It also restored the concept of the relations between nature, history of the inhabitants,
industrial and historical development of Viollet-Le-Duc functionality and locality. A contemporary cluster of murals creates a mosaic of historical memorial spaces and contributes to Lyon’s development in a new form.

https://doi.org/10.14746/so.2018.75.2.9
PDF

Bibliografia

Aumont J., L’oeil interminable, Paris 1995.

Bachman-Medick D., Cultural Turns, Nowe kierunki w historii nauk o kulturze, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2012.

Belting H., Antropologia obrazu. Szkice o nauce o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2012.

Braudel F., Écrits sur l’histoire, Paris 1969.

Certeau M. de, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Janczuk, Kraków 2008.

Culler J., Semiotyka turyzmu, przeł. H. Baczewska, „Panoptikum” nr 9/2009.

Chavez A, From Tony Garnier to the Urban Museum: the birth of a cultural housing project, “Museum International” no. 223 (vol. 56, no. 3/2004), Krauss R., Optyczna podświadomość, przeł. M. Bryl, „Artium Questiones” nr XVI/2005.

Lash S., Refleksyjność i jej sobowtóry: struktura, estetyka, wspólnota, przeł. J. Konieczny, w: Modernizacja refleksyjna, Warszawa 2009.

Lefebvre H., La révolution urbaine, Paris 1970.

Leśniewski N., Miasto i jego miejsca. Próba ujęcia radykalno-hermeneutycznego, w: Pisanie miasta, czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1997.

Nora P., Między pamięcią a historią, przeł. P. Mościcki, „Archiwum” nr 1/2009.

Pawłowicz K.K., Tony Garnier. Pionier urbanistyki nowoczesnej, Warszawa 1972.

Piotrowski P., On Spatial Arts or Horizontal Art History, „Umeni” no. 5/ 2008.

Popper F.P., Art, anti-art, ville, w: La ville n’est pas un lieu, „Revue Esthétique” nr 3–4/1977.

Rabinow P., French Modern. Norms and Forms of Social Environment, Chicago 1995.

Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Kraków 2006.

Rogoff I., Terra Infima. Geography’s Visual Culture, New York 2000.

Urry J., Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2007.

Wieberson D., Utopian aspects of Tony Garnier’s Cit Industrielle, „The Journal of the Society of Architectural Historians” vol. 19, no. 1 (Mar., 1960).